หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557  
หน้าแรก 
ทำเนียบผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมประจำศาล 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน  
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
คดีผู้บริโภค  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มศาล  
เขตอำนาจศาล  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จำนวนข่าวทั้งหมด 69
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธี “รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีไทย” เนื่องเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธี “รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีไทย” เนื่องเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 475   :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 119 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมโครงการสภากาแฟ
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมโครงการสภากาแฟ
  :: ข่าวที่ 474   :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
โครงการเผยแพร่กฎหมายสู่ประชาชน
โครงการเผยแพร่กฎหมายสู่ประชาชน "รายการกฎหมายใกล้ตัว"
  :: ข่าวที่ 473   :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 472   :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่นายธนชัย  เปรมธนวิศิษฏ์ เข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่นายธนชัย เปรมธนวิศิษฏ์ เข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ
  :: ข่าวที่ 471   :: วันที่ 4 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 158 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการ “พัฒนาความรู้และทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศเพื่อรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการ “พัฒนาความรู้และทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศเพื่อรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
  :: ข่าวที่ 470   :: วันที่ 28 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 66 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่งมอบรถยนต์ตู้ให้แก่วัดธารทอง
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่งมอบรถยนต์ตู้ให้แก่วัดธารทอง
  :: ข่าวที่ 469   :: วันที่ 28 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
  :: ข่าวที่ 468   :: วันที่ 21 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 70 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ภาค ๗ ครั้งที่  ๖
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ภาค ๗ ครั้งที่ ๖
  :: ข่าวที่ 467   :: วันที่ 21 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 83 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีเปิดงานประจำปี ปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อเปี่ยม และบูรพาจารย์ในวิหารหลวงวัดเกาะหลัก พระอารามหลวง
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีเปิดงานประจำปี ปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อเปี่ยม และบูรพาจารย์ในวิหารหลวงวัดเกาะหลัก พระอารามหลวง
  :: ข่าวที่ 466   :: วันที่ 19 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 74 )
รายชื่อผู้ประนีประนอมปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 465   :: วันที่ 18 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
โครงการเผยแพร่กฎหมายสู่ประชาชน
โครงการเผยแพร่กฎหมายสู่ประชาชน "รายการกฎหมายใกล้ตัว"
  :: ข่าวที่ 464   :: วันที่ 13 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมโครงการสภากาแฟ
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมโครงการสภากาแฟ
  :: ข่าวที่ 463   :: วันที่ 13 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 59 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  :: ข่าวที่ 462   :: วันที่ 13 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 66 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  :: ข่าวที่ 461   :: วันที่ 7 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  :: ข่าวที่ 460   :: วันที่ 6 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 94 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค ๗ (กาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์)
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค ๗ (กาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์)
  :: ข่าวที่ 459   :: วันที่ 5 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดอัคคีภัย (ไฟไหม้) ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดอัคคีภัย (ไฟไหม้) ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 458   :: วันที่ 5 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีเปิดงาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๗”
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีเปิดงาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๗”
  :: ข่าวที่ 457   :: วันที่ 27 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
  :: ข่าวที่ 456   :: วันที่ 21 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |