Accessibility Tools

ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในการประชุมการติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานศาลยุติธรรมตามนโยบายของประธานศาลฎีกา ณ อาคารสำนักงานศาลยุติธรรมimage

วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2567) นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในการประชุมการติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานศาลยุติธรรมตามนโยบายของประธานศาลฎีกา ณ อาคารสำนักงานศาลยุติธรรม โดยมีนายธานี สิงหนาท เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม คณะผู้บริหารสำนักประธานศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม และศาลฎีกา เข้าร่วมประชุม โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานศาลยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง  การจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดียาเสพติด การจัดตั้งแผนกคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในศาลอาญา เป็นต้น