ศาลแขวงอุดรธานี
English version Thai version  

ศาลแขวงอุดรธานี
ถนนวัฒนานุวงศ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000.

โทร. 0 4224 9753 | โทรสาร. 0 4224 9742
อีเมล์. udtmc@coj.go.th

เว็ปไซต์นี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้

ผู้เยี่ยมชม : 103,252