หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ขั้นตอนการมาศาล  
อัตราค่าส่งหมาย  
ศูนย์ประนีประนอมคดีครอบครัว  
ประมวลภาพกิจกรรม 
แบบฟอร์มศาล 
ศาลเยาวชนและครอบครัว  
แผนที่แสดงเส้นทางมาศาล  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
บริการข้อมูลคดี 
ข่าว  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
จำนวนข่าวทั้งหมด 36
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีวางพานพุ่ม “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีวางพานพุ่ม “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
  :: ข่าวที่ 430   :: วันที่ 17 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 20 )
ศาลเยาวชนฯปัตตานี ต้อนรับเลขาธิการสำนักงานยุติธรรม ในโอกาสตรวจราชการศาล
ศาลเยาวชนฯปัตตานี ต้อนรับเลขาธิการสำนักงานยุติธรรม ในโอกาสตรวจราชการศาล
  :: ข่าวที่ 429   :: วันที่ 5 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี  ร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์
  :: ข่าวที่ 428   :: วันที่ 27 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
  :: ข่าวที่ 427   :: วันที่ 27 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
  :: ข่าวที่ 426   :: วันที่ 27 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯปัตตานี เยี่ยมเยาวชนในสถานพินิจฯ จังหวัดปัตตานี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯปัตตานี เยี่ยมเยาวชนในสถานพินิจฯ จังหวัดปัตตานี
  :: ข่าวที่ 425   :: วันที่ 27 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย"
  :: ข่าวที่ 424   :: วันที่ 22 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี  ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน โครงการบริหารราชการคดีฯ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน โครงการบริหารราชการคดีฯ
  :: ข่าวที่ 423   :: วันที่ 22 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯปัตตานี เปิดโครงการพัฒนาการพูดต่อหน้าสาธารณชน
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯปัตตานี เปิดโครงการพัฒนาการพูดต่อหน้าสาธารณชน
  :: ข่าวที่ 422   :: วันที่ 22 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ศาลเยาวชนฯปัตตานี จัดโครงการจิตวิทยาการไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว
ศาลเยาวชนฯปัตตานี จัดโครงการจิตวิทยาการไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว
  :: ข่าวที่ 421   :: วันที่ 22 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนผู้กระทำผิด  “เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว” รุ่นที่ 2
โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนผู้กระทำผิด “เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว” รุ่นที่ 2
  :: ข่าวที่ 420   :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  :: ข่าวที่ 419   :: วันที่ 15 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี 2557
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี 2557
  :: ข่าวที่ 418   :: วันที่ 9 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 61 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2557
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 417   :: วันที่ 9 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ศาลเยาวชนฯปัตตานี จัดโครงการบริจาคโลหิต เนื่องในวันรพีประจำปี 2557
ศาลเยาวชนฯปัตตานี จัดโครงการบริจาคโลหิต เนื่องในวันรพีประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 416   :: วันที่ 9 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
ศาลเยาวชนฯปัตตานี ร่วมพิธี “คล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”
ศาลเยาวชนฯปัตตานี ร่วมพิธี “คล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”
  :: ข่าวที่ 415   :: วันที่ 18 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
ศาลเยาวชนฯปัตตานี จัดกิจกรรม “เลี้ยงอาหารละศีลอดเดือนรอมฎอน”
ศาลเยาวชนฯปัตตานี จัดกิจกรรม “เลี้ยงอาหารละศีลอดเดือนรอมฎอน”
  :: ข่าวที่ 414   :: วันที่ 18 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันรพี ประจำปี 2557
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันรพี ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 413   :: วันที่ 18 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย”
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย”
  :: ข่าวที่ 412   :: วันที่ 24 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนผู้กระทำผิด  “เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว”
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนผู้กระทำผิด “เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว”
  :: ข่าวที่ 411   :: วันที่ 20 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |