หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดพระโขนง
วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557  
หน้าแรก 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ค้นหาข้อมูลคดี 
บัญชีนัดความ 
อัตราค่านำหมายศาลจังหวัดพระโขนง  
อัตราค่านำหมายทั่วประเทศ 
แบบฟอร์มสำนักงานศาลยุติธรรม 
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี 
ติดต่อศาล  
แผนที่ศาลจังหวัดพระโขนง  
ผู้ดูแลระบบ 

อัตราค่านำหมายศาลจังหวัดพระโขนง

 บัญชีอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารคดี
ศาลจังหวัดพระโขนง
         


           

แขวง

เขต

อัตรา

บางนา

บางนา

350

ประเวศ,หนองบอน,ดอกไม้

ประเวศ

350

บางจาก

พระโขนง

350

สวนหลวง 

สวนหลวง 

350

            

                                   

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 10870