หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ทำเนียบผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  
วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
เขตอำนาจศาล  
แผนที่การเดินทางมาศาล  
อัตราค่าส่งหมาย  
จุลสาร  
ลิงค์กระบวนการยุติธรรม  
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
อัตราค่าธรรมเนียม ค่าขึ้นศาล  
รับส่งคำสั่งคำร้องทางอินเตอร์เน็ต 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
เว็บไซต์ ร.พ.ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ 
การ์ตูนชุดรอบรู้ศาลยุติธรรม  
สนง.อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง 
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง 
เรื่องเล่าจากศาล...  
เบิกจ่ายที่ปรึกษากฎหมาย  
แบบพิมพ์ศาล 2557 
Clip Video กิจกรรมศาล  
Clip Video กฏหมายน่ารู้  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
จำนวนข่าวทั้งหมด 108
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง  ต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 และคณะตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลฯ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 และคณะตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลฯ
  :: ข่าวที่ 1111   :: วันที่ 19 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
นางนุชนารถ  เกษตรสาระ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง นำคณะฯ เดินทางเข้าเยี่ยมเด็กและเยาวชนผู้ถูกควบคุมตัวในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กแ
นางนุชนารถ เกษตรสาระ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง นำคณะฯ เดินทางเข้าเยี่ยมเด็กและเยาวชนผู้ถูกควบคุมตัวในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กแ   
  :: ข่าวที่ 1110   :: วันที่ 18 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องโอกาสครบรอบ 133 ปี ศาลยุติธรรม
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องโอกาสครบรอบ 133 ปี ศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 1109   :: วันที่ 22 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 117 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันครอบครัว ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ ตรัง
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันครอบครัว ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ ตรัง
  :: ข่าวที่ 1108   :: วันที่ 22 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 38 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เป็นประธานกิจกรรมสาธารณประโยชน์มอบสิ่งของเครื่องใช้แก่ผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เป็นประธานกิจกรรมสาธารณประโยชน์มอบสิ่งของเครื่องใช้แก่ผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง
  :: ข่าวที่ 1107   :: วันที่ 21 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 73 )
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงความกตัญญูต่อพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง)
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงความกตัญญูต่อพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง)
  :: ข่าวที่ 1106   :: วันที่ 21 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 30 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เป็นประธานโครงการร่วมใจ สืบสาน ประเพณีรดน้ำขอพร ประจำปี 2558
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เป็นประธานโครงการร่วมใจ สืบสาน ประเพณีรดน้ำขอพร ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 1105   :: วันที่ 21 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 53 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธ-ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธ-ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช”
  :: ข่าวที่ 1104   :: วันที่ 21 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 46 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัย และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัย และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
  :: ข่าวที่ 1103   :: วันที่ 21 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ร่วมพิธีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ร่วมพิธีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 1102   :: วันที่ 21 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้พิพากษาเนื่องในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่งใหม่
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้พิพากษาเนื่องในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่งใหม่
  :: ข่าวที่ 1101   :: วันที่ 21 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 47 )
ตารางเวรที่ปรึกษากฎหมายวันทำการและวันหยุดราชการศาลเยาวชนฯ ตรังประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2558
  :: ข่าวที่ 1100   :: วันที่ 27 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 49 )
โครงการยกระดับภาษาอังกฤษข้าราชการก้าวสู่ AEC
โครงการยกระดับภาษาอังกฤษข้าราชการก้าวสู่ AEC
  :: ข่าวที่ 1099   :: วันที่ 18 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 65 )
ต้อนรับ ฯพณฯ นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา และคณะฯ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
ต้อนรับ ฯพณฯ นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา และคณะฯ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
  :: ข่าวที่ 1098   :: วันที่ 17 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 97 )
ต้อนรับคณะผู้พิพากษาและข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
ต้อนรับคณะผู้พิพากษาและข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
  :: ข่าวที่ 1097   :: วันที่ 17 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 89 )
เรื่อง การกำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี
  :: ข่าวที่ 1096   :: วันที่ 17 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
ศาลเยาวชนฯ ตรัง ต้อนรับคณะครู นักเรียน ร.ร.บูรณะรำลึก
ศาลเยาวชนฯ ตรัง ต้อนรับคณะครู นักเรียน ร.ร.บูรณะรำลึก "โครงการทัวร์กระบวนยุติธรรม"
  :: ข่าวที่ 1095   :: วันที่ 16 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 69 )
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ตรัง ร่วมงานเลี้ยงพิธีวิวาห์ใต้สมุทร  (Trang Underwater Wedding Ceremony)
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ ตรัง ร่วมงานเลี้ยงพิธีวิวาห์ใต้สมุทร (Trang Underwater Wedding Ceremony)
  :: ข่าวที่ 1094   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 66 )
 นายสญชัย  กีรติกฤติยานนท์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯตรัง เป็นประธานงานฉลองสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร พระครูปลัดรังสรรค์ ธมมรโส ณ วัดพระงาม
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯตรัง เป็นประธานงานฉลองสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร พระครูปลัดรังสรรค์ ธมมรโส ณ วัดพระงาม
  :: ข่าวที่ 1093   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 67 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวสุภาภรณ์ ภู่เพ็ชร์ ที่ย้ายไปรับราชการตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการศาลอาญาธนบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวสุภาภรณ์ ภู่เพ็ชร์ ที่ย้ายไปรับราชการตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการศาลอาญาธนบุรี
  :: ข่าวที่ 1092   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 66 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |