หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดนางรอง
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
จุลสารประจำเดือน 
อัตตราค่าส่งคำคู่ความ 
โหลดแบบฟอร์มศาล 
อัตตราค่าประกันตัวบัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลาง 
ค่าขึ้นศาลและธรรมเนียม 
การติดต่อราชการศาล  
ตรวจสอบผลการส่งหมายและข้อมูลคดี 
รายชื่อทนายขอแรง  
รายชื่อนักจิตวิทยา  
รายชื่อล่ามอิสระ 
บริการดาวน์โหลดแบบฟอร์มหมายจับหมายค้น 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดนางรอง
จำนวนข่าวทั้งหมด 40
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
ศาลจังหวัดนางรองเข้าร่วมเชียร์ และแข่งขันกีฬาวันศาลยุติธรรม
ศาลจังหวัดนางรองเข้าร่วมเชียร์ และแข่งขันกีฬาวันศาลยุติธรรม"ศาลยุติธรรมภาค ๓ เกมส์"
  :: ข่าวที่ 533   :: วันที่ 24 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
นายอาทิตย์ สาตรวาหา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนางรอง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน ๑๓,๓๐๐ ตัว เนื่องในวันศาลยุติธรรมประจำปี ๒๕๕๘
นายอาทิตย์ สาตรวาหา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนางรอง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน ๑๓,๓๐๐ ตัว เนื่องในวันศาลยุติธรรมประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 532   :: วันที่ 22 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 34 )
ศาลจังหวัดนางรองจัดงานวันศาลยุติธรรมประจำปี ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดนางรองจัดงานวันศาลยุติธรรมประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 531   :: วันที่ 21 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 58 )
นายมนตรี นักเป่า ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนางรอง เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีสงกรานต์และการแข่งขันเรืออีโปงชิงถ้วยพระราชทาน
นายมนตรี นักเป่า ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนางรอง เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีสงกรานต์และการแข่งขันเรืออีโปงชิงถ้วยพระราชทาน
  :: ข่าวที่ 530   :: วันที่ 16 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
นายอาทิตย์ สาตรวาหา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนางรอง เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ ในโอกาสวันสงกรานต์
นายอาทิตย์ สาตรวาหา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนางรอง เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ ในโอกาสวันสงกรานต์
  :: ข่าวที่ 529   :: วันที่ 10 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 42 )
ศาลจังหวัดนางรองจัดงานเลี้ยงต้อนรับนายอาทิตย์ สาตรวาหา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนางรอง และคณะผู้พิพากษาที่ย้ายมาใหม่
ศาลจังหวัดนางรองจัดงานเลี้ยงต้อนรับนายอาทิตย์ สาตรวาหา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนางรอง และคณะผู้พิพากษาที่ย้ายมาใหม่
  :: ข่าวที่ 528   :: วันที่ 10 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 67 )
ศาลจังหวัดนางรองจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนางรอง
ศาลจังหวัดนางรองจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนางรอง
  :: ข่าวที่ 527   :: วันที่ 9 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 73 )
นายอาทิตย์ สาตรวาหา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนางรอง เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี ๒๕๕๘
นายอาทิตย์ สาตรวาหา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนางรอง เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 526   :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 50 )
นายอาทิตย์ สาตรวาหา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนางรอง เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
นายอาทิตย์ สาตรวาหา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนางรอง เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
  :: ข่าวที่ 525   :: วันที่ 7 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
นายอาทิตย์ สาตรวาหา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนางรอง ให้การต้อนรับหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอนางรองที่เข้าแสดงความยินดีฯ
นายอาทิตย์ สาตรวาหา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนางรอง ให้การต้อนรับหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอนางรองที่เข้าแสดงความยินดีฯ
  :: ข่าวที่ 524   :: วันที่ 3 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 56 )
นายอาทิตย์ สาตรวาหา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนางรอง เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปี พ.ศ.๒๕๕๘
นายอาทิตย์ สาตรวาหา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนางรอง เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปี พ.ศ.๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 523   :: วันที่ 3 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 42 )
ศาลจังหวัดนางรอง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศาลจังหวัดนางรอง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 522   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 99 )
นายอาทิตย์ สาตรวาหา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนางรอง เข้าร่วมประชุมพิจารณาตรวจสอบผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.๒๕๕๘
นายอาทิตย์ สาตรวาหา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนางรอง เข้าร่วมประชุมพิจารณาตรวจสอบผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 521   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
ศาลจังหวัดนางรองให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนางรองและคณะผู้พิพากษาที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ ศาลจังหวัดนางรอง
ศาลจังหวัดนางรองให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนางรองและคณะผู้พิพากษาที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ ศาลจังหวัดนางรอง
  :: ข่าวที่ 520   :: วันที่ 1 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 97 )
ศาลจังหวัดนางรองจัดโครงการ
ศาลจังหวัดนางรองจัดโครงการ "กฎหมายสัญร" และ ไกล่เกลี่ยสัญจร"
  :: ข่าวที่ 518   :: วันที่ 24 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
จุลสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
  :: ข่าวที่ 516   :: วันที่ 17 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 14 )
ศาลจังหวัดนางรองจัดโครงการ
ศาลจังหวัดนางรองจัดโครงการ "ประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม"
  :: ข่าวที่ 515   :: วันที่ 17 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 47 )
ศาลจังหวัดนางรองจัดโครงการ
ศาลจังหวัดนางรองจัดโครงการ "การสมานฉันท์และสันติวิธีสู่ผู้ต้องขัง"
  :: ข่าวที่ 514   :: วันที่ 12 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 59 )
ศาลจังหวัดนางรองออกหน่วยบริการตามโครงการ
ศาลจังหวัดนางรองออกหน่วยบริการตามโครงการ "กฎหมายสัญจร" และ "ไกล่เกลี่ยสัญจร"
  :: ข่าวที่ 510   :: วันที่ 20 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 83 )
ศาลจังหวัดนางรองจัดโครงการฝึกอบรม
ศาลจังหวัดนางรองจัดโครงการฝึกอบรม "แนวทางการป้องกันอัคคีภัย"
  :: ข่าวที่ 507   :: วันที่ 20 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 57 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |