หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ขั้นตอนการมาศาล  
อัตราค่าส่งหมาย  
ศูนย์ประนีประนอมคดีครอบครัว  
ประมวลภาพกิจกรรม 
แบบฟอร์มศาล 
ศาลเยาวชนและครอบครัว  
แผนที่แสดงเส้นทางมาศาล  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
บริการข้อมูลคดี 
ข่าว  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
จำนวนข่าวทั้งหมด 88
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ศาลเยาวชนฯปัตตานี ร่วมพิธี “คล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”
ศาลเยาวชนฯปัตตานี ร่วมพิธี “คล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”
  :: ข่าวที่ 415   :: วันที่ 18 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
ศาลเยาวชนฯปัตตานี จัดกิจกรรม “เลี้ยงอาหารละศีลอดเดือนรอมฎอน”
ศาลเยาวชนฯปัตตานี จัดกิจกรรม “เลี้ยงอาหารละศีลอดเดือนรอมฎอน”
  :: ข่าวที่ 414   :: วันที่ 18 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันรพี ประจำปี 2557
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันรพี ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 413   :: วันที่ 18 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 9 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย”
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย”
  :: ข่าวที่ 412   :: วันที่ 24 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนผู้กระทำผิด  “เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว”
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนผู้กระทำผิด “เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว”
  :: ข่าวที่ 411   :: วันที่ 20 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี  ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน โครงการบริหารราชการคดีฯ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน โครงการบริหารราชการคดีฯ
  :: ข่าวที่ 410   :: วันที่ 20 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการ “ศิลป์สร้างฝัน วันสร้างสรรค์”
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการ “ศิลป์สร้างฝัน วันสร้างสรรค์”
  :: ข่าวที่ 409   :: วันที่ 20 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ในโอกาสตรวจราชการศาล
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ในโอกาสตรวจราชการศาล
  :: ข่าวที่ 408   :: วันที่ 2 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการ “แข่งขันกีฬาสัมพันธ์คนยุติธรรม ครั้งที่ 2”
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการ “แข่งขันกีฬาสัมพันธ์คนยุติธรรม ครั้งที่ 2”
  :: ข่าวที่ 407   :: วันที่ 2 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดประชุมบุคลากรศาลประจำเดือนพฤษภาคม 2557
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดประชุมบุคลากรศาลประจำเดือนพฤษภาคม 2557
  :: ข่าวที่ 406   :: วันที่ 20 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 20 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
  :: ข่าวที่ 405   :: วันที่ 20 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
ศาลเยาวชนฯปัตตานี จัดโครงการ “สร้างอาชีพให้เด็กไทย เพื่ออนาคตที่สดใส ห่างไกลยาเสพติด” รุ่นที่ 1/2557
ศาลเยาวชนฯปัตตานี จัดโครงการ “สร้างอาชีพให้เด็กไทย เพื่ออนาคตที่สดใส ห่างไกลยาเสพติด” รุ่นที่ 1/2557
  :: ข่าวที่ 404   :: วันที่ 16 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ต้อนรับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าเยี่ยมในโอกาสรับตำแหน่ง
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ต้อนรับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าเยี่ยมในโอกาสรับตำแหน่ง
  :: ข่าวที่ 403   :: วันที่ 8 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2557
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 402   :: วันที่ 6 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ต้อนรับรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 และคณะ ในโอกาสตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2557
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ต้อนรับรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 และคณะ ในโอกาสตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2557
  :: ข่าวที่ 401   :: วันที่ 6 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
ศาลเยาวชนฯปัตตานี จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”
ศาลเยาวชนฯปัตตานี จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”
  :: ข่าวที่ 400   :: วันที่ 24 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
ศาลเยาวชนฯปัตตานี ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ศาลเยาวชนฯปัตตานี ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
  :: ข่าวที่ 399   :: วันที่ 7 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 64 )
ศาลเยาวชนฯปัตตานี ให้การต้อนรับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะผู้พิพากษา
ศาลเยาวชนฯปัตตานี ให้การต้อนรับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะผู้พิพากษา
  :: ข่าวที่ 398   :: วันที่ 3 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 95 )
ศาลเยาวชนฯปัตตานี ร่วมมอบของที่ระลึกแด่ผู้พิพากษาในโอกาสโยกย้าย
ศาลเยาวชนฯปัตตานี ร่วมมอบของที่ระลึกแด่ผู้พิพากษาในโอกาสโยกย้าย
  :: ข่าวที่ 397   :: วันที่ 3 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
ศาลเยาวชนฯปัตตานี เข้าร่วมพิธี  “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ”
ศาลเยาวชนฯปัตตานี เข้าร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ”
  :: ข่าวที่ 396   :: วันที่ 3 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |