หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดปราจีนบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่าส่งหมาย 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
สิทธิผู้ต้องหา/จำเลย 
วงเงินราคาประกันตัว 
สิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา 
รายงานผลประกัน/อุทธรณ์ฯ 
แผนที่มาศาล 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนข่าวทั้งหมด 239
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล
  :: ข่าวที่ 254   :: วันที่ 6 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 25 )
โครงการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 253   :: วันที่ 1 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ และคณะเดินทางมาตรวจราชการ และตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลจังหวัดปราจีนบุรี
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ และคณะเดินทางมาตรวจราชการ และตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลจังหวัดปราจีนบุรี
  :: ข่าวที่ 252   :: วันที่ 1 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 34 )
พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
  :: ข่าวที่ 251   :: วันที่ 1 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 25 )
พิธีถวายพวงมาลาสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พิธีถวายพวงมาลาสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  :: ข่าวที่ 250   :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 24 )
ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันศาลยุติธรรม
ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 249   :: วันที่ 24 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 32 )
งานกีฬาเชื่อมความสามัคคี เนื่องในวันศาลยุติธรรม
งานกีฬาเชื่อมความสามัคคี เนื่องในวันศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 247   :: วันที่ 22 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 60 )
โครงการวันศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
โครงการวันศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 245   :: วันที่ 22 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 53 )
รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 244   :: วันที่ 21 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 42 )
พิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยและถวายราชสดุดี
พิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยและถวายราชสดุดี
  :: ข่าวที่ 243   :: วันที่ 21 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 83 )
 พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 241   :: วันที่ 17 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
กิจกรรมสรงน้ำพระและ รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
กิจกรรมสรงน้ำพระและ รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 240   :: วันที่ 17 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์
กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ "สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรวันปีใหม่ไทย"
  :: ข่าวที่ 239   :: วันที่ 17 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
พิธีปล่อยพระราชทานอภัยโทษผู้ต้องราชทัณฑ์
พิธีปล่อยพระราชทานอภัยโทษผู้ต้องราชทัณฑ์
  :: ข่าวที่ 238   :: วันที่ 17 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 17 )
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 237   :: วันที่ 9 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 36 )
ศาลจังหวัดปราจีนบุรีให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และคณะผู้พิพากษาในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง
ศาลจังหวัดปราจีนบุรีให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และคณะผู้พิพากษาในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง
  :: ข่าวที่ 236   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 78 )
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒”
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒”
  :: ข่าวที่ 235   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๘
พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 234   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 24 )
ข้าราชการตุลาการย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่น
ข้าราชการตุลาการย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่น
  :: ข่าวที่ 233   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 35 )
ศาลจังหวัดปราจีนบุรีจัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี และคณะผู้พิพากษาเนื่องในวาระโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่น
ศาลจังหวัดปราจีนบุรีจัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี และคณะผู้พิพากษาเนื่องในวาระโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่น
  :: ข่าวที่ 232   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |