ศาลแขวงสมุทรปราการ
English version Thai version  

ศาลแขวงสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ.

โทร. 027077690-5 | โทรสาร. 027077682
อีเมล์. smpmc@coj.go.th

เว็ปไซต์นี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้

ผู้เยี่ยมชม : 86,222