หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงสุรินทร์
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
E-Mail 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
กระดานสนทนา 
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม 
แผนที่ตั้งศาล 
แผนผังการไกล่เกลี่ย  
สิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิฯ  
การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย  
คู่มือการติดต่อราชการศาลแขวงสุรินทร์  
หนังสือการขอประกันตัวด้วยบุคคล  
ค้นหาข้อมูลคดี 
การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  
หนังสือมอบอำนาจ ฯ  
บัญชีนัดพิจาณาคดีต่อเนื่อง  
อัตราค่าส่งหมาย  
ระบบรับส่งเอกสารศาลฏีกา  
ตรวจสอบผัดฟ้องสำหรับตำรวจ  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลแขวงสุรินทร์
จำนวนข่าวทั้งหมด 71
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
ศาลแขวงสุรินทร์ จัดพิธีเปิดโครงการ เจรจาหนี้ตามสัญญาประกัน ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลแขวงสุรินทร์ จัดพิธีเปิดโครงการ เจรจาหนี้ตามสัญญาประกัน ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 639   :: วันที่ 14 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีงานวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีงานวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 638   :: วันที่ 14 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
ประกาศศาลแขวงสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตัั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงสุรินทร์   
  :: ข่าวที่ 633   :: วันที่ 10 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 4 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 632   :: วันที่ 10 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ออกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ศาลแขวงสุรินทร์ ออกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 631   :: วันที่ 1 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมงานวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมงานวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 630   :: วันที่ 25 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ออกเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ประชาชน ตามโครงการประสานความร่วมมือ ศาลแขวงสุรินทร์สัญจรสร้างสุข ฯ
ศาลแขวงสุรินทร์ ออกเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ประชาชน ตามโครงการประสานความร่วมมือ ศาลแขวงสุรินทร์สัญจรสร้างสุข ฯ
  :: ข่าวที่ 629   :: วันที่ 18 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ศาลจังหวัดสุรินทร์ ฯ เป็นเจ้าภาพร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗
ศาลแขวงสุรินทร์ ศาลจังหวัดสุรินทร์ ฯ เป็นเจ้าภาพร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 628   :: วันที่ 18 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
ประกาศศาลแขวงสุรินทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณศาลแขวงสุรินทร์   
  :: ข่าวที่ 627   :: วันที่ 29 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
ศาลแขวงสุรินทร์ร่วมกับธนาคารออมสินเขตสุรินทร์ จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลแขวงสุรินทร์ร่วมกับธนาคารออมสินเขตสุรินทร์ จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 626   :: วันที่ 28 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2557
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2557   
  :: ข่าวที่ 625   :: วันที่ 21 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ออกเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ประชาชน ตามโครงการประสานความร่วมมือศาลแขวงสุรินทร์สัญจร ฯ
ศาลแขวงสุรินทร์ ออกเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ประชาชน ตามโครงการประสานความร่วมมือศาลแขวงสุรินทร์สัญจร ฯ   
  :: ข่าวที่ 624   :: วันที่ 21 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557   
  :: ข่าวที่ 623   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรวมพลังประชาชนด้านยาเสพติด
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรวมพลังประชาชนด้านยาเสพติด   
  :: ข่าวที่ 621   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
ศาลแขวงสุรินทร์
ศาลแขวงสุรินทร์ "ร่วมพิธีเปิดงาน เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 82 พรรษามหาราชินี ประจำปี2557"   
  :: ข่าวที่ 620   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพ่อแม่อาสา นำพาปลอดยาเสพติด ฯ
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพ่อแม่อาสา นำพาปลอดยาเสพติด ฯ   
  :: ข่าวที่ 619   :: วันที่ 8 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม "คอนเสิร์ตปรองดอง คืนความสุขให้ชาวจังหวัดสุรินทร์"   
  :: ข่าวที่ 618   :: วันที่ 8 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมกับศาลจังหวัดสุรินทร์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ฯ จัดโครงการวันรพี ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมกับศาลจังหวัดสุรินทร์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ฯ จัดโครงการวันรพี ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 617   :: วันที่ 8 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   
  :: ข่าวที่ 616   :: วันที่ 5 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ต้อนรับนายเดชา อัชรีวงศ์ไพศาล ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ และคณะ
ศาลแขวงสุรินทร์ ต้อนรับนายเดชา อัชรีวงศ์ไพศาล ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ และคณะ   
  :: ข่าวที่ 615   :: วันที่ 28 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 80 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |