หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2558  
หน้าแรก 
ทำเนียบผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมประจำศาล 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน  
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
คดีผู้บริโภค  
เขตอำนาจศาล  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จำนวนข่าวทั้งหมด 59
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |
รายชื่อผู้ประนีประนอมปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 593   :: วันที่ 7 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดงานเลี้ยงส่งคณะผู้พิพากษาเนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดงานเลี้ยงส่งคณะผู้พิพากษาเนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น
  :: ข่าวที่ 592   :: วันที่ 1 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 94 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีฉลองพระพุทธชยันตี
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีฉลองพระพุทธชยันตี
  :: ข่าวที่ 591   :: วันที่ 31 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 58 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีเปิดงาน
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีเปิดงาน "ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๘"
  :: ข่าวที่ 590   :: วันที่ 31 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 88 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาผู้นำท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาผู้นำท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 589   :: วันที่ 31 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเป็นเจ้าภาพสร้างพระมหาเจดีย์ศรีมงคล
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเป็นเจ้าภาพสร้างพระมหาเจดีย์ศรีมงคล
  :: ข่าวที่ 588   :: วันที่ 31 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 41 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดอัคคีภัย (ไฟไหม้) ประจำปี ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดอัคคีภัย (ไฟไหม้) ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 587   :: วันที่ 31 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 48 )
ระเบียบศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าด้วย แนวทางการบริหารจัดการคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑
  :: ข่าวที่ 586   :: วันที่ 16 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 6 )
ระเบียบศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารฯ
  :: ข่าวที่ 585   :: วันที่ 16 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 8 )
ระเบียบศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าด้วย การขอปล่อยชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
  :: ข่าวที่ 584   :: วันที่ 16 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์
  :: ข่าวที่ 583   :: วันที่ 16 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 54 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
  :: ข่าวที่ 582   :: วันที่ 16 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 25 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการ
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการ "ประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 581   :: วันที่ 16 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 34 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
  :: ข่าวที่ 580   :: วันที่ 13 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 28 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมตามโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมตามโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  :: ข่าวที่ 579   :: วันที่ 13 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 55 )
รายชื่อผู้ประนีประนอมปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 578   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 12 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงนามในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงนามในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา
  :: ข่าวที่ 577   :: วันที่ 25 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 47 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
  :: ข่าวที่ 576   :: วันที่ 25 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 40 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดวิทยากรบรรยายเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดวิทยากรบรรยายเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
  :: ข่าวที่ 575   :: วันที่ 25 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 35 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพพไทย ประจำปี ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพพไทย ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 574   :: วันที่ 24 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |