ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

ประธานศาลฎีกา เปิดการศึกษาอบรม “ผู้ช่วยผู้พิพากษา” รุ่นที่ 73

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2563) เวลา 9.30 น. ที่ห้องสัญญา ธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาฯ นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรม “ผู้ช่วยผู้พิพากษา” รุ่นที่ 73 และมอบเสื้อครุย มีนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้เข้าอบรม 88 คน ประธานศาลฎีกากล่าวว่า หน้าที่ของผู้พิพากษาคือการประสาทความยุติธรรมแก่ประชาชน ย่อมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติปฏิบัติตนในกรอบศีลธรรมและจริยธรรม จึงขอให้ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้เข้ามารับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image