คำปราศรัยของนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา
เนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรม ครบรอบ ๑๓๔ ปี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙คำปราศรัยของนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรม ครบรอบ ๑๓๔ ปี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙