หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดปราจีนบุรี
วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่าส่งหมาย 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
สิทธิผู้ต้องหา/จำเลย 
วงเงินราคาประกันตัว 
สิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา 
รายงานผลประกัน/อุทธรณ์ฯ 
แผนที่มาศาล 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนข่าวทั้งหมด 181
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
  :: ข่าวที่ 189   :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์
กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์
  :: ข่าวที่ 188   :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
ศาลจังหวัดปราจีนบุรีเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมนางปราณี กรกิจโสภณ มารดานายยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาล
ศาลจังหวัดปราจีนบุรีเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมนางปราณี กรกิจโสภณ มารดานายยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาล
  :: ข่าวที่ 187   :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
พิธีบวงสรวงและฉลองสมโภชศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พิธีบวงสรวงและฉลองสมโภชศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  :: ข่าวที่ 186   :: วันที่ 31 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
ศาลจังหวัดปราจีนบุรีจัดงานเลี้ยง
ศาลจังหวัดปราจีนบุรีจัดงานเลี้ยง "ด้วยรักและผูกพัน" เพื่อเป็นการขอบคุณในโอกาสที่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี ฯ
  :: ข่าวที่ 185   :: วันที่ 31 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
คณะนิเทศงานคดีในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องเดินทางมาตรวจนิเทศ และให้คำแนะนำการบริหารจัดการคดี ณ ศาลจังหวัดปราจีนบุรี
คณะนิเทศงานคดีในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องเดินทางมาตรวจนิเทศ และให้คำแนะนำการบริหารจัดการคดี ณ ศาลจังหวัดปราจีนบุรี
  :: ข่าวที่ 184   :: วันที่ 27 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
ประกาศศาลจังหวัดปราจีนบุรี
  :: ข่าวที่ 183   :: วันที่ 27 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำจังหวัดปราจีนบุรี พระปางนาคปรก
พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำจังหวัดปราจีนบุรี พระปางนาคปรก
  :: ข่าวที่ 182   :: วันที่ 17 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี
โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี
  :: ข่าวที่ 180   :: วันที่ 10 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
ประกาศศาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องสอบราคาซื้อตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีประกาศสอบราคา   
  :: ข่าวที่ 179   :: วันที่ 4 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
แบบแสดงความคิดเห็นต่อข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดปราจีนบุรี
  :: ข่าวที่ 178   :: วันที่ 29 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
ศาลจังหวัดปราจีนบุรีประกาศขายครุภัณฑ์ ที่ไม่จำเป็นต่อทางราชการ
  :: ข่าวที่ 177   :: วันที่ 24 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย
พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย
  :: ข่าวที่ 176   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 86 )
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
  :: ข่าวที่ 175   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 112 )
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  :: ข่าวที่ 174   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 87 )
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ และคณะ ตรวจราชการศาลจังหวัดปราจีนบุรี
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ และคณะ ตรวจราชการศาลจังหวัดปราจีนบุรี
  :: ข่าวที่ 173   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 109 )
โครงการศาลจังหวัดปราจีนบุรีบริจาคโลหิตด้วยใจถวายพ่อหลวง
โครงการศาลจังหวัดปราจีนบุรีบริจาคโลหิตด้วยใจถวายพ่อหลวง
  :: ข่าวที่ 172   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 45 )
โครงการบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจาริณี  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจาริณี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 171   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 52 )
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี  ๒๕๕๖
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๕๖
  :: ข่าวที่ 170   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 40 )
พิธีมอบชุดธารน้ำใจพร้อมน้ำดื่ม
พิธีมอบชุดธารน้ำใจพร้อมน้ำดื่ม
  :: ข่าวที่ 169   :: วันที่ 12 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 47 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |