หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดภูเก็ต :: The Phuket Provincial Court :: >>
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ประวัติศาลจังหวัดภูเก็ต  
E-mail ศาลจังหวัดภูเก็ต 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
กรมบัญชีกลาง 
คำพิพากษาศาลฎีกา 
ระบบรายงานการใช้จ่ายเงิน 
โปรแกรมรายงานและติดตามผลฯ 
รายงานการสืบหาหลักทรัพย์ฯ 
จุลสารประชาสัมพันธ์  
อัตราการประกันตัว  
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดภูเก็ต :: The Phuket Provincial Court :: >>
จำนวนข่าวทั้งหมด 101
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาส่วนคดีนักท่องเที่ยว
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาส่วนคดีนักท่องเที่ยว
  :: ข่าวที่ 506   :: วันที่ 8 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 114 )
สอบราคาจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารศาลจังหวัดภูเก็ต   
  :: ข่าวที่ 504   :: วันที่ 2 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
สอบราคาจ้างรักษาความสะอาดอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 50 หน่วย   
  :: ข่าวที่ 503   :: วันที่ 2 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
นายสกุณ สวนปาน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ต้อนรับคณะนักศึกษาดูงาน
นายสกุณ สวนปาน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ต้อนรับคณะนักศึกษาดูงาน   
  :: ข่าวที่ 502   :: วันที่ 28 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
นายสกุณ  สวนปาน  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ
นายสกุณ สวนปาน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ   
  :: ข่าวที่ 501   :: วันที่ 27 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 78 )
นายสกุณ  สวนปาน  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต เข้าเยี่ยมผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดภูเก็ต
นายสกุณ สวนปาน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต เข้าเยี่ยมผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดภูเก็ต   
  :: ข่าวที่ 499   :: วันที่ 19 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 69 )
ศาลจังหวัดภูเก็ต ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557
ศาลจังหวัดภูเก็ต ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557   
  :: ข่าวที่ 497   :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 97 )
นายสกุณ  สวนปาน  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมกิจกรรม
นายสกุณ สวนปาน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมกิจกรรม "บอกรักแม่ด้วยเสียงเพลง"   
  :: ข่าวที่ 496   :: วันที่ 9 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 60 )
ศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมกิจกรรมศาลจำลอง
ศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมกิจกรรมศาลจำลอง   
  :: ข่าวที่ 495   :: วันที่ 9 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 94 )
ศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมงานวันรพี 57
ศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมงานวันรพี 57   
  :: ข่าวที่ 494   :: วันที่ 8 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 95 )
ศาลจังหวัดภูเก็ตจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี 2557
ศาลจังหวัดภูเก็ตจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี 2557   
  :: ข่าวที่ 493   :: วันที่ 8 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 76 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรม
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรม "ภูเก็ต ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์"   
  :: ข่าวที่ 489   :: วันที่ 1 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 79 )
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตศึกษาดูงาน
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตศึกษาดูงาน   
  :: ข่าวที่ 488   :: วันที่ 25 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
ร่วมพิธีเปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทศาลแรงงานภาค 8”
ร่วมพิธีเปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทศาลแรงงานภาค 8”   
  :: ข่าวที่ 487   :: วันที่ 24 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต   
  :: ข่าวที่ 486   :: วันที่ 24 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
โครงการ
โครงการ"มารู้จักการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท"   
  :: ข่าวที่ 485   :: วันที่ 23 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
แข่งขันฟุตบอลนัดเปิดสนามระหว่างทีมรวมศาลยุติธรรม กับทีมทนายความ
แข่งขันฟุตบอลนัดเปิดสนามระหว่างทีมรวมศาลยุติธรรม กับทีมทนายความ   
  :: ข่าวที่ 482   :: วันที่ 22 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 77 )
โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา
โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา   
  :: ข่าวที่ 481   :: วันที่ 22 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
ร่วมถวายอาเศียรวาทราชสดุดี 12 สิงหา 57
ร่วมถวายอาเศียรวาทราชสดุดี 12 สิงหา 57   
  :: ข่าวที่ 480   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
ร่วมพิธีถวายราชสัักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ร่วมพิธีถวายราชสัักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   
  :: ข่าวที่ 479   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |