หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงอุดรธานี
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่านำส่งหมาย 
คู่มือการติดต่อราชการ 
เบอร์ติดต่อภายใน  
เขตอำนาจศาล  
กระดานถาม-ตอบ 
จุลสารศาลแขวงอุดรธานี  
ตารางวันนัดพิจารณาคดีต่อเนื่อง  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ศูนย์คดีผู้บริโภค  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี 
สถิติการบังคับคดีนายประกันศาลแขวงอุดรธานี 
ดาวน์โหลดแบบพิมพ์ศาล (ใหม่) 
คำแนะนำสำหรับทนายความในการฟ้องคดี กยศ.  
บัญชีออกหมายบังคับคดี  
ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเช็ค  
แจ้งเตือนคู่ความผ่านระบบ SMS 
 ศาลแขวงอุดรธานี ขยายเวลาเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ 
ผู้ดูแลระบบ 

ประวัติศาลแขวงอุดรธานี
       ศาลแขวงอุดรธานีเปิดทำการตั้งแต่ปี พ.ศ.2500  แต่้ไม่มีอาคารที่ทำการของตนเองซึ่งได้อาศัยที่ทำการศาลจังหวัดอุดรธานีส่วนหนึ่งเป็นที่ทำการ  โดยแบ่งห้องที่ทำการศาลจังหวัดอุดรธานี 4 ห้อง  เป็นห้องพิจารณาคดี 2 ห้อง  ห้องพักผู้พิพากษา 1 ห้อง  ห้องทำงานของฝ่ายธุรการและห้องผู้ต้องขังอีก 1 ห้อง  ทำให้อาคารศาลจังหวัดอุดรธานีซึ่งคับแคบอยู่แล้วต้องเบียดเสียดยิ่งขึ้น กระทรวงยุติธรรมจึงได้ดำเนินการของบประมาณสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงอุดรธานีขึ้นใหม่และได้รับอนุมัติเงินงบประมาณในปี พ.ศ.2514   ให้ทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงอุดรธานีขึ้น  ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนวัฒนานุวงศ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ต่อมากระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงอุดรธานีขึ้นใหม่ ขนาด 14 บัลลังก์  ภายในวงเงิน 44,800,000 บาท  ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดทำการเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2540  ศาลแขวงอุดรธานีมีห้องพิจารณาคดีที่เปิดทำการ 6 บัลลังก์


อัตรากำลัง
ข้าราชการตุลาการ  จำนวน 9 ท่าน ดังนี้
       1.นายวิทยา วิมลสุรนาถ   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานี
       2.นางสาววราภรณ์ มณีชื่น   ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศา่ลแขวงอุดรธานี
       3.นางสาวปริศนา สมศักดิ์โยธิน   ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศา่ลแขวงอุดรธานี
       4.นายสุทธิพงษ์ โอวาสิทธิ์    ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศา่ลแขวงอุดรธานี
       5.นายพิฑัฒ กองใจ    ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศา่ลแขวงอุดรธานี
       6.นายสง่า  วงศ์กาไสย    ผู้พิพากษาศาลแขวงอุดรธานี
       7.นายธวัช บัวพิทักษ์   ผู้พิพากษาศาลแขวงอุดรธานี
       8.นางสาวณัฏฐ์ ฉัตรเล็ก   ผู้พิพากษาศาลแขวงอุดรธานี
       9.นางสาวณัฐกมน ปัญญาดี   ผู้พิพากษาศาลแขวงอุดรธานี
     
ข้าราชการศาลยุติธรรม  จำนวน 30 อัตรา
พนักงานราชการ  จำนวน 1 อัตรา
ลูกจ้างประจำ  จำนวน 9 อัตรา
ลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 3 อัตรา
ตำรวจประจำศาล  จำนวน 5 อัตรา
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  จำนวน 13 อัตรา

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 3025