หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดพัทยา
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
เขตอำนาจศาล  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
ศูนย์สมานฉันท์สันติวิธีและยุติความรุนแรง   
ศูนย์คดีผู้บริโภค  
สถิติคดีไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  
ส่วนคดีนักท่องเที่ยว  
ตรวจสอบผลการรับเงินในคดี  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดพัทยา
จำนวนข่าวทั้งหมด 219
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
การสรรหาผู้ประกอบการโรงอาหารของศาลจังหวัดพัทยา   
  :: ข่าวที่ 514   :: วันที่ 18 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
ศาลจังหวัดพัทยาจัดโครงการ “ทำบุญไหว้พระ ๙ วัด” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศาลจังหวัดพัทยาจัดโครงการ “ทำบุญไหว้พระ ๙ วัด” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 513   :: วันที่ 15 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนิติกรโครงการ"เสริมสร้างประสิทธิภาพการสนับสนุนงานบังคับคดีนายประกันของสำนักงานศาลยุติธรรมปี๒๕๕๕-๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 512   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 85 )
การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๑๘๖ รายการ   
  :: ข่าวที่ 511   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
ศาลจังหวัดพัทยาร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๕  ธันวาคม ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดพัทยาร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 510   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ศาลจังหวัดพัทยาจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการประสานงานพยานเพื่อสนับสนุนการพิจารณาคดีต่อเนื่องและครบองค์คณะของศาลจังหวัดพัทยา
ศาลจังหวัดพัทยาจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการประสานงานพยานเพื่อสนับสนุนการพิจารณาคดีต่อเนื่องและครบองค์คณะของศาลจังหวัดพัทยา
  :: ข่าวที่ 509   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
ศาลจังหวัดพัทยาจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๕  ธันวาคม ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดพัทยาจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 508   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 66 )
ศาลจังหวัดพัทยาร่วมกับสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดชลบุรี  จัดโครงการ “ไกล่เกลี่ยสดุดีมหาราชา ๘๗ พรรษา”
ศาลจังหวัดพัทยาร่วมกับสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดชลบุรี จัดโครงการ “ไกล่เกลี่ยสดุดีมหาราชา ๘๗ พรรษา”
  :: ข่าวที่ 507   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
ศาลจังหวัดพัทยาร่วมพิธีและวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศาลจังหวัดพัทยาร่วมพิธีและวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 506   :: วันที่ 1 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
ศาลจังหวัดพัทยายินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงบประมาณ และสำนักแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ศาลจังหวัดพัทยายินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงบประมาณ และสำนักแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  :: ข่าวที่ 505   :: วันที่ 28 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ศาลจังหวัดพัทยายินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์  ประจำประเทศไทย
ศาลจังหวัดพัทยายินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย
  :: ข่าวที่ 504   :: วันที่ 28 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 66 )
ศาลจังหวัดพัทยาต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ และคณะตรวจราชการ
ศาลจังหวัดพัทยาต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ และคณะตรวจราชการ   
  :: ข่าวที่ 501   :: วันที่ 6 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 86 )
ศาลจังหวัดพัทยาร่วมพิธีวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดพัทยาร่วมพิธีวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 500   :: วันที่ 5 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
ศาลจังหวัดพัทยาจัดโครงการ “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา มหาราช”
ศาลจังหวัดพัทยาจัดโครงการ “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา มหาราช”   
  :: ข่าวที่ 499   :: วันที่ 5 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
รับสมัครผู้ประสงค์เป็นทนายความขอแรงศาลจังหวัดพัทยา   
  :: ข่าวที่ 498   :: วันที่ 3 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 168 )
โครงการไกล่เกลี่ยสดุดีมหาราชา ๘๗ พรรษา   
  :: ข่าวที่ 497   :: วันที่ 14 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ศาลจังหวัดพัทยาเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนางยุพา  นิตย์สุวรรณ มารดานางสาวอัญชลี  นิตย์สุวรรณ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญการ
ศาลจังหวัดพัทยาเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนางยุพา นิตย์สุวรรณ มารดานางสาวอัญชลี นิตย์สุวรรณ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญการ
  :: ข่าวที่ 496   :: วันที่ 6 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 60 )
ศาลจังหวัดพัทยาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนางเสี่ยง นพศิริ มารดานายปราโมทย์ นพศิริ อธิบดีอัยการภาค ๒
ศาลจังหวัดพัทยาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนางเสี่ยง นพศิริ มารดานายปราโมทย์ นพศิริ อธิบดีอัยการภาค ๒   
  :: ข่าวที่ 495   :: วันที่ 6 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
เสนอแนะให้ปรับปรุงระบบคู่สายโทรศัพท์ในการติดต่อราชการศาลจังหวัดพัทยา   
  :: ข่าวที่ 494   :: วันที่ 6 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ศาลจังหวัดพัทยายินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศาลยุติธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมทั้งได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ศาลจังหวัดพัทยายินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศาลยุติธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมทั้งได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
  :: ข่าวที่ 493   :: วันที่ 8 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 195 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |