ศาลจังหวัดศรีสะเกษ
 

ศาลจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000.

โทร. (045)612629,(045)616371,(045)616372,(045)612544,(045)616138 | โทรสาร. (045)613443 , (045)613442 ,(045)616138
อีเมล์. sskc@coj.go.th

เว็ปไซต์นี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้

ผู้เยี่ยมชม : 101,046