หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักแผนงานและงบประมาณ
วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ผู้บริหารสำนักแผนฯ 
บุคลากรสำนักแผนฯ 
ข้อมูลรายชื่อศาลทั่วราชอาณาจักร  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: สำนักแผนงานและงบประมาณ
จำนวนข่าวทั้งหมด 104
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
โครงการอบรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านงบประมาณ
โครงการอบรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านงบประมาณ   
  :: ข่าวที่ 357   :: วันที่ 19 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 15 )
โครงการอบรม เรื่อง ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โครงการอบรม เรื่อง ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
  :: ข่าวที่ 356   :: วันที่ 18 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
โครงการอบรม เรื่อง ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โครงการอบรม เรื่อง ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
  :: ข่าวที่ 355   :: วันที่ 15 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
การประชุมเตรียมการชี้แจงกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ.2559
การประชุมเตรียมการชี้แจงกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ.2559   
  :: ข่าวที่ 354   :: วันที่ 30 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 45 )
สำนักแผนงานและงบประมาณประชุมหารือร่วมกับศาลแรงงานกลาง
สำนักแผนงานและงบประมาณประชุมหารือร่วมกับศาลแรงงานกลาง   
  :: ข่าวที่ 353   :: วันที่ 29 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 31 )
สำนักแผนงานและงบประมาณประชุมหารือร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
สำนักแผนงานและงบประมาณประชุมหารือร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง   
  :: ข่าวที่ 352   :: วันที่ 29 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 31 )
ความรุนแรงในครอบครัวของสังคมไทย   
  :: ข่าวที่ 351   :: วันที่ 20 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 267 )
การมอบอำนาจการบริหารงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ กรณีทดแทน สำหรับศาลสูง ศาลชั้นต้น ไม่สังกัดภาค และสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   
  :: ข่าวที่ 350   :: วันที่ 30 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 819 )
สรุปผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ.2557 (มกราคม-ธันวาคม)   
  :: ข่าวที่ 349   :: วันที่ 13 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 395 )
สำนักงานศาลยุติธรรมเข้าร่วมประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
  :: ข่าวที่ 348   :: วันที่ 21 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 521 )
การรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ.2557 และรายงานสถิติคดีความผิดตามพรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 งวดที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557) ของศาลยุ   
  :: ข่าวที่ 347   :: วันที่ 9 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 467 )
การเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าตอบแทนในการส่งคำคู่ความหรือเอกสารในคดีผู้บริโภค   
  :: ข่าวที่ 346   :: วันที่ 9 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 1031 )
สำนักแผนงานและงบประมาณ จัดเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558
สำนักแผนงานและงบประมาณ จัดเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558   
  :: ข่าวที่ 345   :: วันที่ 5 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 147 )
สำนักแผนงานฯ เข้าอวยพรปีใหม่ ท่านภัทรศักดิ์ วรรณแสง
สำนักแผนงานฯ เข้าอวยพรปีใหม่ ท่านภัทรศักดิ์ วรรณแสง   
  :: ข่าวที่ 344   :: วันที่ 5 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 87 )
สำนักแผนงานฯ เข้าอวยพรปีใหม่ ท่านธัชพงษ์ วิสุทธิสังวร
สำนักแผนงานฯ เข้าอวยพรปีใหม่ ท่านธัชพงษ์ วิสุทธิสังวร   
  :: ข่าวที่ 343   :: วันที่ 5 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 86 )
สำนักแผนงานฯ เข้าอวยพรปีใหม่ ท่านภพ เอครพานิช
สำนักแผนงานฯ เข้าอวยพรปีใหม่ ท่านภพ เอครพานิช   
  :: ข่าวที่ 342   :: วันที่ 5 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 68 )
สำนักแผนงานฯ เข้าอวยพรปีใหม่ ที่ปรึกษาระบบงานศาลยุติธรรม
สำนักแผนงานฯ เข้าอวยพรปีใหม่ ที่ปรึกษาระบบงานศาลยุติธรรม   
  :: ข่าวที่ 341   :: วันที่ 5 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 71 )
บุคลากรสำนักแผนงานและงบประมาณ เข้าอวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานฯ
บุคลากรสำนักแผนงานและงบประมาณ เข้าอวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานฯ   
  :: ข่าวที่ 340   :: วันที่ 5 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 69 )
อุบัติเหตุบนท้องถนน คนจราจร   
  :: ข่าวที่ 339   :: วันที่ 29 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 192 )
แนวทางการบริหารงบประมาณกิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ กรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน สำหรับศาลสูง ศาลชั้นต้นไม่สังกัดภาค และสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ประจำปีงบประมาณ   
  :: ข่าวที่ 338   :: วันที่ 17 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 719 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |