ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา นำข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมร่วมประกอบพิธีสงฆ์ และพิธีพราหมณ์ บวงสรวงสักการะยอดปราสาทยุติธรรม เนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนาศาลยุติธรรม 140 ปี

วันนี้ (21 เม.ย. 65) เวลา 6.30 น. นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา นำข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมร่วมประกอบพิธีสงฆ์ และพิธีพราหมณ์ บวงสรวงสักการะยอดปราสาทยุติธรรม เนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนาศาลยุติธรรม 140 ปี ณ อาคารศาลฎีกา  ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมพร้อมกับศาลยุติธรรมทั่วประเทศด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นผู้ริเริ่มในการปฏิรูประบบการศาลไทย จนกระทั่งเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ อันเป็นรากฐานสำคัญมาจนถึงปัจจุบัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image