จำนวนข่าวทั้งหมด 65
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
นายธีระพงศ์ พงศ์สุภากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิดโครงการ “ล่ามอิสระแปลภาษา ในศาลจังหวัดภูเก
นายธีระพงศ์ พงศ์สุภากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิดโครงการ “ล่ามอิสระแปลภาษา ในศาลจังหวัดภูเก   
  :: ข่าวที่ 590   :: วันที่ 29 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 3 )
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 60 คดี บารมีพระเทพฯ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 60 คดี บารมีพระเทพฯ   
  :: ข่าวที่ 589   :: วันที่ 22 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 45 )
ตรวจราชการและตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลจังหวัดภูเก็ตและคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ตรวจราชการและตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลจังหวัดภูเก็ตและคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   
  :: ข่าวที่ 588   :: วันที่ 21 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 47 )
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ส่วนคดีท่องเที่ยว   
  :: ข่าวที่ 587   :: วันที่ 20 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 122 )
โครงการ Big Cleaning Day 2558
โครงการ Big Cleaning Day 2558   
  :: ข่าวที่ 586   :: วันที่ 15 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"ล่ามอิสระแปลภาษาในศาลจังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 585   :: วันที่ 11 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 47 )
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการทำงานเป็นทีม (One Teamwork Together)
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการทำงานเป็นทีม (One Teamwork Together)   
  :: ข่าวที่ 584   :: วันที่ 11 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 61 )
วันฉัตรมงคล 2558
วันฉัตรมงคล 2558   
  :: ข่าวที่ 583   :: วันที่ 8 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 56 )
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1   
  :: ข่าวที่ 582   :: วันที่ 7 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 31 )
นายธีระพงศ์ พงศ์สุภากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต มอบผ้าไทยให้กับเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดภูเก็ต
นายธีระพงศ์ พงศ์สุภากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต มอบผ้าไทยให้กับเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดภูเก็ต   
  :: ข่าวที่ 581   :: วันที่ 7 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 76 )
นายบุญจวน พานิช ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดภูเก็ต
นายบุญจวน พานิช ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดภูเก็ต   
  :: ข่าวที่ 580   :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 65 )
นายธีระพงศ์ พงศ์สุภากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตพร้อมภริยา  ร่วมรับพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
นายธีระพงศ์ พงศ์สุภากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตพร้อมภริยา ร่วมรับพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา   
  :: ข่าวที่ 579   :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 65 )
นายธีระพงศ์ พงศ์สุภากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ร่วมรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
นายธีระพงศ์ พงศ์สุภากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ร่วมรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   
  :: ข่าวที่ 578   :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 51 )
นายธีระพงศ์ พงศ์สุภากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ต้อนรับเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมและคณะ
นายธีระพงศ์ พงศ์สุภากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ต้อนรับเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมและคณะ   
  :: ข่าวที่ 577   :: วันที่ 27 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 65 )
นายธีระพงศ์ พงศ์สุภากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีการจัดทำโครงการ
นายธีระพงศ์ พงศ์สุภากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีการจัดทำโครงการ "กิจกรรมวันศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ.2558"   
  :: ข่าวที่ 576   :: วันที่ 21 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 86 )
ร่วมพิธีพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)
ร่วมพิธีพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)   
  :: ข่าวที่ 575   :: วันที่ 10 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 53 )
สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 58
สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 58   
  :: ข่าวที่ 574   :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 100 )
นายธีระพงศ์ พงศ์สุภากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตต้อนรับคณะยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต
นายธีระพงศ์ พงศ์สุภากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตต้อนรับคณะยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต   
  :: ข่าวที่ 573   :: วันที่ 7 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 108 )
นายธีระพงศ์ พงศ์สุภากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
นายธีระพงศ์ พงศ์สุภากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์   
  :: ข่าวที่ 572   :: วันที่ 7 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 76 )
นายธีระพงศ์ พงศ์สุภากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับกงสุลจากประเทศฝรั่งเศส
นายธีระพงศ์ พงศ์สุภากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับกงสุลจากประเทศฝรั่งเศส   
  :: ข่าวที่ 571   :: วันที่ 3 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 110 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |