หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดปราจีนบุรี
วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่าส่งหมาย 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
สิทธิผู้ต้องหา/จำเลย 
วงเงินราคาประกันตัว 
สิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา 
รายงานผลประกัน/อุทธรณ์ฯ 
แผนที่มาศาล 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนข่าวทั้งหมด 202
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๙๕ ปีวันสถาปนาค่ายจักรพงษ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๙๕ ปีวันสถาปนาค่ายจักรพงษ์
  :: ข่าวที่ 210   :: วันที่ 15 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
  :: ข่าวที่ 209   :: วันที่ 14 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
โครงการศาลจังหวัดปราจีนบุรี เผยแพร่ความรู้สิทธิของประชาชนและการติดต่อราชการศาลเคลื่อนที่
โครงการศาลจังหวัดปราจีนบุรี เผยแพร่ความรู้สิทธิของประชาชนและการติดต่อราชการศาลเคลื่อนที่
  :: ข่าวที่ 208   :: วันที่ 19 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
ศาลจังหวัดปราจีนบุรีได้รับรางวัลร่วมใจไกล่เกลี่ยประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ “ศาลที่มีผลการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดีเด่น”
ศาลจังหวัดปราจีนบุรีได้รับรางวัลร่วมใจไกล่เกลี่ยประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ “ศาลที่มีผลการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดีเด่น”
  :: ข่าวที่ 207   :: วันที่ 9 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 206   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 128 )
งานวันรพีประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
งานวันรพีประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 205   :: วันที่ 9 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 152 )
ประกาศศาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดและบริเวณศาลจังหวัดปราจีนบุรี   
  :: ข่าวที่ 204   :: วันที่ 6 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
คำสั่งศาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การแต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดปราจีนบุรี   
  :: ข่าวที่ 203   :: วันที่ 5 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ประกาศศาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดปราจีนบุรี
  :: ข่าวที่ 202   :: วันที่ 1 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยและการสมานฉันท์แก่ผู้นำชุมชน
โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยและการสมานฉันท์แก่ผู้นำชุมชน
  :: ข่าวที่ 201   :: วันที่ 30 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 88 )
โครงการ “รู้รักสามัคคี ร้อยดวงใจปลูกหญ้าแฝก  หนึ่งในโครงการพระราชดำริ”
โครงการ “รู้รักสามัคคี ร้อยดวงใจปลูกหญ้าแฝก หนึ่งในโครงการพระราชดำริ”
  :: ข่าวที่ 200   :: วันที่ 18 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 68 )
ใบสมัครขอเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอม ประจำศาลจังหวัดปราจีนบุรี   
  :: ข่าวที่ 199   :: วันที่ 4 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ประกาศศาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดปราจีนบุรี   
  :: ข่าวที่ 198   :: วันที่ 4 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี เข้าเฝ้ารับเสด็จ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 197   :: วันที่ 26 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 90 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี เข้าเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณว
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี เข้าเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณว
  :: ข่าวที่ 196   :: วันที่ 11 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 117 )
โครงการ“การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลจังหวัดปราจีนบุรี”
โครงการ“การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลจังหวัดปราจีนบุรี”
  :: ข่าวที่ 195   :: วันที่ 10 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 93 )
พิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย
พิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย
  :: ข่าวที่ 194   :: วันที่ 6 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 98 )
ประกาศศาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   
  :: ข่าวที่ 193   :: วันที่ 3 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
พิธีถวายพวงมาลาสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พิธีถวายพวงมาลาสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  :: ข่าวที่ 192   :: วันที่ 6 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 96 )
โครงการศาลจังหวัดปราจีนบุรีเผยแพร่ความรู้สิทธิของประชาชนและการติดต่อราชการศาลเคลื่อนที่
โครงการศาลจังหวัดปราจีนบุรีเผยแพร่ความรู้สิทธิของประชาชนและการติดต่อราชการศาลเคลื่อนที่
  :: ข่าวที่ 191   :: วันที่ 6 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |