หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดภูเก็ต :: The Phuket Provincial Court :: >>
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ประวัติศาลจังหวัดภูเก็ต  
E-mail ศาลจังหวัดภูเก็ต 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
กรมบัญชีกลาง 
คำพิพากษาศาลฎีกา 
ระบบรายงานการใช้จ่ายเงิน 
โปรแกรมรายงานและติดตามผลฯ 
รายงานการสืบหาหลักทรัพย์ฯ 
จุลสารประชาสัมพันธ์  
อัตราการประกันตัว  
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เขตอำนาจศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดภูเก็ต :: The Phuket Provincial Court :: >>
จำนวนข่าวทั้งหมด 102
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ศาลจังหวัดภูเก็ตได้จัดงานเลี้ยงอำลาผู้พิพากษาที่โยกย้าย
ศาลจังหวัดภูเก็ตได้จัดงานเลี้ยงอำลาผู้พิพากษาที่โยกย้าย   
  :: ข่าวที่ 568   :: วันที่ 23 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 49 )
นายสกุณ  สวนปาน  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเก็บขยะตามโครงการ “ภูเก็ตสะอาด การท่องเที่ยวยั่งยืน” ครั้งที่ 6
นายสกุณ สวนปาน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเก็บขยะตามโครงการ “ภูเก็ตสะอาด การท่องเที่ยวยั่งยืน” ครั้งที่ 6   
  :: ข่าวที่ 567   :: วันที่ 16 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
นายสกุณ  สวนปาน  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต เข้าเฝ้ารับเสด็จ
นายสกุณ สวนปาน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต เข้าเฝ้ารับเสด็จ   
  :: ข่าวที่ 566   :: วันที่ 16 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 41 )
เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2   
  :: ข่าวที่ 565   :: วันที่ 13 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 19 )
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2   
  :: ข่าวที่ 564   :: วันที่ 13 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการฯ ครั้งที่ 2   
  :: ข่าวที่ 563   :: วันที่ 13 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 7 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการฯ ครั้งที่ 2   
  :: ข่าวที่ 562   :: วันที่ 13 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 8 )
นายสกุณ   สวนปาน  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตชิลี ประจำประเทศไทย
นายสกุณ สวนปาน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตชิลี ประจำประเทศไทย   
  :: ข่าวที่ 560   :: วันที่ 12 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 36 )
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ "ปลอดภัยไว้ก่อน"   
  :: ข่าวที่ 559   :: วันที่ 27 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 20 )
ศาลจังหวัดภูเก็ตจัดให้มีการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2558
ศาลจังหวัดภูเก็ตจัดให้มีการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2558   
  :: ข่าวที่ 557   :: วันที่ 17 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 113 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตประชุมผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตประชุมผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558   
  :: ข่าวที่ 556   :: วันที่ 17 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 72 )
ศาลจังหวัดภูเก็ตประชุมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
ศาลจังหวัดภูเก็ตประชุมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558   
  :: ข่าวที่ 555   :: วันที่ 17 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 50 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตมอบของที่ระลึกฯ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตมอบของที่ระลึกฯ   
  :: ข่าวที่ 554   :: วันที่ 30 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 83 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต  เข้าอวยพรนายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2558
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต เข้าอวยพรนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2558   
  :: ข่าวที่ 549   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 102 )
พิธีเปิดโครงการกิจกรรม 5 ส. ซึ่งศาลจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
พิธีเปิดโครงการกิจกรรม 5 ส. ซึ่งศาลจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 548   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558   
  :: ข่าวที่ 547   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
เข้าขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
เข้าขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตเนื่องในวันขึ้นปีใหม่   
  :: ข่าวที่ 546   :: วันที่ 17 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 251 )
โครงการรอยยิ้มจากใจมอบให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558
โครงการรอยยิ้มจากใจมอบให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558   
  :: ข่าวที่ 545   :: วันที่ 17 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 77 )
โครงการศึกษาดูงานยกระดับงานธุรการศาล งานส่งเสริมงานตุลาการและการใช้บริการประชาชนเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการศึกษาดูงานยกระดับงานธุรการศาล งานส่งเสริมงานตุลาการและการใช้บริการประชาชนเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
  :: ข่าวที่ 544   :: วันที่ 17 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 317 )
ศาลจังหวัดภูเก็ตกำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความ   
  :: ข่าวที่ 542   :: วันที่ 10 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 92 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |