หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
วันพุธที่ 1 เมษายน 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ขั้นตอนการมาศาล  
อัตราค่าส่งหมาย  
ศูนย์ประนีประนอมคดีครอบครัว  
ประมวลภาพกิจกรรม 
แบบฟอร์มศาล 
ศาลเยาวชนและครอบครัว  
แผนที่แสดงเส้นทางมาศาล  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
บริการข้อมูลคดี 
ข่าว  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
จำนวนข่าวทั้งหมด 64
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
เลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯและคณะผู้พิพากษา
เลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯและคณะผู้พิพากษา
  :: ข่าวที่ 462   :: วันที่ 26 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 15 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการจิตวิทยาการไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการจิตวิทยาการไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว
  :: ข่าวที่ 461   :: วันที่ 20 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนผู้กระทำผิด  “เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว” รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2
โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนผู้กระทำผิด “เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว” รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2
  :: ข่าวที่ 460   :: วันที่ 20 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
สำนักงานศาลยุติธรรม จัดกิจกรรมการประกวดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 459   :: วันที่ 16 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 8 )
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
  :: ข่าวที่ 457   :: วันที่ 5 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 5 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีเปิดงาน  “กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภช เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี ประจำปี 2558”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีเปิดงาน “กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภช เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี ประจำปี 2558”
  :: ข่าวที่ 456   :: วันที่ 5 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 17 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดประชุมเพื่อประสานความร่วมมือกับที่ปรึกษากฎหมาย
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดประชุมเพื่อประสานความร่วมมือกับที่ปรึกษากฎหมาย
  :: ข่าวที่ 455   :: วันที่ 12 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี เยี่ยมเยาวชนในสถานพินิจฯ จังหวัดปัตตานี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี เยี่ยมเยาวชนในสถานพินิจฯ จังหวัดปัตตานี
  :: ข่าวที่ 454   :: วันที่ 11 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนผู้กระทำผิดฯ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนผู้กระทำผิดฯ
  :: ข่าวที่ 453   :: วันที่ 5 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการ “เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลเยาวชนฯปัตตานี”
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการ “เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลเยาวชนฯปัตตานี”
  :: ข่าวที่ 452   :: วันที่ 2 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 54 )
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
  :: ข่าวที่ 451   :: วันที่ 20 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า”
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า”
  :: ข่าวที่ 450   :: วันที่ 14 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาล ให้การต้อนรับหัวหน้าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และรับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาล ให้การต้อนรับหัวหน้าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และรับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่
  :: ข่าวที่ 449   :: วันที่ 8 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 32 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ต้อนรับคณะนักเรียนเข้าขอพรปีใหม่ ๒๕๕๘
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ต้อนรับคณะนักเรียนเข้าขอพรปีใหม่ ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 448   :: วันที่ 8 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ รับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ จากนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ รับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ จากนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
  :: ข่าวที่ 447   :: วันที่ 8 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีเปิด  “คลินิกให้คำปรึกษาผู้ปกครองบุตรหลานที่ถูกดำเนินคดี”
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีเปิด “คลินิกให้คำปรึกษาผู้ปกครองบุตรหลานที่ถูกดำเนินคดี”
  :: ข่าวที่ 446   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
คณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนฯ ปัตตานี ร่วมอวยพรปีใหม่พิพากษาหัวหน้าศาลฯ
คณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนฯ ปัตตานี ร่วมอวยพรปีใหม่พิพากษาหัวหน้าศาลฯ
  :: ข่าวที่ 445   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี  ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน โครงการบริหารราชการคดีฯ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน โครงการบริหารราชการคดีฯ
  :: ข่าวที่ 444   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบรางวัล “ข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่นประจำปี 2557”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบรางวัล “ข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่นประจำปี 2557”
  :: ข่าวที่ 443   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ศาลเยาวชนฯปัตตานี จัดงานต้อนรับปีใหม่ “สานสัมพันธ์ศาลเยาวชนตานี”
ศาลเยาวชนฯปัตตานี จัดงานต้อนรับปีใหม่ “สานสัมพันธ์ศาลเยาวชนตานี”
  :: ข่าวที่ 442   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |