หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดเพชรบุรี
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม  
อัตราค่าส่งหมายคดีแพ่ง  
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
ติดต่อศาล  
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
สถิติคดีไกล่เกลี่ย  
สถิติคดี  
รวมลิ้งค์อัตราค่าส่งคำคู่ความทั่วประเทศ 
บ้านพักข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม  
ผู้ดูแลระบบ 

ติดต่อศาล
เบอร์โทรติดต่อภายในของศาลจังหวัดเพชรบุรี
โทร.  0 3240 0971 - 4  ต่อ (เบอร์ภายใน)
โทรสาร. 0 3242 4942

 

ลำดับ

ฝ่าย/งาน

เบอร์ภายใน

1

ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดเพชรบุรี

201

2

กลุ่มงานช่วยอำนวยการ

202, 203

3

กลุ่มงานคลัง

204, 205,206

4

กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์

207

5

กลุ่มงานคดี

208

6

งานรับฟ้อง

209

7

งานหมาย (ผัดฟ้อง ฝากขัง)

210

8

งานออกหมายขาว

212

9

งานเก็บสำนวนความและเอกสาร

211

10

งานอุทธรณ์/ฎีกา

212

11

กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี

213, 214

12

กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท

215,302,401

13

ห้องเวรชี้

119, 120

14

บัลลังก์  4

304

15

บัลลังก์  5

305

16

บัลลังก์  6

306

17

บัลลังก์  7

307

18

บัลลังก์  9

309

19

บัลลังก์  10

310

20

บัลลังก์  11

311

21

บัลลังก์  12

312

22

บัลลังก์  19

313

23

บัลลังก์  14

314

24

งานสารบบความ

402

25 ห้องประชุม 216

26

ห้องสมุด

217

27

ห้องพักทนายความ

218

28

ตำรวจศาล

219

29

หน้าห้องท่านหัวหน้า (ตร.)

220

30

รปภ.หลังใหม่  ชั้น  1

222

31

รปภ.หลังใหม่ ชั้น 2

223


คำเตือน    อย่าหลงเชื่อบุคคลใด ๆ  ที่เรียกทรัพย์สินเงินทองจากท่าน  โดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านได้ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การวิ่งเต้นคดี การประกันตัว การลดหย่อนผ่อนโทษ การอำนวยความสะดวกในการติดต่องาน หรือเรื่องอื่นในทำนองเดียวกัน      หากพบมีการเรียกร้องเงินหรือผลประโยชน์    ให้แจ้งผู้อำนวยการหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 6541