ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

การประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์
image

image รูปภาพ
image
image
image

วันนี้ (20 พฤษภาคม 2563) เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ศาลฎีกา คณะทำงานพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยออนไลน์ในศาลยุติธรรมโดยนางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกาในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานฯ และนายอดุลย์ ขันทอง อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งพระโขนง ในฐานะประธานคณะทำงานฯ ได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้มีการไกล่เกลี่ยและการประนีประนอมยอมความให้คู่ความสามารถร่วมกันหาวิธีการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีแทนการเดินทางมาศาล