หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ทำเนียบผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  
วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
เขตอำนาจศาล  
แผนที่การเดินทางมาศาล  
อัตราค่าส่งหมาย  
จุลสาร  
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  
ลิงค์กระบวนการยุติธรรม  
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
อัตราค่าธรรมเนียม ค่าขึ้นศาล  
รับส่งคำสั่งคำร้องทางอินเตอร์เน็ต 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
เว็บไซต์ ร.พ.ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ 
การ์ตูนชุดรอบรู้ศาลยุติธรรม  
สนง.อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง 
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง 
เรื่องเล่าจากศาล...  
เบิกจ่ายที่ปรึกษากฎหมาย  
แบบพิมพ์ศาล 2557 
Clip Video กิจกรรมศาล  
Clip Video กฏหมายน่ารู้  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
จำนวนข่าวทั้งหมด 178
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
นายสญชัย  กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ร่วมทอดผ้ากฐินสามัคคี วัดพระงาม ประจำปี 2557
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ร่วมทอดผ้ากฐินสามัคคี วัดพระงาม ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 1063   :: วันที่ 21 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ตรัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมตำรวจ
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ตรัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมตำรวจ
  :: ข่าวที่ 1062   :: วันที่ 16 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ตารางเวรที่ปรึกษากฏหมายศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ประจำเดือนธันวาคม 2557
  :: ข่าวที่ 1061   :: วันที่ 29 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ตารางเวรที่ปรึกษากฏหมายศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
  :: ข่าวที่ 1060   :: วันที่ 29 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
ตารางเวรที่ปรึกษากฏหมายศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ประจำเดือนตุลาคม 2557
  :: ข่าวที่ 1059   :: วันที่ 29 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง   
  :: ข่าวที่ 1057   :: วันที่ 29 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ตรัง ให้การต้อนรับ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 และคณะ ในโอกาสมาตรวจราชการและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ตรัง ให้การต้อนรับ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 และคณะ ในโอกาสมาตรวจราชการและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพ
  :: ข่าวที่ 1056   :: วันที่ 24 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
นายมนตรี กิติพงศ์ไพโรจน์  ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนวันสันติภาพโลก ประจำปี 2557
นายมนตรี กิติพงศ์ไพโรจน์ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนวันสันติภาพโลก ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 1055   :: วันที่ 24 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เรื่องขายพัสดุโดยวิธีตกลงราคา
  :: ข่าวที่ 1054   :: วันที่ 15 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
นางหรรษา เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนฯ จังหวัดตรัง ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนวิเชียรมาตุ  ประจำปี 2557
นางหรรษา เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนฯ จังหวัดตรัง ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนวิเชียรมาตุ ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 1053   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯตรัง ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 และคณะในโอกาสมาตรวจราชการ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯตรัง ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 และคณะในโอกาสมาตรวจราชการ
  :: ข่าวที่ 1052   :: วันที่ 27 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 118 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เรื่องสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  :: ข่าวที่ 1051   :: วันที่ 27 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
คณะนักเรียนและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
คณะนักเรียนและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
  :: ข่าวที่ 1050   :: วันที่ 26 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 78 )
นางหรรษา เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ เยี่ยมอาการป่วยบิดานางสาวอรฤดี โออินทร์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
นางหรรษา เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ เยี่ยมอาการป่วยบิดานางสาวอรฤดี โออินทร์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
  :: ข่าวที่ 1049   :: วันที่ 26 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
นางหรรษา เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ เยี่ยมอาการป่วยบุตรชายนายเกียรติศักดิ์ อ่อนประเสริฐ นิติกรปฏิบัติการ
นางหรรษา เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ เยี่ยมอาการป่วยบุตรชายนายเกียรติศักดิ์ อ่อนประเสริฐ นิติกรปฏิบัติการ
  :: ข่าวที่ 1048   :: วันที่ 26 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
 นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ตรัง ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ12 สิงหาคม 2557
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ตรัง ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ12 สิงหาคม 2557
  :: ข่าวที่ 1047   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ตรัง เป็นประธานโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ตรัง เป็นประธานโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 1046   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ร่วมโครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
ร่วมโครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
  :: ข่าวที่ 1045   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ร่วมเป็นประธานจัดกิจกรรม
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ร่วมเป็นประธานจัดกิจกรรม "วันรพี" ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 1044   :: วันที่ 21 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 58 )
การแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2557
การแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 1043   :: วันที่ 7 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 80 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |