หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดสุรินทร์
วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปศาลจังหวัดสุรินทร์ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
อัตราค่าส่งหมาย  
แผนที่โดยสังเขป  
คำแนะนำในการประกันตัว  
เขตอำนาจศาลจังหวัดสุรินทร์  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ  
แบบพิมพ์ศาลแบบใหม่ 57  
แบบฟอร์มฝากขัง/ฟื้นฟู  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดสุรินทร์
จำนวนข่าวทั้งหมด 108
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเป็นเกียรติและร่วมเป็นสักขีพยานในการออกรางวัลการกุศลเนื่องในงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” ประจำปี
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเป็นเกียรติและร่วมเป็นสักขีพยานในการออกรางวัลการกุศลเนื่องในงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” ประจำปี
  :: ข่าวที่ 499   :: วันที่ 20 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและชมการแสดงช้าง เนื่องในงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์”
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและชมการแสดงช้าง เนื่องในงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์”
  :: ข่าวที่ 498   :: วันที่ 20 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 9 )
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีถวายสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีถวายสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง
  :: ข่าวที่ 497   :: วันที่ 20 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง เนื่องในงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง เนื่องในงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 496   :: วันที่ 20 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 7 )
ประกาศ เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการปกติในวันหยุดราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี
  :: ข่าวที่ 495   :: วันที่ 13 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิากายน 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีวันสถาปนาค่ายสุรินทร์ภักดี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิากายน 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีวันสถาปนาค่ายสุรินทร์ภักดี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที
  :: ข่าวที่ 494   :: วันที่ 12 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 493   :: วันที่ 11 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานแถลงข่าวและพิธีเปิดงานแสดงช้างประจำปี 2557 “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” ประจำปี 2557 และงานกาชาดสุ
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานแถลงข่าวและพิธีเปิดงานแสดงช้างประจำปี 2557 “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” ประจำปี 2557 และงานกาชาดสุ
  :: ข่าวที่ 492   :: วันที่ 7 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมแสดงความยินดีกับนายวิชาญไหมทอง เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสุรินทร์เนื่องในโอกาสภริยาได้คลอดบุตรเมื่อวันที
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมแสดงความยินดีกับนายวิชาญไหมทอง เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสุรินทร์เนื่องในโอกาสภริยาได้คลอดบุตรเมื่อวันที
  :: ข่าวที่ 491   :: วันที่ 4 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเป็นประทานในพิธีถวายผ้าพระกฐินฯ
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเป็นประทานในพิธีถวายผ้าพระกฐินฯ
  :: ข่าวที่ 490   :: วันที่ 4 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 67 )
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานศาลจังหวัดสุรินทร์ฯ
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานศาลจังหวัดสุรินทร์ฯ
  :: ข่าวที่ 489   :: วันที่ 30 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
เมื่อวันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์เผ้ารับ - ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ฯ
เมื่อวันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์เผ้ารับ - ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ฯ
  :: ข่าวที่ 488   :: วันที่ 30 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 65 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นิติกร และกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ
  :: ข่าวที่ 487   :: วันที่ 29 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 302 )
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศลครบ 1 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศลครบ 1 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
  :: ข่าวที่ 486   :: วันที่ 24 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีวันปิยมหาราช วางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางฯ
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีวันปิยมหาราช วางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางฯ
  :: ข่าวที่ 485   :: วันที่ 24 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์คนใหม่ ในการนนี้ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และก
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์คนใหม่ ในการนนี้ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และก
  :: ข่าวที่ 484   :: วันที่ 20 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี และร่วมส่ง ดร.นพ.ธงชัย ตรีวิบูรณ์วณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เนื่องใน
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี และร่วมส่ง ดร.นพ.ธงชัย ตรีวิบูรณ์วณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เนื่องใน
  :: ข่าวที่ 483   :: วันที่ 16 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมศพ นางกิมบวย บุตตะนนท์ มารดาของนายคันฉัตร บุตตะนนท์ นิติกรปฏิบัติการ ฯ
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมศพ นางกิมบวย บุตตะนนท์ มารดาของนายคันฉัตร บุตตะนนท์ นิติกรปฏิบัติการ ฯ
  :: ข่าวที่ 482   :: วันที่ 16 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ด้วยในปี ๒๕๕๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ด้วยในปี ๒๕๕๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
  :: ข่าวที่ 481   :: วันที่ 15 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์เปิดโครงการ “สัปดาห์เจรจาหนี้ตามสัญญาประกันศาลจังหวัดสุรินทร์”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายประกันฯ
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์เปิดโครงการ “สัปดาห์เจรจาหนี้ตามสัญญาประกันศาลจังหวัดสุรินทร์”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายประกันฯ
  :: ข่าวที่ 480   :: วันที่ 14 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |