หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงสุรินทร์
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
E-Mail 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
กระดานสนทนา 
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม 
แผนที่ตั้งศาล 
แผนผังการไกล่เกลี่ย  
สิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิฯ  
การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย  
คู่มือการติดต่อราชการศาลแขวงสุรินทร์  
หนังสือการขอประกันตัวด้วยบุคคล  
ค้นหาข้อมูลคดี 
การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  
หนังสือมอบอำนาจ ฯ  
บัญชีนัดพิจาณาคดีต่อเนื่อง  
อัตราค่าส่งหมาย  
ระบบรับส่งเอกสารศาลฏีกา  
ตรวจสอบผัดฟ้องสำหรับตำรวจ  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลแขวงสุรินทร์
จำนวนข่าวทั้งหมด 65
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
ศาลแขวงสุรินทร์ ออกเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ประชาชน ตามโครงการประสานความร่วมมือ ศาลแขวงสุรินทร์สัญจรสร้างสุข ฯ
ศาลแขวงสุรินทร์ ออกเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ประชาชน ตามโครงการประสานความร่วมมือ ศาลแขวงสุรินทร์สัญจรสร้างสุข ฯ
  :: ข่าวที่ 629   :: วันที่ 18 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 6 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ศาลจังหวัดสุรินทร์ ฯ เป็นเจ้าภาพร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗
ศาลแขวงสุรินทร์ ศาลจังหวัดสุรินทร์ ฯ เป็นเจ้าภาพร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 628   :: วันที่ 18 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 6 )
ประกาศศาลแขวงสุรินทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณศาลแขวงสุรินทร์   
  :: ข่าวที่ 627   :: วันที่ 29 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 7 )
ศาลแขวงสุรินทร์ร่วมกับธนาคารออมสินเขตสุรินทร์ จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลแขวงสุรินทร์ร่วมกับธนาคารออมสินเขตสุรินทร์ จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 626   :: วันที่ 28 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2557
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2557   
  :: ข่าวที่ 625   :: วันที่ 21 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ออกเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ประชาชน ตามโครงการประสานความร่วมมือศาลแขวงสุรินทร์สัญจร ฯ
ศาลแขวงสุรินทร์ ออกเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ประชาชน ตามโครงการประสานความร่วมมือศาลแขวงสุรินทร์สัญจร ฯ   
  :: ข่าวที่ 624   :: วันที่ 21 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557   
  :: ข่าวที่ 623   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรวมพลังประชาชนด้านยาเสพติด
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรวมพลังประชาชนด้านยาเสพติด   
  :: ข่าวที่ 621   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
ศาลแขวงสุรินทร์
ศาลแขวงสุรินทร์ "ร่วมพิธีเปิดงาน เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 82 พรรษามหาราชินี ประจำปี2557"   
  :: ข่าวที่ 620   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพ่อแม่อาสา นำพาปลอดยาเสพติด ฯ
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพ่อแม่อาสา นำพาปลอดยาเสพติด ฯ   
  :: ข่าวที่ 619   :: วันที่ 8 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม "คอนเสิร์ตปรองดอง คืนความสุขให้ชาวจังหวัดสุรินทร์"   
  :: ข่าวที่ 618   :: วันที่ 8 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมกับศาลจังหวัดสุรินทร์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ฯ จัดโครงการวันรพี ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมกับศาลจังหวัดสุรินทร์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ฯ จัดโครงการวันรพี ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 617   :: วันที่ 8 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 20 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   
  :: ข่าวที่ 616   :: วันที่ 5 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 20 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ต้อนรับนายเดชา อัชรีวงศ์ไพศาล ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ และคณะ
ศาลแขวงสุรินทร์ ต้อนรับนายเดชา อัชรีวงศ์ไพศาล ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ และคณะ   
  :: ข่าวที่ 615   :: วันที่ 28 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 70 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 613   :: วันที่ 16 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 612   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 71 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ออกเผยแพร่ความรู้ ตามโครงการ ประสานความร่วมมือศาลแขวงสุรินทร์สัญจร สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ฯ
ศาลแขวงสุรินทร์ ออกเผยแพร่ความรู้ ตามโครงการ ประสานความร่วมมือศาลแขวงสุรินทร์สัญจร สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ฯ   
  :: ข่าวที่ 611   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
ศาลแขวงสุรินทร์ จัดพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย
ศาลแขวงสุรินทร์ จัดพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย   
  :: ข่าวที่ 610   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ออกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2557
ศาลแขวงสุรินทร์ ออกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2557   
  :: ข่าวที่ 609   :: วันที่ 9 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 608   :: วันที่ 22 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |