หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
วันพุธที่ 16 เมษายน 2557  
หน้าแรก 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ที่ตั้งศาล  
อัตราค่าส่งหมาย  
เขตอำนาจศาล  
ประวัติศาล  
ประวัติจังหวัดอำนาจเจริญ 
นานาสาระน่ารู้ 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง 
กระดานถามตอบ 
ตรวจสอบผลการส่งหมาย 
คำสั่งศาล 
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
บัญชีจ่ายเงินรางวัลทนาย  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
จำนวนข่าวทั้งหมด 35
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  จัดงานเลี้ยงอำลาผู้อำนวยการ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานเลี้ยงอำลาผู้อำนวยการ
  :: ข่าวที่ 575   :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมเตรียมงานวันศาลยุติธรรม
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมเตรียมงานวันศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 574   :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”
  :: ข่าวที่ 573   :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
  :: ข่าวที่ 572   :: วันที่ 3 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 86 )
คณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
คณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
  :: ข่าวที่ 571   :: วันที่ 3 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 62 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเปิด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเปิด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ
  :: ข่าวที่ 570   :: วันที่ 2 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 58 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
  :: ข่าวที่ 569   :: วันที่ 2 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 57 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมส่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  และคณะผู้พิพากษา ที่ได้ย้ายไปรับราชการ ณ ศาลแห่งใหม่
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมส่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และคณะผู้พิพากษา ที่ได้ย้ายไปรับราชการ ณ ศาลแห่งใหม่
  :: ข่าวที่ 568   :: วันที่ 2 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 68 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานเลี้ยงอำลาคณะผู้พิพากษา
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานเลี้ยงอำลาคณะผู้พิพากษา
  :: ข่าวที่ 567   :: วันที่ 26 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 84 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญจัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้กฎหมายและการคุ้มครองสิทธิแก่ประชาชน”
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญจัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้กฎหมายและการคุ้มครองสิทธิแก่ประชาชน”
  :: ข่าวที่ 566   :: วันที่ 26 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์เพื่อนหญิงอำนาจเจริญ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์เพื่อนหญิงอำนาจเจริญ
  :: ข่าวที่ 565   :: วันที่ 21 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
จุลสารศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2557
จุลสารศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2557
  :: ข่าวที่ 564   :: วันที่ 18 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”
  :: ข่าวที่ 563   :: วันที่ 18 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 101 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญจัดประชุมข้าราชการประจำเดือน  มีนาคม  2557
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญจัดประชุมข้าราชการประจำเดือน มีนาคม 2557
  :: ข่าวที่ 562   :: วันที่ 12 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการสำนักงานศาลยุติธรรม
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการสำนักงานศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 561   :: วันที่ 12 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 101 )
ประกาศศาลจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖   
  :: ข่าวที่ 560   :: วันที่ 7 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 87 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในหัวข้อ “ภาษาเขมรเบื้องต้นที่จำเป็นในการให้บริการ”
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในหัวข้อ “ภาษาเขมรเบื้องต้นที่จำเป็นในการให้บริการ”
  :: ข่าวที่ 559   :: วันที่ 4 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 60 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญจัดประชุมผู้ประนีประนอม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญจัดประชุมผู้ประนีประนอม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
  :: ข่าวที่ 558   :: วันที่ 4 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 64 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลจังหวัดรัตนบุรี
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลจังหวัดรัตนบุรี
  :: ข่าวที่ 557   :: วันที่ 4 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 78 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่  (Big Cleaning Day)
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)
  :: ข่าวที่ 556   :: วันที่ 24 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 78 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |