หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงนนทบุรี
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
หนังสือเวียนสำนักงานศาลฯ 
หลักเกณฑ์การตีราคาประกัน  
จุลสารศาลแขวงนนทบุรี  
งานไกล่เกลี่ย  
อัตราค่านำหมาย 
อัตราค่านำหมายศาลแขวงนนทบุรี  
เบอร์โทรศัพท์  
แผนที่  
แบบฟอร์มความประสงค์รับเป็นทนายความ  
หนังสือรับรองการหักภาษี  
ผู้ดูแลระบบ 

อัตราค่านำหมาย
 อัตราค่าส่งคำคู่ความศาลแขวงนนทบุรี

อำเภอเมือง             อำเภอบางกรวย  
สวนใหญ่

210

บางกรวย

280

บางกระสอ

210

วัดชลอ (เรือ)

280

ตลาดขวัญ

210

บางสีทอง

280

บางเขน

280

มหาสวัสดิ์ (เรือ)

380

ท่าทราย

280

บางขนุน (เรือ)

380

บางไผ่

280

บางคูเวียง

420

บางศรีเมือง

280

บางขุนกอง

420

ไทรม้า

280

ศาลากลาง

540

บางรักน้อย

360

ปลายบาง

540

บางกร่าง

360

   
อำเภอปากเกร็ด   อำเภอบางบัวทอง  
ปากเกร็ด

300

โสนลอย

280

บางตลาด

300

ละหาร

420

บางพูด

300

ลำโพ

420

คลองเกลือ

300

บางบัวทอง

420

บางตะไนย์

360

บางรักพัฒนา

420

บ้านใหม่

360

พิมลราช

420

เกาะเกร็ด (เรือ)

380

บางรักใหญ่

420

ท่าอิฐ

420

บางคูรัด

540

อ้อมเกร็ด (เรือ)

440

   
คลองพระอุดม (เรือ)

440

   
บางพลับ

480

   
คลองข่อย

480

   
อำเภอบางใหญ่   อำเภอไทรน้อย  
บางเลน

420

ไทรน้อย

420

บางใหญ่

420

คลองขวาง

420

บางม่วง

420

ไทรใหญ่

540

เสาธงหิน

420

หนองเพรางาย

540

บางแม่นาง

420

ทวีวัฒนา

540

บ้านใหม่

540

ราษฎร์นิยม

540

    ขุนศรี

540 


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 10490