หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ขั้นตอนการมาศาล  
อัตราค่าส่งหมาย  
ศูนย์ประนีประนอมคดีครอบครัว  
ประมวลภาพกิจกรรม 
แบบฟอร์มศาล 
ศาลเยาวชนและครอบครัว  
แผนที่แสดงเส้นทางมาศาล  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
บริการข้อมูลคดี 
ข่าว  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
จำนวนข่าวทั้งหมด 60
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
  :: ข่าวที่ 457   :: วันที่ 5 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 1 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีเปิดงาน  “กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภช เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี ประจำปี 2558”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีเปิดงาน “กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภช เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี ประจำปี 2558”
  :: ข่าวที่ 456   :: วันที่ 5 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 2 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดประชุมเพื่อประสานความร่วมมือกับที่ปรึกษากฎหมาย
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดประชุมเพื่อประสานความร่วมมือกับที่ปรึกษากฎหมาย
  :: ข่าวที่ 455   :: วันที่ 12 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 19 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี เยี่ยมเยาวชนในสถานพินิจฯ จังหวัดปัตตานี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี เยี่ยมเยาวชนในสถานพินิจฯ จังหวัดปัตตานี
  :: ข่าวที่ 454   :: วันที่ 11 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนผู้กระทำผิดฯ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนผู้กระทำผิดฯ
  :: ข่าวที่ 453   :: วันที่ 5 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 40 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการ “เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลเยาวชนฯปัตตานี”
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการ “เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลเยาวชนฯปัตตานี”
  :: ข่าวที่ 452   :: วันที่ 2 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 43 )
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
  :: ข่าวที่ 451   :: วันที่ 20 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 19 )
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า”
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า”
  :: ข่าวที่ 450   :: วันที่ 14 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาล ให้การต้อนรับหัวหน้าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และรับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาล ให้การต้อนรับหัวหน้าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และรับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่
  :: ข่าวที่ 449   :: วันที่ 8 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ต้อนรับคณะนักเรียนเข้าขอพรปีใหม่ ๒๕๕๘
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ต้อนรับคณะนักเรียนเข้าขอพรปีใหม่ ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 448   :: วันที่ 8 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 19 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ รับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ จากนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ รับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ จากนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
  :: ข่าวที่ 447   :: วันที่ 8 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 19 )
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีเปิด  “คลินิกให้คำปรึกษาผู้ปกครองบุตรหลานที่ถูกดำเนินคดี”
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีเปิด “คลินิกให้คำปรึกษาผู้ปกครองบุตรหลานที่ถูกดำเนินคดี”
  :: ข่าวที่ 446   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
คณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนฯ ปัตตานี ร่วมอวยพรปีใหม่พิพากษาหัวหน้าศาลฯ
คณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนฯ ปัตตานี ร่วมอวยพรปีใหม่พิพากษาหัวหน้าศาลฯ
  :: ข่าวที่ 445   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี  ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน โครงการบริหารราชการคดีฯ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน โครงการบริหารราชการคดีฯ
  :: ข่าวที่ 444   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบรางวัล “ข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่นประจำปี 2557”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบรางวัล “ข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่นประจำปี 2557”
  :: ข่าวที่ 443   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
ศาลเยาวชนฯปัตตานี จัดงานต้อนรับปีใหม่ “สานสัมพันธ์ศาลเยาวชนตานี”
ศาลเยาวชนฯปัตตานี จัดงานต้อนรับปีใหม่ “สานสัมพันธ์ศาลเยาวชนตานี”
  :: ข่าวที่ 442   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมวางพวงมาลา “วันวีรไทย”
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมวางพวงมาลา “วันวีรไทย”
  :: ข่าวที่ 441   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร
  :: ข่าวที่ 440   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร
  :: ข่าวที่ 439   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
  :: ข่าวที่ 438   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 9 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |