หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดปราจีนบุรี
วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่าส่งหมาย 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
สิทธิผู้ต้องหา/จำเลย 
วงเงินราคาประกันตัว 
สิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา 
รายงานผลประกัน/อุทธรณ์ฯ 
แผนที่มาศาล 
ผู้ร่วมสร้างพระพุทธสมปรารถนา  
ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนข่าวทั้งหมด 207
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
  :: ข่าวที่ 215   :: วันที่ 17 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
โครงการ
โครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย ๑๐๑ ปี ธนาคารออมสิน คืนความสุขสู่ประชาชน
  :: ข่าวที่ 214   :: วันที่ 12 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
ประกาศศาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี   
  :: ข่าวที่ 213   :: วันที่ 11 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ และคณะเดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดปราจีนบุรี
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ และคณะเดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดปราจีนบุรี
  :: ข่าวที่ 212   :: วันที่ 30 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 79 )
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช
  :: ข่าวที่ 211   :: วันที่ 27 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๙๕ ปีวันสถาปนาค่ายจักรพงษ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๙๕ ปีวันสถาปนาค่ายจักรพงษ์
  :: ข่าวที่ 210   :: วันที่ 15 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 209   :: วันที่ 14 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
โครงการศาลจังหวัดปราจีนบุรี เผยแพร่ความรู้สิทธิของประชาชนและการติดต่อราชการศาลเคลื่อนที่
โครงการศาลจังหวัดปราจีนบุรี เผยแพร่ความรู้สิทธิของประชาชนและการติดต่อราชการศาลเคลื่อนที่
  :: ข่าวที่ 208   :: วันที่ 19 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
ศาลจังหวัดปราจีนบุรีได้รับรางวัลร่วมใจไกล่เกลี่ยประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ “ศาลที่มีผลการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดีเด่น”
ศาลจังหวัดปราจีนบุรีได้รับรางวัลร่วมใจไกล่เกลี่ยประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ “ศาลที่มีผลการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดีเด่น”
  :: ข่าวที่ 207   :: วันที่ 9 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 206   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 137 )
งานวันรพีประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
งานวันรพีประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 205   :: วันที่ 9 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 165 )
ประกาศศาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดและบริเวณศาลจังหวัดปราจีนบุรี   
  :: ข่าวที่ 204   :: วันที่ 6 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
คำสั่งศาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การแต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดปราจีนบุรี   
  :: ข่าวที่ 203   :: วันที่ 5 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ประกาศศาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดปราจีนบุรี
  :: ข่าวที่ 202   :: วันที่ 1 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยและการสมานฉันท์แก่ผู้นำชุมชน
โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยและการสมานฉันท์แก่ผู้นำชุมชน
  :: ข่าวที่ 201   :: วันที่ 30 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 97 )
โครงการ “รู้รักสามัคคี ร้อยดวงใจปลูกหญ้าแฝก  หนึ่งในโครงการพระราชดำริ”
โครงการ “รู้รักสามัคคี ร้อยดวงใจปลูกหญ้าแฝก หนึ่งในโครงการพระราชดำริ”
  :: ข่าวที่ 200   :: วันที่ 18 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 73 )
ใบสมัครขอเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอม ประจำศาลจังหวัดปราจีนบุรี   
  :: ข่าวที่ 199   :: วันที่ 4 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
ประกาศศาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดปราจีนบุรี   
  :: ข่าวที่ 198   :: วันที่ 4 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี เข้าเฝ้ารับเสด็จ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 197   :: วันที่ 26 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 95 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี เข้าเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณว
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี เข้าเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณว
  :: ข่าวที่ 196   :: วันที่ 11 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 125 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |