หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดสุรินทร์
วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปศาลจังหวัดสุรินทร์ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
อัตราค่าส่งหมาย  
แผนที่โดยสังเขป  
คำแนะนำในการประกันตัว  
เขตอำนาจศาลจังหวัดสุรินทร์  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ  
แบบพิมพ์ศาลแบบใหม่ 57  
แบบฟอร์มฝากขัง/ฟื้นฟู  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดสุรินทร์
จำนวนข่าวทั้งหมด 129
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนพร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬา ตาม “โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จฯ
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนพร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬา ตาม “โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จฯ
  :: ข่าวที่ 522   :: วันที่ 19 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 2 )
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557  ศาลจังหวัดสุรินทร์ออกเผยแพร่ความรู้กฎหมายด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมไปถึง ให้คำปรึกษาข้อกฎฯ
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ออกเผยแพร่ความรู้กฎหมายด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมไปถึง ให้คำปรึกษาข้อกฎฯ
  :: ข่าวที่ 521   :: วันที่ 19 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 1 )
ประกาศ เรื่องเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดี ประจำเดือนมกราคม 2558
  :: ข่าวที่ 520   :: วันที่ 17 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมฯ
  :: ข่าวที่ 519   :: วันที่ 15 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ร่วมเดินเทิดพระเกียรติในริ้วขบวนอัญเชิญพานพุ่ม(พุ่มเงิน-พุ่มทอง) เครื่องราชสักการะ ตั้งแต่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดี
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ร่วมเดินเทิดพระเกียรติในริ้วขบวนอัญเชิญพานพุ่ม(พุ่มเงิน-พุ่มทอง) เครื่องราชสักการะ ตั้งแต่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดี
  :: ข่าวที่ 518   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมลงนามถวายพระพร ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และวันเฉลิมฉลองวันชาติไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมลงนามถวายพระพร ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และวันเฉลิมฉลองวันชาติไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด
  :: ข่าวที่ 516   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ
  :: ข่าวที่ 515   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเดินสวนสนามของ นศท. และขบวนเดินรณรงค์ของพลเรือน ตำรวจ ทหาร กลุ่มพลังมวลชน และสถานศึก
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเดินสวนสนามของ นศท. และขบวนเดินรณรงค์ของพลเรือน ตำรวจ ทหาร กลุ่มพลังมวลชน และสถานศึก
  :: ข่าวที่ 514   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการวันชาติไทย รวมใจพลังมวลชน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันชาติไท
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการวันชาติไทย รวมใจพลังมวลชน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันชาติไท
  :: ข่าวที่ 513   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 10 )
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีเปิดอบรมผู้ต้องขังภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริฯ หลักสูตรการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีเปิดอบรมผู้ต้องขังภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริฯ หลักสูตรการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  :: ข่าวที่ 512   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินทางระบบออนไลน์ บนหน้าเว็บไซต์
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินทางระบบออนไลน์ บนหน้าเว็บไซต์
  :: ข่าวที่ 511   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง ของแผ่นดินถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าฯ
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง ของแผ่นดินถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าฯ
  :: ข่าวที่ 510   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อ เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดี เดือนธันวาคม 2557
  :: ข่าวที่ 509   :: วันที่ 28 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสุรินทร์เพิ่มเติม
  :: ข่าวที่ 508   :: วันที่ 27 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
ใบสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสุรินทร์
  :: ข่าวที่ 507   :: วันที่ 27 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557  ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์  ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์
  :: ข่าวที่ 506   :: วันที่ 26 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุรินทร์  ได้เข้าพบเพื่อปรึกษาข้อราชการศาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่องมาตราการเกี่ยวกับการป้องกันผู้ต้อง
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุรินทร์ ได้เข้าพบเพื่อปรึกษาข้อราชการศาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่องมาตราการเกี่ยวกับการป้องกันผู้ต้อง
  :: ข่าวที่ 505   :: วันที่ 24 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ศึกษาดูงานศาลจังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานด้ายธุรการคดีและธ
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ศึกษาดูงานศาลจังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานด้ายธุรการคดีและธ
  :: ข่าวที่ 504   :: วันที่ 24 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรัับ นายวรณัฏฐ์  สังข์ใหม่ และคณะตรวจราชการ
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรัับ นายวรณัฏฐ์ สังข์ใหม่ และคณะตรวจราชการ
  :: ข่าวที่ 503   :: วันที่ 24 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
  :: ข่าวที่ 502   :: วันที่ 24 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |