หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงนครสวรรค์ (The Nakhonsawan Municipal Court)
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
เขตอำนาจศาล  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน  
ข้อมูลอัตรากำลัง  
ระบบสืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกา 
กระดานถาม-ตอบ 
บัญชีรายชื่อทนายขอแรง  
สมุดนัดพิจารณาคดีต่อเนื่อง  
วีดิทัศน์บริการประชาชน  
แผนที่มาศาล  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมฯ  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิฯ  
คดีคุ้มครองผู้บริโภค  
การปล่อยตัวชั่วคราว  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลแขวงนครสวรรค์ (The Nakhonsawan Municipal Court)
จำนวนข่าวทั้งหมด 86
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์เข้ารดน้ำดำหัวและขอพรอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์เข้ารดน้ำดำหัวและขอพรอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6
  :: ข่าวที่ 872   :: วันที่ 11 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์เข้ารดน้ำดำหัวและขอพรอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์เข้ารดน้ำดำหัวและขอพรอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6
  :: ข่าวที่ 871   :: วันที่ 11 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมพิธีสรงน้ำและรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์  ประจำปี  ๒๕๕๗
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมพิธีสรงน้ำและรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 870   :: วันที่ 9 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 61 )
คณะผู้พิพากษาพร้อมด้วยคณะผู้ประนีประนอมฯและข้าราชการ – ลูกจ้างศาลแขวงนครสวรรค์เข้ารดน้ำดำหัวผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯและผู้พิพากษาอาวุโส
คณะผู้พิพากษาพร้อมด้วยคณะผู้ประนีประนอมฯและข้าราชการ – ลูกจ้างศาลแขวงนครสวรรค์เข้ารดน้ำดำหัวผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯและผู้พิพากษาอาวุโส
  :: ข่าวที่ 869   :: วันที่ 8 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชฯ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชฯ
  :: ข่าวที่ 868   :: วันที่ 8 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมประชุมการจัดงานวันศาลยุติธรรม
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมประชุมการจัดงานวันศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 867   :: วันที่ 3 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
ศาลแขวงนครสวรรค์จัดการประชุมผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงนครสวรรค์
ศาลแขวงนครสวรรค์จัดการประชุมผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงนครสวรรค์
  :: ข่าวที่ 866   :: วันที่ 2 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนครสวรรค์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนครสวรรค์
  :: ข่าวที่ 865   :: วันที่ 2 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 83 )
ผู้พิพากษาศาลฯเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้พิพากษาศาลฯเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 864   :: วันที่ 31 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ศาลแขวงนครสวรรค์จัดงานเลี้ยงส่งอำลาตุลาการ
ศาลแขวงนครสวรรค์จัดงานเลี้ยงส่งอำลาตุลาการ
  :: ข่าวที่ 863   :: วันที่ 26 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 84 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานส่งเสริมจริยธรรมประจำภาค 6
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานส่งเสริมจริยธรรมประจำภาค 6
  :: ข่าวที่ 862   :: วันที่ 21 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ศาลแขวงนครสวรรค์จัดอบรมโครงการมาตรการรักษาความปลอดภัย
ศาลแขวงนครสวรรค์จัดอบรมโครงการมาตรการรักษาความปลอดภัย
  :: ข่าวที่ 861   :: วันที่ 28 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 68 )
ศาลแขวงนครสวรรค์ศึกษาดูงานศาลแขวงเชียงใหม่
ศาลแขวงนครสวรรค์ศึกษาดูงานศาลแขวงเชียงใหม่
  :: ข่าวที่ 860   :: วันที่ 21 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 74 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลจังหวัดอุทัยธานี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลจังหวัดอุทัยธานี
  :: ข่าวที่ 859   :: วันที่ 12 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 63 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมฯ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมฯ
  :: ข่าวที่ 858   :: วันที่ 10 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
ศาลแขวงนครสวรรค์จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฯ
ศาลแขวงนครสวรรค์จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฯ
  :: ข่าวที่ 857   :: วันที่ 10 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 96 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์ให้การต้อนรับคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์ให้การต้อนรับคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม
  :: ข่าวที่ 855   :: วันที่ 4 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาฯ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาฯ
  :: ข่าวที่ 854   :: วันที่ 29 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
ศาลแขวงนครสวรรค์ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายกฎหมาย
ศาลแขวงนครสวรรค์ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายกฎหมาย
  :: ข่าวที่ 853   :: วันที่ 28 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนฯ
ศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนฯ
  :: ข่าวที่ 852   :: วันที่ 22 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |