ศาลจังหวัดเพชรบุรี
 

ศาลจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชดำเนิน ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี.

โทร. 0 3240 0971-4 | โทรสาร. 0 3242 4942
อีเมล์. pcrc@coj.go.th

เว็ปไซต์นี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้

ผู้เยี่ยมชม : 107,667