ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
 

ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
ถนนอุดมธรรมภักดี ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110.

โทร. 042-737575 | โทรสาร. 042-737574
อีเมล์. swdc@coj.go.th

เว็ปไซต์นี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้

สายด่วน 042-737574
ผู้เยี่ยมชม : 58,648