หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
หมายเลขโทรศัพท์  
ศูนย์บังคับคดีนายประกัน  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  
ศูนย์สมานฉันท์  
อัตราค่านำหมาย 
อัตราราคาประกัน 
e-mail 
ผู้ดูแลระบบ 

 

 


 สถานที่ตั้งศาลจังหวัดสุพรรณบุรี

 

                    ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอาคารสูง ๓ ชั้น ขนาด ๒๒ บัลลังก์ ด้านหน้า อาคารอยู่ด้านทิศตะวันออกติดกับถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท ทิศใต้ติดกับศาลากลาง ทิศเหนือ ติดกับสำนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี


 ประวัติความเป็นมา
 คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เป้าหมาย ยุทธศาสตร์
 เขตอำนาจศาล

 

 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 7160