image

ศาลยุติธรรม

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพอิสระ ตามโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว

image เอกสารแนบ