หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดสุรินทร์
วันพุธที่ 3 กันยายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปศาลจังหวัดสุรินทร์ 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
อัตราค่าส่งหมาย  
แผนที่โดยสังเขป  
คำแนะนำในการประกันตัว  
เขตอำนาจศาลจังหวัดสุรินทร์  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ  
แบบพิมพ์ศาลแบบใหม่ 57  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดสุรินทร์
จำนวนข่าวทั้งหมด 65
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗  ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาส นางสิริกร แยบดี เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน เกษียณอายุราชการฯ
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาส นางสิริกร แยบดี เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน เกษียณอายุราชการฯ
  :: ข่าวที่ 454   :: วันที่ 2 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 0 )
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗  ศาลจังหวัดสุรินทร์จัดโครงการทำบุญเลี้ยงพระเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา ๘๒ พรรษามหาราชินี ณ วัดเขาศาลา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดสุรินทร์จัดโครงการทำบุญเลี้ยงพระเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา ๘๒ พรรษามหาราชินี ณ วัดเขาศาลา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
  :: ข่าวที่ 453   :: วันที่ 2 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 2 )
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ เสด็จไปในงานรวมน้ำใจสู่ครูฝึกคุณูปการกีฬาทางอากาศ ณ สนามบินสุรินทร์
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ เสด็จไปในงานรวมน้ำใจสู่ครูฝึกคุณูปการกีฬาทางอากาศ ณ สนามบินสุรินทร์
  :: ข่าวที่ 452   :: วันที่ 28 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณศาลจังหวัดสุรินทร์
  :: ข่าวที่ 451   :: วันที่ 22 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์ เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดี เดือนกันยายน 2557
  :: ข่าวที่ 450   :: วันที่ 20 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 10 )
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียน และถวายเครื่องราชสดุดี เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯ
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียน และถวายเครื่องราชสดุดี เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯ
  :: ข่าวที่ 449   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 72 )
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลฯ
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลฯ
  :: ข่าวที่ 448   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ฯ
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ฯ
  :: ข่าวที่ 447   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีรวมพลังประชาชนต้านยาเสพติด พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ของกองกำลังสุรนารี ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ ตำบลนอกเมือง ฯ
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีรวมพลังประชาชนต้านยาเสพติด พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ของกองกำลังสุรนารี ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ ตำบลนอกเมือง ฯ
  :: ข่าวที่ 446   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดงาน “เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา ๘๒ พรรษามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๗” ณ  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ ตำบลนอกเมือง ฯ
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดงาน “เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา ๘๒ พรรษามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๗” ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ ตำบลนอกเมือง ฯ
  :: ข่าวที่ 445   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 20 )
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการพ่อแม่อาสา นำพาปลอดยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ฯ
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการพ่อแม่อาสา นำพาปลอดยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ฯ
  :: ข่าวที่ 444   :: วันที่ 8 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ศาลจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมงาน “คอนเสิร์ตปรองดอง คืนความสุขให้ชาวจังหวัดสุรินทร์” ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ ฯ
ศาลจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมงาน “คอนเสิร์ตปรองดอง คืนความสุขให้ชาวจังหวัดสุรินทร์” ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ ฯ
  :: ข่าวที่ 443   :: วันที่ 8 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
เนื่องในวันที่ ๗ สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันรพี  ศาลจังหวัดสุรินทร์ ศาลแขวงสุรินทร์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ตลอดจนบรรดานักกฎหมาย และหน่วยงาน ฯ
เนื่องในวันที่ ๗ สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันรพี ศาลจังหวัดสุรินทร์ ศาลแขวงสุรินทร์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ตลอดจนบรรดานักกฎหมาย และหน่วยงาน ฯ
  :: ข่าวที่ 442   :: วันที่ 7 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 61 )
ศาลจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ เข้าร่วมการบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ฯ
ศาลจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ เข้าร่วมการบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ฯ
  :: ข่าวที่ 441   :: วันที่ 7 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานสภากาแฟ ซึ่งในครั้งนี้หน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดฯ
ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานสภากาแฟ ซึ่งในครั้งนี้หน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดฯ
  :: ข่าวที่ 440   :: วันที่ 24 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
ศาลจังหวัดสุรินทร์ เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงติดตามการดำเนินงานฯ
ศาลจังหวัดสุรินทร์ เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงติดตามการดำเนินงานฯ
  :: ข่าวที่ 439   :: วันที่ 24 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 64 )
ศาลจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์  เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานศาลจังหวัดสุรินทร์  ศาลดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2556
ศาลจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานศาลจังหวัดสุรินทร์ ศาลดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2556
  :: ข่าวที่ 438   :: วันที่ 24 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์ เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดี เดือน สิงหาคม 2557
  :: ข่าวที่ 437   :: วันที่ 18 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 20 รายการ
  :: ข่าวที่ 436   :: วันที่ 7 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 75 )
ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เดือน กรกฎาคม 2557
  :: ข่าวที่ 435   :: วันที่ 18 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |