หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
English version Thai version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
แผนที่การเดินทางมาศาล  
อัตราค่านำหมาย  
วิสัยทัศน์ศาลจังหวัดอุบลราชธานี  
พันธกิจศาลจังหวัดอุบลราชธานี  
ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ 
จุลสารศาลจังหวัดอุบลราชธานี 2552  
แบบสอบถามความพึงพอใจในการติดต่อราชการศาลจังหวัดอุบ 
หลักเกณฑ์การใช้หลักประกันตัวผู้ต้องหา  
ระบบรับ-ส่ง รับส่งเอกสาร ศาลฏีกา 
เช็ค E-Mail 
ตารางนัดพิจารณาคดีต่อเนื่อง  
ข่าวประชาสัมพันธ์งานกีฬาวันรพี 2557  
ค่าธรรมเนียม  
บัญชีฝากขัง  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
จำนวนข่าวทั้งหมด 27
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้ารับและส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้ารับและส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
  :: ข่าวที่ 588   :: วันที่ 1 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 60 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีให้การต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนนายสิบตำรวจกองกำกับการ ๓ กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีให้การต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนนายสิบตำรวจกองกำกับการ ๓ กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
  :: ข่าวที่ 587   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 79 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 586   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีร่วมงานคล้ายวันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒“ ๒๘ ปี สปข.๒ สร้างสุขสู่ชุมชน”
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีร่วมงานคล้ายวันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒“ ๒๘ ปี สปข.๒ สร้างสุขสู่ชุมชน”
  :: ข่าวที่ 585   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายให้คืนสภาพป่าไม่ที่สมบูรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายให้คืนสภาพป่าไม่ที่สมบูรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 584   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีร่วมงานการกุศล“เพลงเพื่อลมหายใจ”ซึ่งจัดโดยมูลนิธิมิราเคล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีร่วมงานการกุศล“เพลงเพื่อลมหายใจ”ซึ่งจัดโดยมูลนิธิมิราเคล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
  :: ข่าวที่ 583   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาล
  :: ข่าวที่ 581   :: วันที่ 20 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
ข่าวกิจกรรมศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ข่าวกิจกรรมศาลจังหวัดอุบลราชธานี
  :: ข่าวที่ 580   :: วันที่ 15 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 93 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีเปิดโครงการ“ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๕๗ ร่วมกับธนาคารออมสิน เพื่อไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีเปิดโครงการ“ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๕๗ ร่วมกับธนาคารออมสิน เพื่อไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี
  :: ข่าวที่ 579   :: วันที่ 24 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 176 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีพิธีเปิด โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๗” ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีพิธีเปิด โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๗” ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง
  :: ข่าวที่ 578   :: วันที่ 24 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 112 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีเปิดกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานี และตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี ในงานประเพณีแห่เทียนของจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี ๕๗
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีเปิดกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานี และตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี ในงานประเพณีแห่เทียนของจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี ๕๗
  :: ข่าวที่ 577   :: วันที่ 24 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 148 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการอบรม เรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลระบบงานธุรการสู่ความเป็นศาลยุติธรรมดีเด่น โดยอธิบดีผู้พิพากษาภาค3
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการอบรม เรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลระบบงานธุรการสู่ความเป็นศาลยุติธรรมดีเด่น โดยอธิบดีผู้พิพากษาภาค3
  :: ข่าวที่ 576   :: วันที่ 10 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 199 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี เปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี เปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 575   :: วันที่ 10 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 238 )
ร่วมการบันทึกเทปในรายการ “มองรอบทิศ” เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๕๗” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ร่วมการบันทึกเทปในรายการ “มองรอบทิศ” เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๕๗” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
  :: ข่าวที่ 574   :: วันที่ 10 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 132 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดให้มีการประชุมเพื่อหารือร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อุบลราชธานี เกี่ยวกับการจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย 57
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดให้มีการประชุมเพื่อหารือร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อุบลราชธานี เกี่ยวกับการจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย 57
  :: ข่าวที่ 573   :: วันที่ 10 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบใบประกาศให้แก่นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฐอุบลราชธานี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบใบประกาศให้แก่นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฐอุบลราชธานี
  :: ข่าวที่ 572   :: วันที่ 4 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 178 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
  :: ข่าวที่ 571   :: วันที่ 4 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 151 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล
  :: ข่าวที่ 569   :: วันที่ 14 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 209 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีจัดให้ มีการประชุมเพื่อหารือร่วมกับธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี 1 และ 2 เกี่ยวกับการจัดงานโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีจัดให้ มีการประชุมเพื่อหารือร่วมกับธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี 1 และ 2 เกี่ยวกับการจัดงานโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย
  :: ข่าวที่ 568   :: วันที่ 14 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 165 )
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  :: ข่าวที่ 567   :: วันที่ 14 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 120 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |