หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักแผนงานและงบประมาณ
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ผู้บริหารสำนักแผนฯ 
บุคลากรสำนักแผนฯ 
ข้อมูลรายชื่อศาลทั่วราชอาณาจักร  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: สำนักแผนงานและงบประมาณ
จำนวนข่าวทั้งหมด 97
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
การมอบอำนาจการบริหารงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ กรณีทดแทน สำหรับศาลสูง ศาลชั้นต้น ไม่สังกัดภาค และสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   
  :: ข่าวที่ 350   :: วันที่ 30 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 641 )
สรุปผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ.2557 (มกราคม-ธันวาคม)   
  :: ข่าวที่ 349   :: วันที่ 13 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 347 )
สำนักงานศาลยุติธรรมเข้าร่วมประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
  :: ข่าวที่ 348   :: วันที่ 21 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 431 )
การรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ.2557 และรายงานสถิติคดีความผิดตามพรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 งวดที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557) ของศาลยุ   
  :: ข่าวที่ 347   :: วันที่ 9 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 425 )
การเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าตอบแทนในการส่งคำคู่ความหรือเอกสารในคดีผู้บริโภค   
  :: ข่าวที่ 346   :: วันที่ 9 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 971 )
สำนักแผนงานและงบประมาณ จัดเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558
สำนักแผนงานและงบประมาณ จัดเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558   
  :: ข่าวที่ 345   :: วันที่ 5 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 120 )
สำนักแผนงานฯ เข้าอวยพรปีใหม่ ท่านภัทรศักดิ์ วรรณแสง
สำนักแผนงานฯ เข้าอวยพรปีใหม่ ท่านภัทรศักดิ์ วรรณแสง   
  :: ข่าวที่ 344   :: วันที่ 5 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 73 )
สำนักแผนงานฯ เข้าอวยพรปีใหม่ ท่านธัชพงษ์ วิสุทธิสังวร
สำนักแผนงานฯ เข้าอวยพรปีใหม่ ท่านธัชพงษ์ วิสุทธิสังวร   
  :: ข่าวที่ 343   :: วันที่ 5 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 71 )
สำนักแผนงานฯ เข้าอวยพรปีใหม่ ท่านภพ เอครพานิช
สำนักแผนงานฯ เข้าอวยพรปีใหม่ ท่านภพ เอครพานิช   
  :: ข่าวที่ 342   :: วันที่ 5 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 56 )
สำนักแผนงานฯ เข้าอวยพรปีใหม่ ที่ปรึกษาระบบงานศาลยุติธรรม
สำนักแผนงานฯ เข้าอวยพรปีใหม่ ที่ปรึกษาระบบงานศาลยุติธรรม   
  :: ข่าวที่ 341   :: วันที่ 5 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 55 )
บุคลากรสำนักแผนงานและงบประมาณ เข้าอวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานฯ
บุคลากรสำนักแผนงานและงบประมาณ เข้าอวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานฯ   
  :: ข่าวที่ 340   :: วันที่ 5 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 61 )
อุบัติเหตุบนท้องถนน คนจราจร   
  :: ข่าวที่ 339   :: วันที่ 29 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 172 )
แนวทางการบริหารงบประมาณกิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ กรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน สำหรับศาลสูง ศาลชั้นต้นไม่สังกัดภาค และสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ประจำปีงบประมาณ   
  :: ข่าวที่ 338   :: วันที่ 17 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 631 )
ปรับวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ   
  :: ข่าวที่ 337   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 1042 )
การคุ้มครองสิทธิในคดีผู้บริโภคจากภาครัฐ   
  :: ข่าวที่ 336   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 213 )
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดทำการศาลแขวงในกรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาค (ชุดย่อย) เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดทำแผนกการจัดตั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดทำการศาลแขวงในกรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาค (ชุดย่อย) เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดทำแผนกการจัดตั้ง   
  :: ข่าวที่ 335   :: วันที่ 4 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 62 )
โครงการ
โครงการ "เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช"   
  :: ข่าวที่ 334   :: วันที่ 2 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
ศย 015/ว 106(ป) การปรับอัตราการเบิกจ่าย   
  :: ข่าวที่ 333   :: วันที่ 24 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 2245 )
ปริมาณคดีคนเข้าเมืองขึ้นสู่ศาลกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
  :: ข่าวที่ 332   :: วันที่ 19 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 191 )
การรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณ (ค่าใช้จ่ายด้านลงทุน)   
  :: ข่าวที่ 331   :: วันที่ 13 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 1764 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |