หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557  
หน้าแรก 
ทำเนียบผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมประจำศาล 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน  
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
คดีผู้บริโภค  
เขตอำนาจศาล  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จำนวนข่าวทั้งหมด 69
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 515   :: วันที่ 22 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 514   :: วันที่ 22 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 513   :: วันที่ 15 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมรายการ
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมรายการ "กฎหมายใกล้ตัว"
  :: ข่าวที่ 512   :: วันที่ 4 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
  :: ข่าวที่ 511   :: วันที่ 4 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
  :: ข่าวที่ 510   :: วันที่ 27 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีครบรอบวันสถาปนาโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ๕๙ ปี
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีครบรอบวันสถาปนาโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ๕๙ ปี
  :: ข่าวที่ 509   :: วันที่ 25 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดไกล่เกลี่ยตามโครงการ
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดไกล่เกลี่ยตามโครงการ "“ร่วมใจไกล่เกลี่ยเทิดไท้ ๘๒ พรรษา มหาราชินี” ในคดีเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกรสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน
  :: ข่าวที่ 508   :: วันที่ 25 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 55 )
เปิดเผยราคากลาง เรื่องปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลและหลังคาที่พักประชาชน โดยวิธีพิเศษ   
  :: ข่าวที่ 507   :: วันที่ 25 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
รายชื่อผู้ประนีประนอมปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือนกรฎาคม ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 506   :: วันที่ 25 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปี ๒๕๕๗ ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปี ๒๕๕๗ ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  :: ข่าวที่ 505   :: วันที่ 20 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 55 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  :: ข่าวที่ 504   :: วันที่ 20 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 62 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดอบรมตามโครงการ “เพิ่มศักยภาพผู้ประนีประนอมและบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยของศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์”
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดอบรมตามโครงการ “เพิ่มศักยภาพผู้ประนีประนอมและบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยของศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์”
  :: ข่าวที่ 503   :: วันที่ 20 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 77 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมคณะผู้พิพากษา
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมคณะผู้พิพากษา
  :: ข่าวที่ 502   :: วันที่ 16 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 74 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดวิทยากรบรรยายเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามโครงการ
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดวิทยากรบรรยายเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ยเทิดไท้ ๘๒ พรรษา มหาราชินี"
  :: ข่าวที่ 501   :: วันที่ 13 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 500   :: วันที่ 12 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 75 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดวิทยากรบรรยายเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามโครงการ
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดวิทยากรบรรยายเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ยเทิดไท้ ๘๒ พรรษา มหาราชินี"
  :: ข่าวที่ 499   :: วันที่ 11 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 76 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดโครงการ
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ยเทิดไท้ ๘๒ พรรษา มหาราชินี"
  :: ข่าวที่ 498   :: วันที่ 7 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 113 )
โครงการเผยแพร่กฎหมายสู่ประชาชน
โครงการเผยแพร่กฎหมายสู่ประชาชน "รายการกฎหมายใกล้ตัว"
  :: ข่าวที่ 497   :: วันที่ 7 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมรายการ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมรายการ "ที่นี่เมืองสามอ่าว"
  :: ข่าวที่ 496   :: วันที่ 6 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |