หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์
วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่าหมาย  
จุลสาร-วารสาร  
รายงานสถิติประจำเดือน 
แบบฟอร์ม  
ดาวน์โหลด  
แจ้งผล/รับฟังความคิดเห็น  
โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ 
ผู้ดูแลระบบ 

อัตราค่าหมาย

อัตราค่าส่งหมายของศาลจังหวัดสุรินทร์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

อัตราค่าปิดประกาศ ในเขตเทศบาลเมือง 500 บาท

เฉพาะอำเภอเมือง 700 บาท

ต่างอำเภอ 800 บาท

หมายเหตุ อยู่คนละถนน ตำบล แยกประกาศ/หมาย ตำบลเดียวกันคนละหมู่บ้านเรียกเพิ่มคนละ 100 บาท
                    อยู่หมู่บ้านเดียวกันเพิ่มคนละ 70 บาท

 กรุณาคลิกเลือกอำเภอที่ท่านต้องการทราบอัตราค่าส่งหมาย

 หรือดาวน์โหลดไฟล์ pdf คลิ๊กที่นี้

ÈÕ¢ÃÀÙÁÔ ¾¹Á´§ÃÑ¡ ºÑÇ઴ ¡ÒºàªÔ§ »ÃÒÊÒ· Êѧ¢Ð ÈÃճç¤ì ÅӴǹ àÁ×ͧ à¢ÒÇÊÔ¹ÃÔ¹·Ãì ÊÓâç·Òº ʹÁ ¨ÍÁ¾ÃÐ â¹¹¹ÒÃÒ³ì Ãѵ¹ºØÃÕ ·èÒµÙÁ
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 837