หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ขั้นตอนการมาศาล  
อัตราค่าส่งหมาย  
ศูนย์ประนีประนอมคดีครอบครัว  
ประมวลภาพกิจกรรม 
แบบฟอร์มศาล 
ศาลเยาวชนและครอบครัว  
แผนที่แสดงเส้นทางมาศาล  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
บริการข้อมูลคดี 
ข่าว  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
จำนวนข่าวทั้งหมด 47
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมวางพวงมาลา “วันวีรไทย”
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมวางพวงมาลา “วันวีรไทย”
  :: ข่าวที่ 441   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร
  :: ข่าวที่ 440   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร
  :: ข่าวที่ 439   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
  :: ข่าวที่ 438   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 6 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการ “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวา ๒๕๕๗”
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการ “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวา ๒๕๕๗”
  :: ข่าวที่ 437   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานีรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกจดทะเบียน ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
  :: ข่าวที่ 436   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมถวายพระพร 5 ธันวามหาราช
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมถวายพระพร 5 ธันวามหาราช
  :: ข่าวที่ 435   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี มอบเครื่องมือและอุปกรณ์การซ่อมจักรยานยนต์แก่เยาวชนฯ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี มอบเครื่องมือและอุปกรณ์การซ่อมจักรยานยนต์แก่เยาวชนฯ
  :: ข่าวที่ 434   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวปัตตานี จัดพิธี “ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน”
ศาลเยาวชนและครอบครัวปัตตานี จัดพิธี “ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน”
  :: ข่าวที่ 433   :: วันที่ 8 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 9 )
ประกาศ รับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่1/2558
  :: ข่าวที่ 432   :: วันที่ 26 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 4 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
  :: ข่าวที่ 431   :: วันที่ 26 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 10 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีวางพานพุ่ม “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีวางพานพุ่ม “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
  :: ข่าวที่ 430   :: วันที่ 17 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
ศาลเยาวชนฯปัตตานี ต้อนรับเลขาธิการสำนักงานยุติธรรม ในโอกาสตรวจราชการศาล
ศาลเยาวชนฯปัตตานี ต้อนรับเลขาธิการสำนักงานยุติธรรม ในโอกาสตรวจราชการศาล
  :: ข่าวที่ 429   :: วันที่ 5 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี  ร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์
  :: ข่าวที่ 428   :: วันที่ 27 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
  :: ข่าวที่ 427   :: วันที่ 27 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
  :: ข่าวที่ 426   :: วันที่ 27 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯปัตตานี เยี่ยมเยาวชนในสถานพินิจฯ จังหวัดปัตตานี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯปัตตานี เยี่ยมเยาวชนในสถานพินิจฯ จังหวัดปัตตานี
  :: ข่าวที่ 425   :: วันที่ 27 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย"
  :: ข่าวที่ 424   :: วันที่ 22 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี  ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน โครงการบริหารราชการคดีฯ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน โครงการบริหารราชการคดีฯ
  :: ข่าวที่ 423   :: วันที่ 22 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯปัตตานี เปิดโครงการพัฒนาการพูดต่อหน้าสาธารณชน
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯปัตตานี เปิดโครงการพัฒนาการพูดต่อหน้าสาธารณชน
  :: ข่าวที่ 422   :: วันที่ 22 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |