หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558  
หน้าแรก 
ทำเนียบผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมประจำศาล 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน  
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
คดีผู้บริโภค  
เขตอำนาจศาล  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จำนวนข่าวทั้งหมด 62
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
รายชื่อผู้ประนีประนอมปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 578   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 5 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงนามในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงนามในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา
  :: ข่าวที่ 577   :: วันที่ 25 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
  :: ข่าวที่ 576   :: วันที่ 25 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 30 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดวิทยากรบรรยายเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดวิทยากรบรรยายเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
  :: ข่าวที่ 575   :: วันที่ 25 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพพไทย ประจำปี ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพพไทย ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 574   :: วันที่ 24 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
  :: ข่าวที่ 573   :: วันที่ 24 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 19 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการเผยแพร่กฎหมายสู่ประชาชน
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการเผยแพร่กฎหมายสู่ประชาชน "รายการกฎหมายใกล้ตัว"
  :: ข่าวที่ 572   :: วันที่ 24 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 20 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรม
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรม "วันปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘"
  :: ข่าวที่ 571   :: วันที่ 24 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 25 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ "Funny Game"
  :: ข่าวที่ 570   :: วันที่ 23 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 25 )
ประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การประมูลเช่าร้านค้าในบริเวณโรงอาหารสวัสดิการศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
  :: ข่าวที่ 569   :: วันที่ 20 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงาน
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงาน "เฉลิมพระเกียรติฯ รวมใจถวายพระพรชัยมงคล" เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 568   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 31 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 567   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 30 )
รายชื่อผู้ประนีประนอมปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 566   :: วันที่ 4 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
บทความเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระมหาราชา นักกฎหมายผู้ยิ่งใหญ่"   
  :: ข่าวที่ 565   :: วันที่ 22 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 15 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 562   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 147 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล จุดเทียนชัย ถวายราชสดุดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล จุดเทียนชัย ถวายราชสดุดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 561   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 116 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  :: ข่าวที่ 560   :: วันที่ 10 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 145 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการ
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการ "ปฏิบัติธรรมและกิจกรรมสาธารณประโยชน์" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ๘๗ พรรษา
  :: ข่าวที่ 559   :: วันที่ 10 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 64 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงานทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงานทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 558   :: วันที่ 26 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 84 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บันทึกเสียงถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บันทึกเสียงถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 557   :: วันที่ 24 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |