หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
วันพุธที่ 23 เมษายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
แผนที่การเดินทางมาศาล  
อัตราค่านำหมาย  
วิสัยทัศน์ศาลจังหวัดอุบลราชธานี  
พันธกิจศาลจังหวัดอุบลราชธานี  
ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการติดต่อราชการศาลจังหวัดอุบ 
หลักเกณฑ์การใช้หลักประกันตัวผู้ต้องหา  
ระบบรับ-ส่ง รับส่งเอกสาร ศาลฏีกา 
เช็ค E-Mail 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
จำนวนข่าวทั้งหมด 98
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
พิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
พิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 560   :: วันที่ 18 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 84 )
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศาลจังหวัดอุบลราชธานี
  :: ข่าวที่ 559   :: วันที่ 8 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 188 )
นางสมลักษณ์ ยอดรัก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานีเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีให้แก่ผู้ต้องขัง
นางสมลักษณ์ ยอดรัก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานีเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีให้แก่ผู้ต้องขัง
  :: ข่าวที่ 558   :: วันที่ 27 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 61 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดงาน“ร้อยรักพันผูกใจ คือหมื่น ความอาลัย”เนื่องในโอกาสที่ผู้พิพากษาย้ายประจำปี57
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดงาน“ร้อยรักพันผูกใจ คือหมื่น ความอาลัย”เนื่องในโอกาสที่ผู้พิพากษาย้ายประจำปี57
  :: ข่าวที่ 557   :: วันที่ 26 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 157 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีเปิดโครงการ “สแกนบัตรผู้มาติดต่อราชการศาล”
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีเปิดโครงการ “สแกนบัตรผู้มาติดต่อราชการศาล”
  :: ข่าวที่ 556   :: วันที่ 20 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 126 )
นางสมลักษณ์ ยอดรัก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการศาล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ“เสริมสร้างทักษะในชีวิตและครอบครัว
นางสมลักษณ์ ยอดรัก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการศาล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ“เสริมสร้างทักษะในชีวิตและครอบครัว
  :: ข่าวที่ 555   :: วันที่ 18 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 85 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฏิญาณตนก่อนเข้า รับตำแหน่งของ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค ๓ และภาค ๔
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฏิญาณตนก่อนเข้า รับตำแหน่งของ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค ๓ และภาค ๔
  :: ข่าวที่ 554   :: วันที่ 18 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 76 )
คณะบุคลากรศาลจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมในพิธีมิสซาฝังศพ มารีอาสมปอง ริมพะสุต  มารดาของนางสมลักษณ์ ยอดรัก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี
คณะบุคลากรศาลจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมในพิธีมิสซาฝังศพ มารีอาสมปอง ริมพะสุต มารดาของนางสมลักษณ์ ยอดรัก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี
  :: ข่าวที่ 553   :: วันที่ 18 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 71 )
นางสมลักษณ์ ยอดรัก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเฝ้ารับ- ส่ง เสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
นางสมลักษณ์ ยอดรัก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเฝ้ารับ- ส่ง เสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
  :: ข่าวที่ 552   :: วันที่ 28 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 73 )
นางสมลักษณ์ ยอดรัก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นางสมลักษณ์ ยอดรัก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 551   :: วันที่ 28 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
๒๕๕๗ ศาลจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพฯ ให้แก่บุคลากรศาลจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการ “การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ
๒๕๕๗ ศาลจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพฯ ให้แก่บุคลากรศาลจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการ “การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ
  :: ข่าวที่ 550   :: วันที่ 28 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการคัดเลือกบุคลากร ตามโครงการ “คัดเลือกเพชรน้ำหนึ่งของศาลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖”
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการคัดเลือกบุคลากร ตามโครงการ “คัดเลือกเพชรน้ำหนึ่งของศาลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖”
  :: ข่าวที่ 547   :: วันที่ 28 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติและวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติและวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 546   :: วันที่ 11 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 70 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการ Big Cleaning Day
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการ Big Cleaning Day
  :: ข่าวที่ 545   :: วันที่ 11 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 62 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  :: ข่าวที่ 544   :: วันที่ 1 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 59 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะแด่พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะแด่พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  :: ข่าวที่ 543   :: วันที่ 1 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 79 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการ “สานรักสามัคคี กีฬาสีสานสัมพันธ์” พ.ศ. ๒๕๕๖
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการ “สานรักสามัคคี กีฬาสีสานสัมพันธ์” พ.ศ. ๒๕๕๖
  :: ข่าวที่ 542   :: วันที่ 24 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 93 )
ผู้พิพากษา ข้าราชการระดับหัวหน้าส่วน/งาน ศาลจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางไป ศึกษาดูงานที่ศาลจังหวัดสุรินทร์
ผู้พิพากษา ข้าราชการระดับหัวหน้าส่วน/งาน ศาลจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางไป ศึกษาดูงานที่ศาลจังหวัดสุรินทร์
  :: ข่าวที่ 541   :: วันที่ 10 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 88 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเฝ้ารับ- ส่ง เสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเฝ้ารับ- ส่ง เสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
  :: ข่าวที่ 540   :: วันที่ 10 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานเลี้ยงฉลอง เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานเลี้ยงฉลอง เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 539   :: วันที่ 10 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 126 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |