หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ขั้นตอนการมาศาล  
อัตราค่าส่งหมาย  
ศูนย์ประนีประนอมคดีครอบครัว  
ประมวลภาพกิจกรรม 
แบบฟอร์มศาล 
ศาลเยาวชนและครอบครัว  
แผนที่แสดงเส้นทางมาศาล  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
บริการข้อมูลคดี 
ข่าว  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
จำนวนข่าวทั้งหมด 38
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ให้ต้อนรับ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 และคณะ ในโอกาสตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2558
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ให้ต้อนรับ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 และคณะ ในโอกาสตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2558
  :: ข่าวที่ 476   :: วันที่ 27 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
  :: ข่าวที่ 475   :: วันที่ 22 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ  หลักสูตร การใช้ภาษามลายูในการปฏิบัติราชการ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตร การใช้ภาษามลายูในการปฏิบัติราชการ
  :: ข่าวที่ 474   :: วันที่ 22 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 20 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 473   :: วันที่ 6 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 24 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ บรรยายให้ความรู้แก่สามเณร
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ บรรยายให้ความรู้แก่สามเณร
  :: ข่าวที่ 472   :: วันที่ 30 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 19 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
  :: ข่าวที่ 471   :: วันที่ 27 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 20 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรม “133 ปีวันศาลยุติธรรม”
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรม “133 ปีวันศาลยุติธรรม”
  :: ข่าวที่ 470   :: วันที่ 24 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
  :: ข่าวที่ 469   :: วันที่ 9 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 41 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 468   :: วันที่ 9 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 41 )
ศาลเยาวชนฯปัตตานี ให้การต้อนรับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะผู้พิพากษา
ศาลเยาวชนฯปัตตานี ให้การต้อนรับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะผู้พิพากษา
  :: ข่าวที่ 467   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 63 )
ศาลเยาวชนฯปัตตานี ร่วมมอบของที่ระลึกแด่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ในโอกาสโยกย้าย
ศาลเยาวชนฯปัตตานี ร่วมมอบของที่ระลึกแด่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ในโอกาสโยกย้าย
  :: ข่าวที่ 466   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 31 )
ศาลเยาวชนฯปัตตานี เข้าร่วมพิธี  “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ”
ศาลเยาวชนฯปัตตานี เข้าร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ”
  :: ข่าวที่ 465   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 19 )
ศาลเยาวชนฯปัตตานี ร่วมมอบของที่ระลึกแด่ผู้พิพากษาในโอกาสย้ายรับตำแหน่งใหม่
ศาลเยาวชนฯปัตตานี ร่วมมอบของที่ระลึกแด่ผู้พิพากษาในโอกาสย้ายรับตำแหน่งใหม่
  :: ข่าวที่ 464   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี  ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน โครงการบริหารราชการคดีฯ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน โครงการบริหารราชการคดีฯ
  :: ข่าวที่ 463   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
เลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯและคณะผู้พิพากษา
เลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯและคณะผู้พิพากษา
  :: ข่าวที่ 462   :: วันที่ 26 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 28 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการจิตวิทยาการไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการจิตวิทยาการไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว
  :: ข่าวที่ 461   :: วันที่ 20 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนผู้กระทำผิด  “เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว” รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2
โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนผู้กระทำผิด “เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว” รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2
  :: ข่าวที่ 460   :: วันที่ 20 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
สำนักงานศาลยุติธรรม จัดกิจกรรมการประกวดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 459   :: วันที่ 16 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 14 )
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
  :: ข่าวที่ 457   :: วันที่ 5 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 10 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีเปิดงาน  “กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภช เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี ประจำปี 2558”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีเปิดงาน “กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภช เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี ประจำปี 2558”
  :: ข่าวที่ 456   :: วันที่ 5 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |