หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
วันพุธที่ 3 กันยายน 2557  
หน้าแรก 
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ที่ตั้งศาล  
อัตราค่าส่งหมาย  
เขตอำนาจศาล  
นานาสาระน่ารู้ 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง 
กระดานถามตอบ 
ตรวจสอบผลการส่งหมาย 
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
บัญชีจ่ายเงินรางวัลทนาย  
ประวัติศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
จำนวนข่าวทั้งหมด 66
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเปิดโครงการ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเปิดโครงการ "สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น พ.ศ.๒๕๕๗”
  :: ข่าวที่ 639   :: วันที่ 26 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการ “ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา มหาราชินี”
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการ “ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา มหาราชินี”
  :: ข่าวที่ 638   :: วันที่ 22 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ   ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
  :: ข่าวที่ 637   :: วันที่ 22 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประสานความร่วมมือด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประสานความร่วมมือด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
  :: ข่าวที่ 636   :: วันที่ 22 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดอำนาจเจริญ
  :: ข่าวที่ 635   :: วันที่ 20 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมข้าราชการประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมข้าราชการประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 633   :: วันที่ 20 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ   ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
  :: ข่าวที่ 632   :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการ “บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา มหาราชินี”
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการ “บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา มหาราชินี”
  :: ข่าวที่ 631   :: วันที่ 14 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  และคณะ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  :: ข่าวที่ 630   :: วันที่ 14 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
ประกาศศาลจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดฯ
  :: ข่าวที่ 629   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์
  :: ข่าวที่ 628   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพีประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพีประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 627   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 50 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ประจำปี 2557”
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ประจำปี 2557”
  :: ข่าวที่ 626   :: วันที่ 5 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอำนาจเจริญ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอำนาจเจริญ
  :: ข่าวที่ 625   :: วันที่ 4 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  จัดงานเลี้ยงอำลาเจ้าหน้าที่
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานเลี้ยงอำลาเจ้าหน้าที่
  :: ข่าวที่ 624   :: วันที่ 4 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ประจำภาค ๓
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ประจำภาค ๓
  :: ข่าวที่ 623   :: วันที่ 4 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องประจำปี 2557
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 622   :: วันที่ 29 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 59 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์  เนื่องด้วยนพเคราะห์และสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติฯ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์และสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติฯ
  :: ข่าวที่ 621   :: วันที่ 29 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  :: ข่าวที่ 620   :: วันที่ 29 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมผู้ประนีประนอมประจำเดือนกรกฎาคม 2557
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมผู้ประนีประนอมประจำเดือนกรกฎาคม 2557
  :: ข่าวที่ 619   :: วันที่ 29 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |