หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดสุรินทร์
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปศาลจังหวัดสุรินทร์ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
อัตราค่าส่งหมาย  
แผนที่โดยสังเขป  
คำแนะนำในการประกันตัว  
เขตอำนาจศาลจังหวัดสุรินทร์  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ  
แบบพิมพ์ศาลแบบใหม่ 57  
แบบฟอร์มฝากขัง/ฟื้นฟู  
แบบฟอร์มสำเร็จ  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดสุรินทร์
จำนวนข่าวทั้งหมด 134
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลแขวงสุรินทร์   เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานศาลจังหวัดสุรินทร์ฯ
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลแขวงสุรินทร์ เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานศาลจังหวัดสุรินทร์ฯ
  :: ข่าวที่ 555   :: วันที่ 3 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 7 )
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์เปิดโครงการ “ห้องปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา” ประจำศาลจังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้า
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์เปิดโครงการ “ห้องปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา” ประจำศาลจังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้า
  :: ข่าวที่ 554   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์เปิดศูนย์บริการชาวต่างชาติ (International Services Center) ประจำศาลจังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เ
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์เปิดศูนย์บริการชาวต่างชาติ (International Services Center) ประจำศาลจังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เ
  :: ข่าวที่ 553   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์เปิด ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและสมานฉันท์ประจำตำบลสลักได  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้มีอรรถคดี
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์เปิด ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและสมานฉันท์ประจำตำบลสลักได โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้มีอรรถคดี
  :: ข่าวที่ 552   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๕ ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์ เนื่องในโอก
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๕ ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์ เนื่องในโอก
  :: ข่าวที่ 551   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 20 )
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธียกเสาเอกก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการศาลยุติธรรมจำนวน ๖๐ หน่วย  ณ เขตก่อสร้างบริเวณหลังอาคารศา
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธียกเสาเอกก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการศาลยุติธรรมจำนวน ๖๐ หน่วย ณ เขตก่อสร้างบริเวณหลังอาคารศา
  :: ข่าวที่ 550   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 24 )
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานสภากาแฟเมืองช้าง  ณ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานสภากาแฟเมืองช้าง ณ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
  :: ข่าวที่ 549   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ต้องขัง ตามโครงการเสริมสร้างความเข้าใจด้านกระบวนการสมานฉันท์และฯ
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ต้องขัง ตามโครงการเสริมสร้างความเข้าใจด้านกระบวนการสมานฉันท์และฯ
  :: ข่าวที่ 548   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลจังหวัดอุบลราชธานี และ ศาลจังหวัดบุรีรัมย์  เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานศา
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลจังหวัดอุบลราชธานี และ ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานศา
  :: ข่าวที่ 547   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ประธานในพิธีเปิดโครงการ “ครอบครัวสัมพันธ์” คืนความสุขให้กับญาติผู้ต้องขังและผู้ต้องขัง เพื่อมอบเป็นของขว
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ประธานในพิธีเปิดโครงการ “ครอบครัวสัมพันธ์” คืนความสุขให้กับญาติผู้ต้องขังและผู้ต้องขัง เพื่อมอบเป็นของขว
  :: ข่าวที่ 546   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 12 )
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ ณ อาคารศาลจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  ฯ
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ ณ อาคารศาลจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ฯ
  :: ข่าวที่ 545   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 8 )
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานสภากาแฟ “สุรินทร์สร้างสรรค์ สมานฉันท์ ปรองดอง” ในครั้งนี้มีหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวั
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานสภากาแฟ “สุรินทร์สร้างสรรค์ สมานฉันท์ ปรองดอง” ในครั้งนี้มีหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวั
  :: ข่าวที่ 544   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 7 )
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบอาคารเรียน “อาคารเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว” ณ โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน (ธรรม
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบอาคารเรียน “อาคารเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว” ณ โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน (ธรรม
  :: ข่าวที่ 543   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 4 )
ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์ เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดีเดือน มีนาคม 2558
  :: ข่าวที่ 542   :: วันที่ 18 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 14 )
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ เสด็จทอดพระเนตรผลการดำเนินการโครงการพระดำร
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ เสด็จทอดพระเนตรผลการดำเนินการโครงการพระดำร
  :: ข่าวที่ 541   :: วันที่ 16 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 5 )
เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการปกติในวัดหยหุดราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี รอบเดือน เม.ย - 15 ก.ย. 58
  :: ข่าวที่ 540   :: วันที่ 9 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 38 )
ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์ เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดี เดือนกุมภาพันธ์ 2558
  :: ข่าวที่ 539   :: วันที่ 3 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์จัดพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์จัดพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา
  :: ข่าวที่ 538   :: วันที่ 20 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 42 )
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระบรมสาทิศลักษณ์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระบรมสาทิศลักษณ์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  :: ข่าวที่ 537   :: วันที่ 20 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 31 )
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 536   :: วันที่ 20 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 17 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |