หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดภูเก็ต :: The Phuket Provincial Court :: >>
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ประวัติศาลจังหวัดภูเก็ต  
E-mail ศาลจังหวัดภูเก็ต 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
กรมบัญชีกลาง 
คำพิพากษาศาลฎีกา 
ระบบรายงานการใช้จ่ายเงิน 
โปรแกรมรายงานและติดตามผลฯ 
รายงานการสืบหาหลักทรัพย์ฯ 
จุลสารประชาสัมพันธ์  
อัตราการประกันตัว  
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดภูเก็ต :: The Phuket Provincial Court :: >>
จำนวนข่าวทั้งหมด 87
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
เข้าขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
เข้าขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตเนื่องในวันขึ้นปีใหม่   
  :: ข่าวที่ 546   :: วันที่ 17 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
โครงการรอยยิ้มจากใจมอบให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558
โครงการรอยยิ้มจากใจมอบให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558   
  :: ข่าวที่ 545   :: วันที่ 17 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
โครงการศึกษาดูงานยกระดับงานธุรการศาล งานส่งเสริมงานตุลาการและการใช้บริการประชาชนเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการศึกษาดูงานยกระดับงานธุรการศาล งานส่งเสริมงานตุลาการและการใช้บริการประชาชนเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
  :: ข่าวที่ 544   :: วันที่ 17 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานแปล(ภาษาอังกฤษ)
  :: ข่าวที่ 543   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
ศาลจังหวัดภูเก็ตกำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความ   
  :: ข่าวที่ 542   :: วันที่ 10 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
ศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 541   :: วันที่ 10 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
กิจกรรมโครงการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
กิจกรรมโครงการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า   
  :: ข่าวที่ 540   :: วันที่ 8 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ศาลจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ศาลจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน   
  :: ข่าวที่ 539   :: วันที่ 4 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 70 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีปฏิณาณตนผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีปฏิณาณตนผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต   
  :: ข่าวที่ 538   :: วันที่ 27 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 66 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติและคณะฯ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติและคณะฯ   
  :: ข่าวที่ 537   :: วันที่ 26 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
เปิดเผยราคากลางประกวดราคาซ่อมแซมบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต   
  :: ข่าวที่ 533   :: วันที่ 20 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต   
  :: ข่าวที่ 532   :: วันที่ 20 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
เปิดเผยราคากลางประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการฯ จำนวน 1 หน่วย   
  :: ข่าวที่ 531   :: วันที่ 20 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการฯ จำนวน 1 หน่วย   
  :: ข่าวที่ 530   :: วันที่ 20 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
นายสกุณ  สวนปาน  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต บันทึกเทปถวายพระพรฯ
นายสกุณ สวนปาน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต บันทึกเทปถวายพระพรฯ   
  :: ข่าวที่ 529   :: วันที่ 11 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 82 )
ร่วมกิจกรรมโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติสันติสุข”
ร่วมกิจกรรมโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติสันติสุข”   
  :: ข่าวที่ 528   :: วันที่ 7 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
ศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมงานพิธีวางพวงมาลาฯ เนื่องในวันปิยมหาราช
ศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมงานพิธีวางพวงมาลาฯ เนื่องในวันปิยมหาราช   
  :: ข่าวที่ 521   :: วันที่ 28 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 104 )
ศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมกิจกรรม
ศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมกิจกรรม"เก็บขยะชายหาด"จังหวัดภูเก็ต   
  :: ข่าวที่ 520   :: วันที่ 21 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 92 )
ศาลจังหวัดภูเก็ตต้อนรับผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกระบี่ศึกษาดูงานส่วนคดีท่องเที่ยว
ศาลจังหวัดภูเก็ตต้อนรับผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกระบี่ศึกษาดูงานส่วนคดีท่องเที่ยว   
  :: ข่าวที่ 517   :: วันที่ 21 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 114 )
ศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมและสำรวจอาคารสถานที่เพื่อรองรับการเปิดทำการศาลแขวงภูเก็ต   
  :: ข่าวที่ 516   :: วันที่ 21 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 80 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |