หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงสุรินทร์
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
E-Mail 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
กระดานสนทนา 
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม 
แผนที่ตั้งศาล 
แผนผังการไกล่เกลี่ย  
สิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิฯ  
การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย  
คู่มือการติดต่อราชการศาลแขวงสุรินทร์  
หนังสือการขอประกันตัวด้วยบุคคล  
ค้นหาข้อมูลคดี 
การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  
หนังสือมอบอำนาจ ฯ  
บัญชีนัดพิจาณาคดีต่อเนื่อง  
อัตราค่าส่งหมาย  
ระบบรับส่งเอกสารศาลฏีกา  
ตรวจสอบผัดฟ้องสำหรับตำรวจ  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลแขวงสุรินทร์
จำนวนข่าวทั้งหมด 85
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ศาลแขวงสุรินทร์  ได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ศาลแขวงสุรินทร์ ได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 657   :: วันที่ 8 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
ศาลแขวงสุรินทร์  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ต้องขังภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริฯและโครงการเกี่ยวข้าววันพ่อของเรือนจำกลางสุรินทร์
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ต้องขังภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริฯและโครงการเกี่ยวข้าววันพ่อของเรือนจำกลางสุรินทร์
  :: ข่าวที่ 655   :: วันที่ 4 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
ศาลแขวงสุรินทร์  จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี  ประจำปี 2557
ศาลแขวงสุรินทร์ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 654   :: วันที่ 4 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา มหาราชา
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา มหาราชา
  :: ข่าวที่ 652   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 20 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมโครงการสภากาแฟประจำเดือนพฤสจิกายน 2557
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมโครงการสภากาแฟประจำเดือนพฤสจิกายน 2557
  :: ข่าวที่ 651   :: วันที่ 26 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 649   :: วันที่ 24 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการศาลแขวงสุรินทร์
ศาลแขวงสุรินทร์ ต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการศาลแขวงสุรินทร์
  :: ข่าวที่ 647   :: วันที่ 21 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างประจำปี 2557
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 646   :: วันที่ 18 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสุรินทรภักดี
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสุรินทรภักดี
  :: ข่าวที่ 645   :: วันที่ 10 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี 2557
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 644   :: วันที่ 10 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ศาลแขวงสุรินทร์ เฝ้ารับ - ส่งเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ศาลแขวงสุรินทร์ เฝ้ารับ - ส่งเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 643   :: วันที่ 29 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
 ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมบำเพ็ญพระกุศลครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ฯ
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมบำเพ็ญพระกุศลครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ฯ
  :: ข่าวที่ 642   :: วันที่ 24 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมงานพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมงานพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 641   :: วันที่ 24 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ออกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ประชาชน ฯ
ศาลแขวงสุรินทร์ ออกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ประชาชน ฯ
  :: ข่าวที่ 640   :: วันที่ 22 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
ศาลแขวงสุรินทร์ จัดพิธีเปิดโครงการ เจรจาหนี้ตามสัญญาประกัน ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลแขวงสุรินทร์ จัดพิธีเปิดโครงการ เจรจาหนี้ตามสัญญาประกัน ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 639   :: วันที่ 14 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีงานวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีงานวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 638   :: วันที่ 14 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
ประกาศศาลแขวงสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตัั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงสุรินทร์   
  :: ข่าวที่ 633   :: วันที่ 10 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 632   :: วันที่ 10 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ออกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ศาลแขวงสุรินทร์ ออกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 631   :: วันที่ 1 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมงานวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมงานวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 630   :: วันที่ 25 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |