หน้าหลัก[Home]
หน้าค้นหาข้อมูลคดี

บัญชีนัดความประจำวันที่ 3/6/2558

เลขคดี
เหตุที่นัด
เวลานัด(นาฬิกา)
ห้องพิจารณาคดีที่
ผบ 4377/2557
สืบพยานโจทก์
9
15
ผบ 632/2558
ฟังคำพิพากษา
9
16
พ 2054/2557
นัดพร้อม
13.3
44
พ 2091/2557
สืบพยานจำเลย
13.3
10
พ 2091/2557
สืบพยานจำเลย
9
10
พ 5219/2551
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
9
พ 652/2554
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
9
ม 4/2558
สืบพยานจำเลย
9
26
ม 4/2558
สืบพยานจำเลย
13.3
26
รช 6/2558
ฟังคำสั่ง
9
13
อ 1379/2558
สืบพยานจำเลย
9
20
อ 1896/2558
ฟังคำพิพากษา
9
อ 2052/2558
ฟังคำพิพากษา
9
30
อ 2138/2553
ฟังคำพิพากษา
9
33
อ 2198/2558
ฟังคำพิพากษา
9
9
อ 2199/2558
ฟังคำพิพากษา
9
9
อ 2939/2552
ฟังคำพิพากษา
9
13
อ 3526/2557
สืบพยานโจทก์
9
15
อ 4292/2557
ฟังคำพิพากษา
9
13
อ 446/2558
สืบพยานโจทก์
9
32
อ 4729/2555
ฟังคำสั่ง
9
อ 4801/2557
สืบพยานจำเลย
9
33
อ 5320/2549
นัดพร้อม
9
14
อ 5328/2556
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
9
อ 5417/2557
ฟังคำพิพากษา
9
35

 

*หมายเหตุ

ห้องพิจารณาคดีที่
ให้ใช้ห้องพิจารณาคดีที่
32
23
33
20
34
14
35
1
36
24
37
29
38
21
39
9
40
4
41
26
42
11
43
25
44
2
45
3
46
16
47
10
48
27
49
30
50
18
51
28
52
13

หากต้องการทราบข้อมูลบัญชีนัดความเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์หน้าบัลลังก์
โทรศัพท์ 02745-5901-9 ต่อ 312-314