หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดภูเก็ต :: The Phuket Provincial Court :: >>
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ประวัติศาลจังหวัดภูเก็ต  
E-mail ศาลจังหวัดภูเก็ต 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
กรมบัญชีกลาง 
คำพิพากษาศาลฎีกา 
ระบบรายงานการใช้จ่ายเงิน 
โปรแกรมรายงานและติดตามผลฯ 
รายงานการสืบหาหลักทรัพย์ฯ 
จุลสารประชาสัมพันธ์  
อัตราการประกันตัว  
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดภูเก็ต :: The Phuket Provincial Court :: >>
จำนวนข่าวทั้งหมด 108
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรม
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรม "ภูเก็ต ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์"   
  :: ข่าวที่ 489   :: วันที่ 1 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 2 )
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตศึกษาดูงาน
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตศึกษาดูงาน   
  :: ข่าวที่ 488   :: วันที่ 25 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
ร่วมพิธีเปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทศาลแรงงานภาค 8”
ร่วมพิธีเปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทศาลแรงงานภาค 8”   
  :: ข่าวที่ 487   :: วันที่ 24 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต   
  :: ข่าวที่ 486   :: วันที่ 24 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
โครงการ
โครงการ"มารู้จักการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท"   
  :: ข่าวที่ 485   :: วันที่ 23 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ใบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
  :: ข่าวที่ 484   :: วันที่ 23 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรีี)   
  :: ข่าวที่ 483   :: วันที่ 23 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
แข่งขันฟุตบอลนัดเปิดสนามระหว่างทีมรวมศาลยุติธรรม กับทีมทนายความ
แข่งขันฟุตบอลนัดเปิดสนามระหว่างทีมรวมศาลยุติธรรม กับทีมทนายความ   
  :: ข่าวที่ 482   :: วันที่ 22 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา
โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา   
  :: ข่าวที่ 481   :: วันที่ 22 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
ร่วมถวายอาเศียรวาทราชสดุดี 12 สิงหา 57
ร่วมถวายอาเศียรวาทราชสดุดี 12 สิงหา 57   
  :: ข่าวที่ 480   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ร่วมพิธีถวายราชสัักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ร่วมพิธีถวายราชสัักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   
  :: ข่าวที่ 479   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
นายสกุณ  สวนปาน  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต เฝ้ารับเสด็จฯ
นายสกุณ สวนปาน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต เฝ้ารับเสด็จฯ   
  :: ข่าวที่ 478   :: วันที่ 9 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
ศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมเป็นสักขีพยานในการทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาฯ
ศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมเป็นสักขีพยานในการทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาฯ   
  :: ข่าวที่ 477   :: วันที่ 9 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
รองประธานศาลฎีกาและคณะกรรมการตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค 8
รองประธานศาลฎีกาและคณะกรรมการตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค 8   
  :: ข่าวที่ 476   :: วันที่ 9 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 119 )
โครงการจิบน้ำชากาแฟ
โครงการจิบน้ำชากาแฟ   
  :: ข่าวที่ 475   :: วันที่ 3 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 66 )
ศาลจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ศาลจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก   
  :: ข่าวที่ 473   :: วันที่ 27 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 50 )
นายสกุณ  สวนปาน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ณ ศาลแรงงานภาค 8
นายสกุณ สวนปาน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ณ ศาลแรงงานภาค 8   
  :: ข่าวที่ 471   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 83 )
โครงการ
โครงการ "ล่ามอิสระแปลภาษาในศาลจังหวัดภูเก็ตประจำปี พ.ศ.2557"   
  :: ข่าวที่ 470   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 58 )
ศาลจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2557
ศาลจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2557   
  :: ข่าวที่ 469   :: วันที่ 11 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 91 )
สัมมนาทางวิชาการ ณ โรงแรมถาวรบีช จังหวัดภูเก็ต
สัมมนาทางวิชาการ ณ โรงแรมถาวรบีช จังหวัดภูเก็ต   
  :: ข่าวที่ 468   :: วันที่ 11 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 81 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |