หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดปราจีนบุรี
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่าส่งหมาย 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
สิทธิผู้ต้องหา/จำเลย 
วงเงินราคาประกันตัว 
สิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา 
รายงานผลประกัน/อุทธรณ์ฯ 
แผนที่มาศาล 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนข่าวทั้งหมด 219
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
โครงการศาลจังหวัดปราจีนบุรี เผยแพร่ความรู้สิทธิของประชาชนและการติดต่อราชการศาลเคลื่อนที่
โครงการศาลจังหวัดปราจีนบุรี เผยแพร่ความรู้สิทธิของประชาชนและการติดต่อราชการศาลเคลื่อนที่
  :: ข่าวที่ 227   :: วันที่ 19 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
ประชุมกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย กรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ
ประชุมกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย กรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ
  :: ข่าวที่ 226   :: วันที่ 19 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
 ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 225   :: วันที่ 16 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 20 )
โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ปีงบประมาณ 2558
โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ปีงบประมาณ 2558
  :: ข่าวที่ 224   :: วันที่ 10 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 41 )
งานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๒๙ ประจำปี ๒๕๕๘
งานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๒๙ ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 223   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 41 )
ข้าราชการตุลาการและคณะผู้ตรวจราชการตรวจราชการศาลจังหวัดปราจีนบุรี
ข้าราชการตุลาการและคณะผู้ตรวจราชการตรวจราชการศาลจังหวัดปราจีนบุรี
  :: ข่าวที่ 222   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 47 )
การฝึกอบรมทบทวนให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
การฝึกอบรมทบทวนให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
  :: ข่าวที่ 221   :: วันที่ 17 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 42 )
“งานตลาดย้อนยุค
“งานตลาดย้อนยุค" ในงานกาชาดปราจีนบุรี พ.ศ.๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 220   :: วันที่ 5 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 59 )
“พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”
“พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”
  :: ข่าวที่ 219   :: วันที่ 30 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 81 )
“พิธีสวดเจริญพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ ๘๗ พรรษา
“พิธีสวดเจริญพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ ๘๗ พรรษา"
  :: ข่าวที่ 218   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 217   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 75 )
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 216   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 112 )
“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
  :: ข่าวที่ 215   :: วันที่ 17 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
โครงการ
โครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย ๑๐๑ ปี ธนาคารออมสิน คืนความสุขสู่ประชาชน
  :: ข่าวที่ 214   :: วันที่ 12 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 71 )
ประกาศศาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี
  :: ข่าวที่ 213   :: วันที่ 11 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ และคณะเดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดปราจีนบุรี
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ และคณะเดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดปราจีนบุรี
  :: ข่าวที่ 212   :: วันที่ 30 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 114 )
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช
  :: ข่าวที่ 211   :: วันที่ 27 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๙๕ ปีวันสถาปนาค่ายจักรพงษ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๙๕ ปีวันสถาปนาค่ายจักรพงษ์
  :: ข่าวที่ 210   :: วันที่ 15 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 209   :: วันที่ 14 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 62 )
โครงการศาลจังหวัดปราจีนบุรี เผยแพร่ความรู้สิทธิของประชาชนและการติดต่อราชการศาลเคลื่อนที่
โครงการศาลจังหวัดปราจีนบุรี เผยแพร่ความรู้สิทธิของประชาชนและการติดต่อราชการศาลเคลื่อนที่
  :: ข่าวที่ 208   :: วันที่ 19 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |