หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557  
หน้าแรก 
ทำเนียบผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมประจำศาล 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน  
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
คดีผู้บริโภค  
เขตอำนาจศาล  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จำนวนข่าวทั้งหมด 87
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
รายชื่อผู้ประนีประนอมปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 563   :: วันที่ 16 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 6 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 562   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 76 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล จุดเทียนชัย ถวายราชสดุดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล จุดเทียนชัย ถวายราชสดุดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 561   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 64 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  :: ข่าวที่ 560   :: วันที่ 10 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 88 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการ
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการ "ปฏิบัติธรรมและกิจกรรมสาธารณประโยชน์" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ๘๗ พรรษา
  :: ข่าวที่ 559   :: วันที่ 10 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงานทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงานทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 558   :: วันที่ 26 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บันทึกเสียงถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บันทึกเสียงถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 557   :: วันที่ 24 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศึกษาดูงานด้านการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทศาลแพ่งธนบุรี
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศึกษาดูงานด้านการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทศาลแพ่งธนบุรี
  :: ข่าวที่ 556   :: วันที่ 24 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศึกษาดูงานด้านสมานฉันท์และสันติวิธีศาลอาญาธนบุรี
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศึกษาดูงานด้านสมานฉันท์และสันติวิธีศาลอาญาธนบุรี
  :: ข่าวที่ 555   :: วันที่ 24 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ
  :: ข่าวที่ 554   :: วันที่ 13 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 103 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
  :: ข่าวที่ 553   :: วันที่ 4 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 71 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมอบใบประกาศเกียรติคุณของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๕ ผลัดที่ ๒
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมอบใบประกาศเกียรติคุณของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๕ ผลัดที่ ๒
  :: ข่าวที่ 551   :: วันที่ 31 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
  :: ข่าวที่ 550   :: วันที่ 29 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
รายชื่อผู้ประนีประนอมปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 549   :: วันที่ 29 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 548   :: วันที่ 27 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 63 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดทำโครงการ “วันแห่งการทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) กิจกรรม ๕ ส.
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดทำโครงการ “วันแห่งการทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) กิจกรรม ๕ ส."
  :: ข่าวที่ 547   :: วันที่ 22 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 60 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้ารับการฝึกอบรม
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้ารับการฝึกอบรม "หลักสูตรการใช้งานระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพที่ใช้เทคโนโลยีแบบ Web Conference"
  :: ข่าวที่ 546   :: วันที่ 19 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
แนวทางในการกำหนดวงเงินประกันในความผิดฐานฆ่าผู้อื่น, พยายามฆ่าผู้อื่น   
  :: ข่าวที่ 545   :: วันที่ 17 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 544   :: วันที่ 16 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 543   :: วันที่ 11 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 79 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |