หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดภูเก็ต :: The Phuket Provincial Court :: >>
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ประวัติศาลจังหวัดภูเก็ต  
E-mail ศาลจังหวัดภูเก็ต 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
กรมบัญชีกลาง 
คำพิพากษาศาลฎีกา 
ระบบรายงานการใช้จ่ายเงิน 
โปรแกรมรายงานและติดตามผลฯ 
รายงานการสืบหาหลักทรัพย์ฯ 
จุลสารประชาสัมพันธ์  
อัตราการประกันตัว  
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดภูเก็ต :: The Phuket Provincial Court :: >>
จำนวนข่าวทั้งหมด 95
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตมอบของที่ระลึกฯ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตมอบของที่ระลึกฯ   
  :: ข่าวที่ 554   :: วันที่ 30 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 5 )
ประกาศศาล เรื่อง คัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ตั้งศูนย์ถ่ายเอกสารของศาลจังหวัดภูเก็ต   
  :: ข่าวที่ 553   :: วันที่ 30 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 4 )
ประกาศศาล เรื่อง คัดเลือกผู้เช่าร้านอาหารของศาลจังหวัดภูเก็ต   
  :: ข่าวที่ 552   :: วันที่ 30 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 5 )
ประกาศศาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 3 รายการ   
  :: ข่าวที่ 551   :: วันที่ 30 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 2 )
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานแปล(ภาษาอังกฤษ)   
  :: ข่าวที่ 550   :: วันที่ 22 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต  เข้าอวยพรนายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2558
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต เข้าอวยพรนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2558   
  :: ข่าวที่ 549   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 70 )
พิธีเปิดโครงการกิจกรรม 5 ส. ซึ่งศาลจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
พิธีเปิดโครงการกิจกรรม 5 ส. ซึ่งศาลจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 548   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558   
  :: ข่าวที่ 547   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
เข้าขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
เข้าขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตเนื่องในวันขึ้นปีใหม่   
  :: ข่าวที่ 546   :: วันที่ 17 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 142 )
โครงการรอยยิ้มจากใจมอบให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558
โครงการรอยยิ้มจากใจมอบให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558   
  :: ข่าวที่ 545   :: วันที่ 17 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 75 )
โครงการศึกษาดูงานยกระดับงานธุรการศาล งานส่งเสริมงานตุลาการและการใช้บริการประชาชนเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการศึกษาดูงานยกระดับงานธุรการศาล งานส่งเสริมงานตุลาการและการใช้บริการประชาชนเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
  :: ข่าวที่ 544   :: วันที่ 17 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 106 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานแปล(ภาษาอังกฤษ)
  :: ข่าวที่ 543   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 62 )
ศาลจังหวัดภูเก็ตกำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความ   
  :: ข่าวที่ 542   :: วันที่ 10 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 74 )
ศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 541   :: วันที่ 10 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 90 )
กิจกรรมโครงการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
กิจกรรมโครงการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า   
  :: ข่าวที่ 540   :: วันที่ 8 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
ศาลจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ศาลจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน   
  :: ข่าวที่ 539   :: วันที่ 4 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 85 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีปฏิณาณตนผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีปฏิณาณตนผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต   
  :: ข่าวที่ 538   :: วันที่ 27 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 77 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติและคณะฯ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติและคณะฯ   
  :: ข่าวที่ 537   :: วันที่ 26 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
เปิดเผยราคากลางประกวดราคาซ่อมแซมบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต
  :: ข่าวที่ 533   :: วันที่ 20 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต
  :: ข่าวที่ 532   :: วันที่ 20 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |