ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

นายธีระพงศ์ จิระภาค รองประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ปัญหาการพิจารณาพิพากษาคดีแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้างอันเนื่องมาจากเหตุเศรษฐกิจ การหยุดกิจการ ผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 และปัญหาในทางปฏิบัติระหว่างหน่วยงาน"

วันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2563 ศาลแรงงานกลางจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ปัญหาการพิจารณาพิพากษาคดีแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้างอันเนื่องมาจากเหตุเศรษฐกิจ การหยุดกิจการ ผลกระทบจากสถานการณ์

โควิด-19 และปัญหาในทางปฏิบัติระหว่างหน่วยงาน" โดยมีนายธีระพงศ์ จิระภาค รองประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง กล่าวรายงาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้พิพากษาในศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษแผนกคดีแรงงาน ศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานภาค 1 ถึงภาค 9 และผู้สังเกตการณ์ รวม 100 คน ณ โรงแรมอักษร ระยอง เดอะ ไวทัลลิตี้ คอลเล็คชั่น จังหวัดระยอง

เพื่อสร้างแนวทางและทำความเข้าใจร่วมกันในข้อกฎหมาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในปัญหาที่เกี่ยวกับการเลิกจ้างอันเนื่องมาจากเหตุเศรษฐกิจ การหยุดกิจการ ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดการณ์ได้ว่าจะมีคดีแรงงานในประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของศาลแรงงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบูรณาการความร่วมมือและพัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดีแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image