หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ทำเนียบผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  
วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
เขตอำนาจศาล  
แผนที่การเดินทางมาศาล  
อัตราค่าส่งหมาย  
จุลสาร  
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  
ลิงค์กระบวนการยุติธรรม  
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
อัตราค่าธรรมเนียม ค่าขึ้นศาล  
รับส่งคำสั่งคำร้องทางอินเตอร์เน็ต 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
เว็บไซต์ ร.พ.ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ 
การ์ตูนชุดรอบรู้ศาลยุติธรรม  
สนง.อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง 
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง 
เรื่องเล่าจากศาล...  
เบิกจ่ายที่ปรึกษากฎหมาย  
แบบพิมพ์ศาล 2557 
Clip Video กิจกรรมศาล  
Clip Video กฏหมายน่ารู้  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
จำนวนข่าวทั้งหมด 170
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เรื่องขายพัสดุโดยวิธีตกลงราคา
  :: ข่าวที่ 1054   :: วันที่ 15 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 7 )
นางหรรษา เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนฯ จังหวัดตรัง ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนวิเชียรมาตุ  ประจำปี 2557
นางหรรษา เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนฯ จังหวัดตรัง ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนวิเชียรมาตุ ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 1053   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯตรัง ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 และคณะในโอกาสมาตรวจราชการ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯตรัง ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 และคณะในโอกาสมาตรวจราชการ
  :: ข่าวที่ 1052   :: วันที่ 27 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 88 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เรื่องสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  :: ข่าวที่ 1051   :: วันที่ 27 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
คณะนักเรียนและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
คณะนักเรียนและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
  :: ข่าวที่ 1050   :: วันที่ 26 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 58 )
นางหรรษา เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ เยี่ยมอาการป่วยบิดานางสาวอรฤดี โออินทร์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
นางหรรษา เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ เยี่ยมอาการป่วยบิดานางสาวอรฤดี โออินทร์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
  :: ข่าวที่ 1049   :: วันที่ 26 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
นางหรรษา เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ เยี่ยมอาการป่วยบุตรชายนายเกียรติศักดิ์ อ่อนประเสริฐ นิติกรปฏิบัติการ
นางหรรษา เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ เยี่ยมอาการป่วยบุตรชายนายเกียรติศักดิ์ อ่อนประเสริฐ นิติกรปฏิบัติการ
  :: ข่าวที่ 1048   :: วันที่ 26 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
 นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ตรัง ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ12 สิงหาคม 2557
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ตรัง ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ12 สิงหาคม 2557
  :: ข่าวที่ 1047   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ตรัง เป็นประธานโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ตรัง เป็นประธานโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 1046   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ร่วมโครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
ร่วมโครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
  :: ข่าวที่ 1045   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ร่วมเป็นประธานจัดกิจกรรม
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ร่วมเป็นประธานจัดกิจกรรม "วันรพี" ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 1044   :: วันที่ 21 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
การแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2557
การแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 1043   :: วันที่ 7 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 67 )
 โครงการบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชินี  ประจำปี 2557 ณ โรงพยาบาลศูนย์ตรัง
โครงการบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชินี ประจำปี 2557 ณ โรงพยาบาลศูนย์ตรัง
  :: ข่าวที่ 1042   :: วันที่ 7 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 87 )
นายสุภัทร อยู่ถนอม  อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
นายสุภัทร อยู่ถนอม อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
  :: ข่าวที่ 1041   :: วันที่ 7 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 65 )
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯตรัง ร่วมบันทึกเสียงรายการพิเศษ
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯตรัง ร่วมบันทึกเสียงรายการพิเศษ "ถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี"
  :: ข่าวที่ 1040   :: วันที่ 23 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯตรัง มอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกงาน
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯตรัง มอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกงาน
  :: ข่าวที่ 1039   :: วันที่ 23 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง จัดโครงการสร้างเด็กดีสู่สังคม ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชนประจำปีงบประมาณ 2557
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง จัดโครงการสร้างเด็กดีสู่สังคม ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชนประจำปีงบประมาณ 2557
  :: ข่าวที่ 1038   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
โครงการเยี่ยมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในจังหวัดตรัง ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
โครงการเยี่ยมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในจังหวัดตรัง ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
  :: ข่าวที่ 1037   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
นายสญชัย  กีรติกฤติยานนท์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง  ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ "ถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี"
  :: ข่าวที่ 1036   :: วันที่ 18 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 58 )
นายสญชัย  กีรติกฤติยานนท์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เยี่ยมอาการป่วยนางศิริกานต์ ศรีสมัย  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เยี่ยมอาการป่วยนางศิริกานต์ ศรีสมัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  :: ข่าวที่ 1035   :: วันที่ 18 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |