หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ที่ตั้งศาล  
อัตราค่าส่งหมาย  
เขตอำนาจศาล  
นานาสาระน่ารู้ 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง 
กระดานถามตอบ 
ตรวจสอบผลการส่งหมาย 
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
บัญชีจ่ายเงินรางวัลทนาย  
ประวัติศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  
แบบคำร้องA4 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
จำนวนข่าวทั้งหมด 47
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 742   :: วันที่ 5 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ มอบพระมงคลมิ่งเมืองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ มอบพระมงคลมิ่งเมืองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ
  :: ข่าวที่ 741   :: วันที่ 27 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 740   :: วันที่ 27 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 17 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญจัดโครงการ “เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ในหัวข้อ การทำงานอย่างมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ”
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญจัดโครงการ “เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ในหัวข้อ การทำงานอย่างมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ”
  :: ข่าวที่ 739   :: วันที่ 23 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 62 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมผู้ประนีประนอมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมผู้ประนีประนอมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 735   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 37 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมโครงการ  “ เผยแพร่ความรู้กฎหมายและการคุ้มครองสิทธิแก่ประชาชน ”
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมโครงการ “ เผยแพร่ความรู้กฎหมายและการคุ้มครองสิทธิแก่ประชาชน ”
  :: ข่าวที่ 734   :: วันที่ 17 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 32 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญมอบรางวัลเจ้าหน้าที่ ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณดีเด่น
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญมอบรางวัลเจ้าหน้าที่ ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณดีเด่น
  :: ข่าวที่ 733   :: วันที่ 17 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  :: ข่าวที่ 732   :: วันที่ 16 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 52 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญจัดโครงการสร้างทางลาด สำหรับบุคคลผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญจัดโครงการสร้างทางลาด สำหรับบุคคลผู้พิการหรือทุพพลภาพ
  :: ข่าวที่ 730   :: วันที่ 9 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 65 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมโครงการบริการงานคดีระหว่างศาลชำนัญพิเศษกับศาลจังหวัด
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมโครงการบริการงานคดีระหว่างศาลชำนัญพิเศษกับศาลจังหวัด
  :: ข่าวที่ 728   :: วันที่ 9 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 35 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ประจำภาค ๓
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ประจำภาค ๓
  :: ข่าวที่ 727   :: วันที่ 3 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 37 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอำนาจเจริญ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอำนาจเจริญ
  :: ข่าวที่ 726   :: วันที่ 29 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 34 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง ประจำปี ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 725   :: วันที่ 28 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบงานคอมพิวเตอร์
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบงานคอมพิวเตอร์
  :: ข่าวที่ 724   :: วันที่ 28 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 60 )
ประกาศศาลจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การสอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วและทาสีและก่อสร้างรั้วกั้นทางเข้าด้านหลังห้องควบคุมผู้ต้องหาและจำเลยฯครั้งที่ ๒(เพิ่มเติม)   
  :: ข่าวที่ 722   :: วันที่ 27 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 19 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญจัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในศาล “กรณีเกิดอัคคีภัย” ประจำปี ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญจัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในศาล “กรณีเกิดอัคคีภัย” ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 721   :: วันที่ 23 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 36 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดอบรมในหัวข้อวิชา “ขั้นตอนการปฏิบัติงานศูนย์หน้าบัลลังก์อย่างมืออาชีพ”
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดอบรมในหัวข้อวิชา “ขั้นตอนการปฏิบัติงานศูนย์หน้าบัลลังก์อย่างมืออาชีพ”
  :: ข่าวที่ 718   :: วันที่ 23 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 38 )
นางสาววาสนา หนักเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวอบรมปฐมนิเทศข้าราชศาลยุติธรรมที่มารับตำแหน่งใหม่
นางสาววาสนา หนักเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวอบรมปฐมนิเทศข้าราชศาลยุติธรรมที่มารับตำแหน่งใหม่
  :: ข่าวที่ 717   :: วันที่ 23 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 25 )
ได้มอบหมายให้ นายทรงชัย ทิพยผลาผลกุล ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันส
ได้มอบหมายให้ นายทรงชัย ทิพยผลาผลกุล ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันส
  :: ข่าวที่ 716   :: วันที่ 23 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 25 )
นายสมนึก ลิ้มเทียมเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้นายสุมาศ อุดมจินดาสวัสดิ์ และเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวาย ราชสั
นายสมนึก ลิ้มเทียมเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้นายสุมาศ อุดมจินดาสวัสดิ์ และเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวาย ราชสั
  :: ข่าวที่ 715   :: วันที่ 23 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 15 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |