หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงนครศรีธรรมราช
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
หมายเลขโทรศัพท์  
แผนที่การเดินทาง  
ตรวจสอบเช็คพร้อมจ่าย  
อัตราค่านำหมาย  
แบบฟอร์มศาล 
ห้องสมุดประจำศาล  
ผู้ประนีประนอม  
วารสาร  
ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำศาล  
ศูนย์บังคับคดีนายประกันฯ  
เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศาล  
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาล  
ผู้ดูแลระบบ 

แบบฟอร์มศาล

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 460