หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงสุรินทร์
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
E-Mail 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
กระดานสนทนา 
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม 
แผนที่ตั้งศาล 
แผนผังการไกล่เกลี่ย  
สิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิฯ  
การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย  
คู่มือการติดต่อราชการศาลแขวงสุรินทร์  
หนังสือการขอประกันตัวด้วยบุคคล  
ค้นหาข้อมูลคดี 
การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  
หนังสือมอบอำนาจ ฯ  
บัญชีนัดพิจาณาคดีต่อเนื่อง  
อัตราค่าส่งหมาย  
ระบบรับส่งเอกสารศาลฏีกา  
ตรวจสอบผัดฟ้องสำหรับตำรวจ  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลแขวงสุรินทร์
จำนวนข่าวทั้งหมด 52
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |
ศาลแขวงสุรินทร์ ต้อนรับนายเดชา อัชรีวงศ์ไพศาล ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ และคณะ
ศาลแขวงสุรินทร์ ต้อนรับนายเดชา อัชรีวงศ์ไพศาล ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ และคณะ   
  :: ข่าวที่ 615   :: วันที่ 28 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 5 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 613   :: วันที่ 16 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 612   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 61 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ออกเผยแพร่ความรู้ ตามโครงการ ประสานความร่วมมือศาลแขวงสุรินทร์สัญจร สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ฯ
ศาลแขวงสุรินทร์ ออกเผยแพร่ความรู้ ตามโครงการ ประสานความร่วมมือศาลแขวงสุรินทร์สัญจร สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ฯ   
  :: ข่าวที่ 611   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ศาลแขวงสุรินทร์ จัดพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย
ศาลแขวงสุรินทร์ จัดพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย   
  :: ข่าวที่ 610   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ออกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2557
ศาลแขวงสุรินทร์ ออกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2557   
  :: ข่าวที่ 609   :: วันที่ 9 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 608   :: วันที่ 22 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมพิธีสมโภชหลักเมืองสุรินทร์
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมพิธีสมโภชหลักเมืองสุรินทร์   
  :: ข่าวที่ 607   :: วันที่ 15 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ศาลแขวงสุรินทร์ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร พัฒนาศักยภาพสร้างความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฯ
ศาลแขวงสุรินทร์ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร พัฒนาศักยภาพสร้างความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฯ   
  :: ข่าวที่ 606   :: วันที่ 14 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมพิธีอุปสมบท นายณัฐชัย  เชียรประโคน เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมพิธีอุปสมบท นายณัฐชัย เชียรประโคน เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ   
  :: ข่าวที่ 605   :: วันที่ 14 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 59 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ และคณะ
ศาลแขวงสุรินทร์ ต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ และคณะ   
  :: ข่าวที่ 604   :: วันที่ 7 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 603   :: วันที่ 7 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
ศาลแขวงสุรินทร์ จัดทำโครงการ "แจ้งเตือนพยานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(SMS) ๓ ภาษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเขมร(ภาษาถิ่น)"   
  :: ข่าวที่ 602   :: วันที่ 3 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 601   :: วันที่ 28 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
ศาลแขวงสุรินทร์ จัดกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในวันศาลยุติธรรม
ศาลแขวงสุรินทร์ จัดกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในวันศาลยุติธรรม   
  :: ข่าวที่ 600   :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนเมษายน 2557
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนเมษายน 2557   
  :: ข่าวที่ 599   :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมวางพวงมาลาในงานวันที่ระลึกพระยาสุรินทรภักดี ฯ
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมวางพวงมาลาในงานวันที่ระลึกพระยาสุรินทรภักดี ฯ   
  :: ข่าวที่ 598   :: วันที่ 18 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมพิธีสมโภชหลักเมืองสุรินทร์
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมพิธีสมโภชหลักเมืองสุรินทร์   
  :: ข่าวที่ 597   :: วันที่ 18 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมพิธีบวงสรวง พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวางฯ
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมพิธีบวงสรวง พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวางฯ   
  :: ข่าวที่ 595   :: วันที่ 17 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๕๗
ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 594   :: วันที่ 17 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |