หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงธนบุรี (THONBURI KWAENG COURT)
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ประวัติและเขตอำนาจศาล 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ทำเนียบหัวหน้าศาล  
วิสัยทัศน์  
โครงสร้างการแบ่งงานภายใน 
อัตราค่าส่งหมาย  
ค้นหาค่านำหมายศาลในภาค1-9 
แผนที่และสถานที่ตั้ง  
คำแนะนำการไปศาล  
การขอประกันตัวผู้ต้องหา  
การปฎิบัติเมื่อได้รับหมาย  
กระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี  
E-mail 
การติดต่อราชการและเบอร์โทรศัพท์ภายใน 
ค้นหาข้อมูลคดี 
คู่มือการค้นหาข้อมูลคดี  
กฎหมายใหม่ 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบสืบค้นคำพิพากษาฎีกา 
การแก้ไขโปรแกรมศาลต้นแบบและดาวโหลดโปรแกรม 
แบบพิมพ์ศาลใหม่ 
แบบพิมพ์คดีผู้บริโภค<ฯ  
จดหมายข่าว  
แบบรายงานผลการอบรมกันหน่ฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

การติดต่อราชการและเบอร์โทรศัพท์ภายใน

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 3412