หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดปราจีนบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่าส่งหมาย 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
สิทธิผู้ต้องหา/จำเลย 
วงเงินราคาประกันตัว 
สิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา 
รายงานผลประกัน/อุทธรณ์ฯ 
แผนที่มาศาล 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนข่าวทั้งหมด 198
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 206   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 61 )
งานวันรพีประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
งานวันรพีประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 205   :: วันที่ 9 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 84 )
ประกาศศาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดและบริเวณศาลจังหวัดปราจีนบุรี   
  :: ข่าวที่ 204   :: วันที่ 6 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
คำสั่งศาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การแต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดปราจีนบุรี   
  :: ข่าวที่ 203   :: วันที่ 5 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
ประกาศศาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดปราจีนบุรี
  :: ข่าวที่ 202   :: วันที่ 1 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยและการสมานฉันท์แก่ผู้นำชุมชน
โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยและการสมานฉันท์แก่ผู้นำชุมชน
  :: ข่าวที่ 201   :: วันที่ 30 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 60 )
โครงการ “รู้รักสามัคคี ร้อยดวงใจปลูกหญ้าแฝก  หนึ่งในโครงการพระราชดำริ”
โครงการ “รู้รักสามัคคี ร้อยดวงใจปลูกหญ้าแฝก หนึ่งในโครงการพระราชดำริ”
  :: ข่าวที่ 200   :: วันที่ 18 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
ใบสมัครขอเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอม ประจำศาลจังหวัดปราจีนบุรี   
  :: ข่าวที่ 199   :: วันที่ 4 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
ประกาศศาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดปราจีนบุรี   
  :: ข่าวที่ 198   :: วันที่ 4 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี เข้าเฝ้ารับเสด็จ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 197   :: วันที่ 26 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 73 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี เข้าเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณว
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี เข้าเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณว
  :: ข่าวที่ 196   :: วันที่ 11 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 83 )
โครงการ“การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลจังหวัดปราจีนบุรี”
โครงการ“การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลจังหวัดปราจีนบุรี”
  :: ข่าวที่ 195   :: วันที่ 10 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 81 )
พิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย
พิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย
  :: ข่าวที่ 194   :: วันที่ 6 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 91 )
ประกาศศาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   
  :: ข่าวที่ 193   :: วันที่ 3 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
พิธีถวายพวงมาลาสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พิธีถวายพวงมาลาสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  :: ข่าวที่ 192   :: วันที่ 6 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 92 )
โครงการศาลจังหวัดปราจีนบุรีเผยแพร่ความรู้สิทธิของประชาชนและการติดต่อราชการศาลเคลื่อนที่
โครงการศาลจังหวัดปราจีนบุรีเผยแพร่ความรู้สิทธิของประชาชนและการติดต่อราชการศาลเคลื่อนที่
  :: ข่าวที่ 191   :: วันที่ 6 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 190   :: วันที่ 6 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 57 )
พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
  :: ข่าวที่ 189   :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 74 )
กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์
กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์
  :: ข่าวที่ 188   :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 145 )
ศาลจังหวัดปราจีนบุรีเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมนางปราณี กรกิจโสภณ มารดานายยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาล
ศาลจังหวัดปราจีนบุรีเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมนางปราณี กรกิจโสภณ มารดานายยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาล
  :: ข่าวที่ 187   :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 116 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |