หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดสตูล
English version Thai version  
หน้าแรก 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ประวัติศาลจังหวัดสตูล 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
เขตอำนาจศาล 
หมายเลขโทรศัพท์  
ห้องสมุดประจำศาล 
อัตราค่าส่งหมาย  
ค่าธรรมเนียมศาล 
บัญชีเปิดทำการศาลฯ นอกเวลาราชการ  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดสตูล
จำนวนข่าวทั้งหมด 115
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ศาลจังหวัดสตูลจัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ผู้นำชุมชน ในท้องที่อำเภอละงู เนื่องในโอกาสวันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ (๑๓๒ ปี)
ศาลจังหวัดสตูลจัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ผู้นำชุมชน ในท้องที่อำเภอละงู เนื่องในโอกาสวันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ (๑๓๒ ปี)   
  :: ข่าวที่ 348   :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
ศาลจังหวัดสตูลจัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ผู้นำชุมชน ในท้องที่อำเภอเมืองสตูล เนื่องในโอกาสวันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ (๑๓๒ ปี)
ศาลจังหวัดสตูลจัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ผู้นำชุมชน ในท้องที่อำเภอเมืองสตูล เนื่องในโอกาสวันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ (๑๓๒ ปี)   
  :: ข่าวที่ 347   :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
ศาลจังหวัดสตูลเข้าร่วมพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ”
ศาลจังหวัดสตูลเข้าร่วมพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ”   
  :: ข่าวที่ 346   :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ศาลจังหวัดสตูลให้การต้อนรับผู้พิพากษาที่ย้ายมาปฏิบัติราชการศาลจังหวัดสตูล
ศาลจังหวัดสตูลให้การต้อนรับผู้พิพากษาที่ย้ายมาปฏิบัติราชการศาลจังหวัดสตูล   
  :: ข่าวที่ 345   :: วันที่ 5 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
ศาลจังหวัดสตูลร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
ศาลจังหวัดสตูลร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”   
  :: ข่าวที่ 344   :: วันที่ 5 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ศาลจังหวัดสตูลจัดงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสที่ผู้พิพากษาโยกย้าย
ศาลจังหวัดสตูลจัดงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสที่ผู้พิพากษาโยกย้าย   
  :: ข่าวที่ 343   :: วันที่ 31 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 87 )
ศาลจังหวัดสตูลลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเรือนจำจังหวัดสตูลด้านการจัดส่งบุคคลภายนอกเป็นสักขีพยานฯ ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
ศาลจังหวัดสตูลลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเรือนจำจังหวัดสตูลด้านการจัดส่งบุคคลภายนอกเป็นสักขีพยานฯ ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา   
  :: ข่าวที่ 342   :: วันที่ 25 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ศาลจังหวัดสตูลจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดสตูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน”
ศาลจังหวัดสตูลจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดสตูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน”   
  :: ข่าวที่ 341   :: วันที่ 19 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
ศาลจังหวัดสตูลจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างศาลจังหวัดสตูล กับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล
ศาลจังหวัดสตูลจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างศาลจังหวัดสตูล กับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล   
  :: ข่าวที่ 340   :: วันที่ 18 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
ศาลจังหวัดสตูลจัดโครงการอบรมการใช้งานระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (video Conference)
ศาลจังหวัดสตูลจัดโครงการอบรมการใช้งานระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (video Conference)   
  :: ข่าวที่ 339   :: วันที่ 18 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล เป็นประธานในงาน พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี เจ้าคณะจังหวัดสตูล
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล เป็นประธานในงาน พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี เจ้าคณะจังหวัดสตูล   
  :: ข่าวที่ 338   :: วันที่ 13 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
ศาลจังหวัดสตูลจัดโครงการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ทางกฏหมายสู่ชุมชน
ศาลจังหวัดสตูลจัดโครงการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ทางกฏหมายสู่ชุมชน   
  :: ข่าวที่ 336   :: วันที่ 7 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 57 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูลรับมอบเก้าอี้เพื่อบริการแก่ประชาชนจากผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสตูล
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูลรับมอบเก้าอี้เพื่อบริการแก่ประชาชนจากผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสตูล   
  :: ข่าวที่ 335   :: วันที่ 5 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 62 )
นางวรานุช ภูวรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูลเป็นประธานในการประชุม        ผู้ประนีประนอมประจำศาลครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
นางวรานุช ภูวรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูลเป็นประธานในการประชุม ผู้ประนีประนอมประจำศาลครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 334   :: วันที่ 5 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
นางวรานุช ภูวรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
นางวรานุช ภูวรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 333   :: วันที่ 5 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ศาลจังหวัดสตูลโครงการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยสู่ชุมชน
ศาลจังหวัดสตูลโครงการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยสู่ชุมชน   
  :: ข่าวที่ 332   :: วันที่ 5 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ศาลจังหวัดสตูล “ร่วมงานมหกรรมกีฬาสัมพันธ์ศาลยุติธรรมในภาค ๙”
ศาลจังหวัดสตูล “ร่วมงานมหกรรมกีฬาสัมพันธ์ศาลยุติธรรมในภาค ๙”   
  :: ข่าวที่ 331   :: วันที่ 4 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 69 )
สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ฝึกอบรมความรู้ความสามารถในการปฎิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาลจังหวัดสตูล
สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ฝึกอบรมความรู้ความสามารถในการปฎิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาลจังหวัดสตูล   
  :: ข่าวที่ 330   :: วันที่ 4 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
ศาลจังหวัดสตูล ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล จัดโครงการ“การซักซ้อมแผนป้องกันเหตุร้ายและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗”
ศาลจังหวัดสตูล ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล จัดโครงการ“การซักซ้อมแผนป้องกันเหตุร้ายและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗”   
  :: ข่าวที่ 329   :: วันที่ 25 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
นางวรานุช ภูวรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล เยี่ยมและให้กำลังใจผู้อำนวยการศาลจังหวัดสตูล
นางวรานุช ภูวรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล เยี่ยมและให้กำลังใจผู้อำนวยการศาลจังหวัดสตูล   
  :: ข่าวที่ 328   :: วันที่ 25 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |