หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดสุรินทร์
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปศาลจังหวัดสุรินทร์ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
อัตราค่าส่งหมาย  
แผนที่โดยสังเขป  
คำแนะนำในการประกันตัว  
เขตอำนาจศาลจังหวัดสุรินทร์  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ  
แบบพิมพ์ศาลแบบใหม่ 57  
แบบฟอร์มฝากขัง/ฟื้นฟู  
แบบฟอร์มสำเร็จ  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดสุรินทร์
จำนวนข่าวทั้งหมด 20
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 |
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับ นายวรณัฏฐ์ สังข์ใหม่ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ และคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับ นายวรณัฏฐ์ สังข์ใหม่ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ และคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
  :: ข่าวที่ 575   :: วันที่ 28 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 2 )
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์เฝ้ารับ - ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ  เสด็จทอดพระเนตรผลการดำเนินการโครงการเกษตรส
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์เฝ้ารับ - ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ เสด็จทอดพระเนตรผลการดำเนินการโครงการเกษตรส
  :: ข่าวที่ 574   :: วันที่ 6 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ นาฬิกา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ  เสด็จทอดพระเนตรผลการดำเนินการฯ
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ นาฬิกา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ เสด็จทอดพระเนตรผลการดำเนินการฯ
  :: ข่าวที่ 573   :: วันที่ 6 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สดถวายสักการะพระบรมสาทิศลักษณ์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคต
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สดถวายสักการะพระบรมสาทิศลักษณ์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคต
  :: ข่าวที่ 572   :: วันที่ 6 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเฝ้ารับ - ส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ  โปรดเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ฯ
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเฝ้ารับ - ส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ โปรดเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ฯ
  :: ข่าวที่ 571   :: วันที่ 6 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 14 )
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558  ศาลจังหวัดสุรินทร์ออกเผยแพร่ความรู้กฎหมายด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ฯ
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ออกเผยแพร่ความรู้กฎหมายด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ฯ
  :: ข่าวที่ 570   :: วันที่ 6 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 14 )
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมโครงการปลูกต้นพะยูง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๓๓ ปี วันศาลยุติธรรมฯ
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมโครงการปลูกต้นพะยูง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๓๓ ปี วันศาลยุติธรรมฯ
  :: ข่าวที่ 569   :: วันที่ 6 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 28 )
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๓๓ ปี วันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๘  ณ วัดป่าบวรสังฆาราม ฯ
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๓๓ ปี วันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดป่าบวรสังฆาราม ฯ
  :: ข่าวที่ 568   :: วันที่ 6 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 7 )
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ฯ
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ฯ
  :: ข่าวที่ 567   :: วันที่ 6 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 6 )
ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์เปิดทำการศาลนอกเวลาฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
  :: ข่าวที่ 566   :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 24 )
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒
  :: ข่าวที่ 565   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 71 )
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ร่วมต้อนรับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์และคณะผู้พิพากษา ฯ
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ร่วมต้อนรับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์และคณะผู้พิพากษา ฯ
  :: ข่าวที่ 564   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 85 )
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 258 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 258 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒
  :: ข่าวที่ 563   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 28 )
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายสมิง บุญคล้อย บิดาของนางนิตยา สุนทร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ศาลจังหวัด
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายสมิง บุญคล้อย บิดาของนางนิตยา สุนทร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ศาลจังหวัด
  :: ข่าวที่ 560   :: วันที่ 9 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 50 )
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมร่วมโครงการกิจกรรม ๕ ส.(BIG CLEANING DAY) ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบ
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมร่วมโครงการกิจกรรม ๕ ส.(BIG CLEANING DAY) ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบ
  :: ข่าวที่ 557   :: วันที่ 6 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 38 )
ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์ เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดีเดือน มีนาคม 2558
  :: ข่าวที่ 542   :: วันที่ 18 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 54 )
เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการปกติในวัดหยหุดราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี รอบเดือน เม.ย - 15 ก.ย. 58
  :: ข่าวที่ 540   :: วันที่ 9 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 66 )
ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์ เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดี เดือนกุมภาพันธ์ 2558
  :: ข่าวที่ 539   :: วันที่ 3 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
ระเบียบศาลจังหวัดสุรินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของผู้รับติดต่อในการขอปล่อยชั่วคราวฯ
  :: ข่าวที่ 532   :: วันที่ 14 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 24 )
ระเบียบศาลจังหวัดสุรินทร์ ว่าด้วยการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ ในบริเวณศาลจังหวัดสุรินทร์
  :: ข่าวที่ 531   :: วันที่ 14 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 24 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 |