หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
English version Thai version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
แผนที่การเดินทางมาศาล  
อัตราค่านำหมาย  
พันธกิจศาลจังหวัดอุบลราชธานี  
วิสัยทัศน์ศาลจังหวัดอุบลราชธานี  
ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ 
จุลสารศาลจังหวัดอุบลราชธานี 2552  
แบบสอบถามความพึงพอใจในการติดต่อราชการศาลจังหวัดอุบ 
หลักเกณฑ์การใช้หลักประกันตัวผู้ต้องหา  
ระบบรับ-ส่ง รับส่งเอกสาร ศาลฏีกา 
เช็ค E-Mail 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
ข่าวประชาสัมพันธ์งานกีฬาวันรพี 2557  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
จำนวนข่าวทั้งหมด 41
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีเปิดโครงการ“ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๕๗ ร่วมกับธนาคารออมสิน เพื่อไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีเปิดโครงการ“ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๕๗ ร่วมกับธนาคารออมสิน เพื่อไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี
  :: ข่าวที่ 579   :: วันที่ 24 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีพิธีเปิด โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๗” ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีพิธีเปิด โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๗” ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง
  :: ข่าวที่ 578   :: วันที่ 24 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีเปิดกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานี และตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี ในงานประเพณีแห่เทียนของจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี ๕๗
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีเปิดกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานี และตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี ในงานประเพณีแห่เทียนของจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี ๕๗
  :: ข่าวที่ 577   :: วันที่ 24 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการอบรม เรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลระบบงานธุรการสู่ความเป็นศาลยุติธรรมดีเด่น โดยอธิบดีผู้พิพากษาภาค3
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการอบรม เรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลระบบงานธุรการสู่ความเป็นศาลยุติธรรมดีเด่น โดยอธิบดีผู้พิพากษาภาค3
  :: ข่าวที่ 576   :: วันที่ 10 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 170 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี เปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี เปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 575   :: วันที่ 10 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 186 )
ร่วมการบันทึกเทปในรายการ “มองรอบทิศ” เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๕๗” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ร่วมการบันทึกเทปในรายการ “มองรอบทิศ” เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๕๗” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
  :: ข่าวที่ 574   :: วันที่ 10 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 100 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดให้มีการประชุมเพื่อหารือร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อุบลราชธานี เกี่ยวกับการจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย 57
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดให้มีการประชุมเพื่อหารือร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อุบลราชธานี เกี่ยวกับการจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย 57
  :: ข่าวที่ 573   :: วันที่ 10 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบใบประกาศให้แก่นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฐอุบลราชธานี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบใบประกาศให้แก่นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฐอุบลราชธานี
  :: ข่าวที่ 572   :: วันที่ 4 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 159 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
  :: ข่าวที่ 571   :: วันที่ 4 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 131 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล
  :: ข่าวที่ 569   :: วันที่ 14 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 190 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีจัดให้ มีการประชุมเพื่อหารือร่วมกับธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี 1 และ 2 เกี่ยวกับการจัดงานโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีจัดให้ มีการประชุมเพื่อหารือร่วมกับธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี 1 และ 2 เกี่ยวกับการจัดงานโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย
  :: ข่าวที่ 568   :: วันที่ 14 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 147 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  :: ข่าวที่ 567   :: วันที่ 14 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 107 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗  “ศาลยุติธรรมภาค ๓ เกมส์”
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ “ศาลยุติธรรมภาค ๓ เกมส์”
  :: ข่าวที่ 566   :: วันที่ 14 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 104 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมบุคลากรภายในศาล  เรื่อง แนวทางและมาตรการควบคุมหรือป้องกันความผิดพลาดในการจัดเก็บสถิติคดีไกล่เกลี่ย
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมบุคลากรภายในศาล เรื่อง แนวทางและมาตรการควบคุมหรือป้องกันความผิดพลาดในการจัดเก็บสถิติคดีไกล่เกลี่ย
  :: ข่าวที่ 565   :: วันที่ 14 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีให้การต้อนรับ นายวรณัฏฐ์ สังข์ใหม่ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ พร้อมคณะ  เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีให้การต้อนรับ นายวรณัฏฐ์ สังข์ใหม่ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  :: ข่าวที่ 564   :: วันที่ 8 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 198 )
นายพิทักษ์ เหล่าโก้ก เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่น
นายพิทักษ์ เหล่าโก้ก เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่น
  :: ข่าวที่ 563   :: วันที่ 28 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 55 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัว  จังหวัดอุบลราชธานี และศาลแขวงอุบลราชธานี จัดงานวันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี และศาลแขวงอุบลราชธานี จัดงานวันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 562   :: วันที่ 27 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 128 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมโครงการ “ตักบาตรพระสงฆ์ ๒,๒๒๒ รูป ฉลอง ๒๒๒ ปี อุบลราชธานี”
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมโครงการ “ตักบาตรพระสงฆ์ ๒,๒๒๒ รูป ฉลอง ๒๒๒ ปี อุบลราชธานี”
  :: ข่าวที่ 561   :: วันที่ 27 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 64 )
พิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
พิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 560   :: วันที่ 18 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 188 )
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศาลจังหวัดอุบลราชธานี
  :: ข่าวที่ 559   :: วันที่ 8 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 283 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |