Accessibility Tools

ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีการ่วมกับกลุ่มศาลแพ่งและศาลเยาวชนและครอบครัวกลางimage

วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2566) นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา เพื่อกำหนดแนวทางการเปิดศาลนอกเวลาในกลุ่มศาลแพ่งและศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจะเปิดให้ยื่นคำคู่ความ คำร้อง คำแถลง และสั่งคำคู่ความ คำร้อง คำแถลงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Filing) นอกเวลาราชการ  รวมทั้งการพิจารณาคดีแพ่งหรือคดีครอบครัวฝ่ายเดียว และคดีที่คู่ความประสงค์ไกล่เกลี่ยนอกเวลาราชการ 

กลุ่มศาลดังกล่าว ได้แก่ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลแพ่งพระโขนงและศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image