ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
English version Thai version  

ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
อาคารศาลจังหวัดอุบลราชธานี ถนนผาแดง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี.

โทร. 045255224,045243442 | โทรสาร. 045243442
อีเมล์. ubtc@coj.go.th

เว็ปไซต์นี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้

ผู้เยี่ยมชม : 164,072