หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ทำเนียบผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  
วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
เขตอำนาจศาล  
แผนที่การเดินทางมาศาล  
อัตราค่าส่งหมาย  
จุลสาร  
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  
ลิงค์กระบวนการยุติธรรม  
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
อัตราค่าธรรมเนียม ค่าขึ้นศาล  
รับส่งคำสั่งคำร้องทางอินเตอร์เน็ต 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
เว็บไซต์ ร.พ.ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ 
การ์ตูนชุดรอบรู้ศาลยุติธรรม  
สนง.อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง 
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง 
เรื่องเล่าจากศาล...  
เบิกจ่ายที่ปรึกษากฎหมาย  
แบบพิมพ์ศาล 2557 
Clip Video กิจกรรมศาล  
Clip Video กฏหมายน่ารู้  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
จำนวนข่าวทั้งหมด 156
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯตรัง ร่วมบันทึกเสียงรายการพิเศษ
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯตรัง ร่วมบันทึกเสียงรายการพิเศษ "ถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี"
  :: ข่าวที่ 1040   :: วันที่ 23 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 7 )
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯตรัง มอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกงาน
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯตรัง มอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกงาน
  :: ข่าวที่ 1039   :: วันที่ 23 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง จัดโครงการสร้างเด็กดีสู่สังคม ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชนประจำปีงบประมาณ 2557
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง จัดโครงการสร้างเด็กดีสู่สังคม ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชนประจำปีงบประมาณ 2557
  :: ข่าวที่ 1038   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
โครงการเยี่ยมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในจังหวัดตรัง ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
โครงการเยี่ยมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในจังหวัดตรัง ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
  :: ข่าวที่ 1037   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ "ถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี"
  :: ข่าวที่ 1036   :: วันที่ 18 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เยี่ยมอาการป่วยนางศิริกานต์ ศรีสมัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เยี่ยมอาการป่วยนางศิริกานต์ ศรีสมัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  :: ข่าวที่ 1035   :: วันที่ 18 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ตรัง ร่วมงานพิธีสมโภชเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ตรัง ร่วมงานพิธีสมโภชเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ
  :: ข่าวที่ 1034   :: วันที่ 17 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมข้าราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2557
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมข้าราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2557
  :: ข่าวที่ 1033   :: วันที่ 17 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังจัดโครงการศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังจัดโครงการศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
  :: ข่าวที่ 1032   :: วันที่ 17 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวสมใจ โดยประกอบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ที่ย้ายไปรับราชการศาลจังหวัดพังงา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวสมใจ โดยประกอบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ที่ย้ายไปรับราชการศาลจังหวัดพังงา
  :: ข่าวที่ 1031   :: วันที่ 17 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง จัดการประชุมส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดตรัง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง จัดการประชุมส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดตรัง
  :: ข่าวที่ 1030   :: วันที่ 7 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังจัดโครงการวัยคลีน วัยใส ใส่ใจตนเอง กิจกรรมรู้ก่อนผิด คิดก่อนทำย้ำเตือนใจ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังจัดโครงการวัยคลีน วัยใส ใส่ใจตนเอง กิจกรรมรู้ก่อนผิด คิดก่อนทำย้ำเตือนใจ
  :: ข่าวที่ 1029   :: วันที่ 4 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรม คุณแม่ซกเกี้ยง แซ่จู มารดาของนางเสาวลักษณ์ เข็มเพชรเจษฎา ผู้พิพากษาสมทบ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรม คุณแม่ซกเกี้ยง แซ่จู มารดาของนางเสาวลักษณ์ เข็มเพชรเจษฎา ผู้พิพากษาสมทบ
  :: ข่าวที่ 1028   :: วันที่ 4 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมผู้พิพากษาสมทบครั้งที่ 5/2557
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมผู้พิพากษาสมทบครั้งที่ 5/2557
  :: ข่าวที่ 1027   :: วันที่ 26 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ตรัง ร่วมพิธีทำบุญเมืองอย่างยิ่งใหญ่ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตามนโยบาย คสช.
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ตรัง ร่วมพิธีทำบุญเมืองอย่างยิ่งใหญ่ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตามนโยบาย คสช.
  :: ข่าวที่ 1026   :: วันที่ 26 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง จัดโครงการ คุณธรรม จริยธรรม ณ วัดสาริการาม
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง จัดโครงการ คุณธรรม จริยธรรม ณ วัดสาริการาม
  :: ข่าวที่ 1025   :: วันที่ 24 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 77 )
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย”
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย”
  :: ข่าวที่ 1024   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 83 )
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ตรัง ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2557”
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ตรัง ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2557”
  :: ข่าวที่ 1023   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ตรัง เป็นประธานในโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ย ณ ร.ร.คันธพิทยาคาร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ตรัง เป็นประธานในโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ย ณ ร.ร.คันธพิทยาคาร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
  :: ข่าวที่ 1022   :: วันที่ 5 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 116 )
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมผู้พิพากษาสมทบครั้งที่ 4/2557
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมผู้พิพากษาสมทบครั้งที่ 4/2557
  :: ข่าวที่ 1021   :: วันที่ 2 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |