หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดพิจิตร ::Phichit Provincial Court::
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
แบบฟอร์มศาล A4 
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม  
บทความกฎหมาย  
แผนที่  
บริการข้อมูลคดี 
ตารางนัดคดีต่อเนื่อง 
ผู้ดูแลระบบ 

อัตราค่าส่งคำคู่ความ

บัญชีอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความศาลจังหวัดพิจิตร  (เริ่มใช้วันที่ 9 มิ.ย.51)

 

อำเภอ

ตำบล

หมู่ที่

ราคา

อำเภอ

ตำบล

หมู่ที่

ราคา
เมืองพิจิตร 1. ในเมือง

-

200 ตะพานหิน 1. ตะพานหิน

-

400
  2. ท่าหลวง  1 - 10 250   2. วังหลุม  1-4,9 450
  3. ท่าฬ่อ  1 - 7 300      5-8 500
  4. ไผ่ขวาง  1- 8 400   3. ห้วยเกตุ  1-9 400
  5. บ้านบุ่ง 1,4,6-7 350   4. ดงตะขบ  1-9 500
    2-3,5 400   5. หนองพยอม 1-4,6-10 400
  6. หัวดง   400    

5

450
  7. ฆะมัง   350   6. วังสำโรง 1-2,4,6,7 450
  8. เมืองเก่า 1-3,5,6,8,9 250     3,5 500
    4 350   7. ทุ่งโพธิ์ 1-5,7 450
    7 400     6 500
  9. โรงช้าง 1-4,6 250   8. คลองคูณ  1-7 450
    5,7 300   9. งิ้วราย  1-8 400
  10. ดงป่าคำ  1-9 400   10. ไทรโรงโขน  1-6 400
  11. คลองคะเชนทร์  1,7-10 350   11. วังหว้า  1-6 450
     2-6 250   12. ไผ่หลวง  1-6 450
  12. ป่ามะคาบ  1-6 350   13. ทับหมัน  1-6 500
    7,13,14 400 อ.วังทรายพูน 1. วังทรายพูน 1-4,14 450
     8-12 350      5-13 500
  13. สายคำโห้  1-5 450   2. หนองพระ  1-6 450
  14. ดงกลาง  1-9 350      7-10 500
  15. ปากทาง  1-9 300   3. หนองปล้อง  1-10 500
  16. ย่านยาว 1-2,5-6 400   4. หนองปลาไหล  1-15 450
    3-4,7-10 450 อ.ทับคล้อ 1. ทับคล้อ  1-10 450
 อ.สากเหล็ก 1. สากเหล็ก 1-3,8 350   2. เขาทราย  1-12 500
    4-7,9-15 400   3. เขาเจ็ดลูก 1-3,5-6,8-10 500
  2.วังทับไทร  1-7 450     4,7,11,12 550
  3. ท่าเยี่ยม  1-7  500   4. ท้ายทุ่ง 1-8,10-11,13-15 500
  4. คลองทราย  1-8 500     9-12,16-19 550
  5. หนองหญ้าไทร  1-6 500        
อ.บางมูลนาก 1.บางมูลนาก

-

450 อ.โพทะเล 1. โพทะเล  1-6 500
  2. ภูมิ  1-5 450   2. วัดขวาง  1-7 550
  3. วังตะกู 1-4,9,12 500   3. ท่าบัว  1-10 500
     5-8,10,11 550   4. ทุ่งน้อย  1-7 550
  4. เนินมะกอก  1-6,8-12 550   5. บ้านน้อย  1-6 550
    7 600   6. บางคลาน 1 550
  5. บางไผ่  1-11 450      2-6 600
  6. ลำประดา  1-9 500   7. ท่านั่ง  1-6 600
  7. หอไกร  1-8 450   8. ทนง  1-9 550
  8. วังสำโรง  1-6 500   9. ท้ายน้ำ  1-11 550
    7 600   10. ท่าขมิ้น  1-11 600
  9. วังกรด  1-6 500   11. ท่าเสา 1 650
  10. ห้วยเขน  1-5 500      2-9 750
อ.ดงเจริญ 1.วังงิ้วใต้   600 อ.บึงนาราง 1. บึงนาราง  1-6 550
  2. ห้วยร่วม  1-10 600   2. บางลาย  1-9 550
  3. ห้วยพุก  1-10 600   3. ห้วยแก้ว   550
  4. สำนักขุนเณร  1-9 600   4. โพธิ์ไทรงาม  1-9 550
  5. วังงิ้ว  1-12 600   5. แหลมรัง  1-14 600
อ.สามง่าม 1. สามง่าม  1-15 450 อ.โพธิ์ประทับช้าง 1.โพธิ์ประทับช้าง  1-11 500
  2. รังนก  1-12 450   2. วังจิก 1-4,6-10 450
  3. กำแพงดิน  1-12 450     5 500
  4. หนองโสน  1-19 600   3. ไผ่รอบ  1-16 500
  5. เนินปอ  1-19 500   4. เนินสว่าง  1-13 550
อ.วชิรบารมี 1. บ้านนา  1-2 500   5. ดงเสือเหลือง  1-9 550
     3-14 550   6. ทุ่งใหญ่  1-16 600
  3. วังโมกข์  1-10 550   7. ไผ่ท่าโพ 1-6,8,9 500
  4. หนองหลุม  1-11 550     7,10-13 550
  5. บึงบัว  1-10 600        
**   ผู้รับหมายในคดีเดียวกันอยู่หมู่เดียวกันเสียเพิ่มรายละ 100 บาท
**  ผู้รับหมายอยู่หมู่เดียวกันบ้านเดียวกัน เสียเพิ่มรายละ 100 บาท
*** ตำบลในเมือง ตำบลตะพานหิน ตำบลบางมูลนากแยกเป็นรายหมาย

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 7037