ศาลจังหวัดแพร่
English version Thai version  

ศาลจังหวัดแพร่
ถนนเจริญเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่.

โทร. 054522570-1 | โทรสาร. 054620034
อีเมล์. prec@coj.go.th

เว็ปไซต์นี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้

ผู้เยี่ยมชม : 81,300