หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดพัทลุง
วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลเกี่ยวกับศาล 
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
เขตอำนาจศาล 
อัตราค่าวางหมาย  
ราคาหลักประกัน  
กระดานถาม-ตอบ 
นโยบายการบริหารงานของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 
สิทธิผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา  
ข่าวทางกฎหมาย  
ผู้ดูแลระบบ 

ข้าราชการศาลยุติธรรม   ศาลจังหวัดพัทลุง


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 6176