หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ทำเนียบผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  
วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
เขตอำนาจศาล  
แผนที่การเดินทางมาศาล  
อัตราค่าส่งหมาย  
จุลสาร  
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  
ลิงค์กระบวนการยุติธรรม  
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
อัตราค่าธรรมเนียม ค่าขึ้นศาล  
รับส่งคำสั่งคำร้องทางอินเตอร์เน็ต 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
เว็บไซต์ ร.พ.ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ 
การ์ตูนชุดรอบรู้ศาลยุติธรรม  
สนง.อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง 
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง 
เรื่องเล่าจากศาล...  
เบิกจ่ายที่ปรึกษากฎหมาย  
แบบพิมพ์ศาล 2557 
Clip Video กิจกรรมศาล  
Clip Video กฏหมายน่ารู้  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
จำนวนข่าวทั้งหมด 178
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ตรัง ร่วมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ตรัง ร่วมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
  :: ข่าวที่ 1076   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 68 )
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ตรัง เป็นประธานโครงการบรรพชาเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ตรัง เป็นประธานโครงการบรรพชาเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  :: ข่าวที่ 1075   :: วันที่ 8 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง อวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด นางสาวเฉลิมพร ดีพันธุ์ ผู้พิพากษา
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง อวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด นางสาวเฉลิมพร ดีพันธุ์ ผู้พิพากษา
  :: ข่าวที่ 1074   :: วันที่ 8 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  :: ข่าวที่ 1073   :: วันที่ 8 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังเป็นประธานในโครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสม
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังเป็นประธานในโครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสม
  :: ข่าวที่ 1072   :: วันที่ 8 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังเรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง   
  :: ข่าวที่ 1071   :: วันที่ 25 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง บันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเ
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง บันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเ
  :: ข่าวที่ 1070   :: วันที่ 14 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 62 )
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ร่วมบันทึกเสียงรายการพิเศษ “ถวายพระพร 5 ธันวา มหาราช”
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ร่วมบันทึกเสียงรายการพิเศษ “ถวายพระพร 5 ธันวา มหาราช”
  :: ข่าวที่ 1069   :: วันที่ 14 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมบุตรชายนายปรีชา จารุพานิช รองประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมบุตรชายนายปรีชา จารุพานิช รองประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
  :: ข่าวที่ 1068   :: วันที่ 14 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรม คุณแม่ซุ้นคุ้ย แซ่เจียง มารดานายอนุศิษฏ์ วงศ์ศิริเมธีกุล ผู้พิพากษาสมทบ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรม คุณแม่ซุ้นคุ้ย แซ่เจียง มารดานายอนุศิษฏ์ วงศ์ศิริเมธีกุล ผู้พิพากษาสมทบ
  :: ข่าวที่ 1067   :: วันที่ 7 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ตรัง รับมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจากกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ตรัง รับมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจากกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
  :: ข่าวที่ 1066   :: วันที่ 6 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ตรัง เยี่ยมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ตรัง เยี่ยมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
  :: ข่าวที่ 1065   :: วันที่ 6 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ตรัง ร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 คัดเลือกภาค 4 ตรังเกมส์
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ตรัง ร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 คัดเลือกภาค 4 ตรังเกมส์
  :: ข่าวที่ 1064   :: วันที่ 6 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ร่วมทอดผ้ากฐินสามัคคี วัดพระงาม ประจำปี 2557
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ร่วมทอดผ้ากฐินสามัคคี วัดพระงาม ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 1063   :: วันที่ 21 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ตรัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมตำรวจ
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ตรัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมตำรวจ
  :: ข่าวที่ 1062   :: วันที่ 16 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
ตารางเวรที่ปรึกษากฏหมายศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ประจำเดือนธันวาคม 2557
  :: ข่าวที่ 1061   :: วันที่ 29 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
ตารางเวรที่ปรึกษากฏหมายศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
  :: ข่าวที่ 1060   :: วันที่ 29 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
ตารางเวรที่ปรึกษากฏหมายศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ประจำเดือนตุลาคม 2557
  :: ข่าวที่ 1059   :: วันที่ 29 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 20 )
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง   
  :: ข่าวที่ 1057   :: วันที่ 29 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ตรัง ให้การต้อนรับ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 และคณะ ในโอกาสมาตรวจราชการและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ตรัง ให้การต้อนรับ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 และคณะ ในโอกาสมาตรวจราชการและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพ
  :: ข่าวที่ 1056   :: วันที่ 24 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 58 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |