หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557  
หน้าแรก 
ทำเนียบผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมประจำศาล 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน  
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
คดีผู้บริโภค  
เขตอำนาจศาล  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จำนวนข่าวทั้งหมด 73
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดทำโครงการ “วันแห่งการทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) กิจกรรม ๕ ส.
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดทำโครงการ “วันแห่งการทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) กิจกรรม ๕ ส."
  :: ข่าวที่ 547   :: วันที่ 22 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้ารับการฝึกอบรม
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้ารับการฝึกอบรม "หลักสูตรการใช้งานระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพที่ใช้เทคโนโลยีแบบ Web Conference"
  :: ข่าวที่ 546   :: วันที่ 19 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
แนวทางในการกำหนดวงเงินประกันในความผิดฐานฆ่าผู้อื่น, พยายามฆ่าผู้อื่น   
  :: ข่าวที่ 545   :: วันที่ 17 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 544   :: วันที่ 16 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 543   :: วันที่ 11 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 542   :: วันที่ 11 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
รายชื่อผู้ประนีประนอมปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 541   :: วันที่ 2 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมร่วมพิธีรับเสด็จพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมร่วมพิธีรับเสด็จพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 540   :: วันที่ 24 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
  :: ข่าวที่ 539   :: วันที่ 24 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  :: ข่าวที่ 538   :: วันที่ 24 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง สอบราคาการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
  :: ข่าวที่ 537   :: วันที่ 3 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 59 )
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน ๖ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
  :: ข่าวที่ 536   :: วันที่ 29 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
ประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน ๖ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
  :: ข่าวที่ 535   :: วันที่ 29 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
รายชื่อผู้ประนีประนอมปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 534   :: วันที่ 28 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
  :: ข่าวที่ 533   :: วันที่ 28 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 59 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมรายการ
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมรายการ "กฎหมายใกล้ตัว"
  :: ข่าวที่ 532   :: วันที่ 28 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๖๒ และรุ่นที่ ๖๓"
  :: ข่าวที่ 531   :: วันที่ 26 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 106 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงาน
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงาน "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 530   :: วันที่ 26 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 529   :: วันที่ 26 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 199 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  :: ข่าวที่ 528   :: วันที่ 26 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 55 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |