หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดภูเก็ต :: The Phuket Provincial Court :: >>
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ประวัติศาลจังหวัดภูเก็ต  
E-mail ศาลจังหวัดภูเก็ต 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
กรมบัญชีกลาง 
คำพิพากษาศาลฎีกา 
ระบบรายงานการใช้จ่ายเงิน 
โปรแกรมรายงานและติดตามผลฯ 
รายงานการสืบหาหลักทรัพย์ฯ 
จุลสารประชาสัมพันธ์  
อัตราการประกันตัว  
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดภูเก็ต :: The Phuket Provincial Court :: >>
จำนวนข่าวทั้งหมด 101
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
แข่งขันฟุตบอลนัดเปิดสนามระหว่างทีมรวมศาลยุติธรรม กับทีมทนายความ
แข่งขันฟุตบอลนัดเปิดสนามระหว่างทีมรวมศาลยุติธรรม กับทีมทนายความ   
  :: ข่าวที่ 482   :: วันที่ 22 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 3 )
โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา
โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา   
  :: ข่าวที่ 481   :: วันที่ 22 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 6 )
ร่วมถวายอาเศียรวาทราชสดุดี 12 สิงหา 57
ร่วมถวายอาเศียรวาทราชสดุดี 12 สิงหา 57   
  :: ข่าวที่ 480   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
ร่วมพิธีถวายราชสัักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ร่วมพิธีถวายราชสัักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   
  :: ข่าวที่ 479   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
นายสกุณ  สวนปาน  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต เฝ้ารับเสด็จฯ
นายสกุณ สวนปาน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต เฝ้ารับเสด็จฯ   
  :: ข่าวที่ 478   :: วันที่ 9 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
ศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมเป็นสักขีพยานในการทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาฯ
ศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมเป็นสักขีพยานในการทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาฯ   
  :: ข่าวที่ 477   :: วันที่ 9 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
รองประธานศาลฎีกาและคณะกรรมการตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค 8
รองประธานศาลฎีกาและคณะกรรมการตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค 8   
  :: ข่าวที่ 476   :: วันที่ 9 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 111 )
โครงการจิบน้ำชากาแฟ
โครงการจิบน้ำชากาแฟ   
  :: ข่าวที่ 475   :: วันที่ 3 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 63 )
ศาลจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ศาลจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก   
  :: ข่าวที่ 473   :: วันที่ 27 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
นายสกุณ  สวนปาน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ณ ศาลแรงงานภาค 8
นายสกุณ สวนปาน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ณ ศาลแรงงานภาค 8   
  :: ข่าวที่ 471   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 83 )
โครงการ
โครงการ "ล่ามอิสระแปลภาษาในศาลจังหวัดภูเก็ตประจำปี พ.ศ.2557"   
  :: ข่าวที่ 470   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
ศาลจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2557
ศาลจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2557   
  :: ข่าวที่ 469   :: วันที่ 11 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 88 )
สัมมนาทางวิชาการ ณ โรงแรมถาวรบีช จังหวัดภูเก็ต
สัมมนาทางวิชาการ ณ โรงแรมถาวรบีช จังหวัดภูเก็ต   
  :: ข่าวที่ 468   :: วันที่ 11 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 78 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลให้การต้อนรับรองกงสุลจีนและคณะ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลให้การต้อนรับรองกงสุลจีนและคณะ   
  :: ข่าวที่ 466   :: วันที่ 22 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 152 )
โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต
โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต   
  :: ข่าวที่ 465   :: วันที่ 22 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 70 )
ศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีวันฉัตรมงคล 5 พ.ค.57
ศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีวันฉัตรมงคล 5 พ.ค.57   
  :: ข่าวที่ 463   :: วันที่ 7 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 131 )
ประชุมผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และหัวหน้าส่วนต่างๆ
ประชุมผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และหัวหน้าส่วนต่างๆ   
  :: ข่าวที่ 462   :: วันที่ 30 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 136 )
นายสกุณ  สวนปาน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
นายสกุณ สวนปาน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ   
  :: ข่าวที่ 461   :: วันที่ 29 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 95 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ต้อนรับคณะผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 18
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ต้อนรับคณะผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 18   
  :: ข่าวที่ 460   :: วันที่ 25 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 114 )
ูผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตต้อนรับอัยการ
ูผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตต้อนรับอัยการ   
  :: ข่าวที่ 459   :: วันที่ 25 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 92 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |