หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงนครสวรรค์ (The Nakhonsawan Municipal Court)
English version Thai version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
เขตอำนาจศาล  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน  
ข้อมูลอัตรากำลัง  
ระบบสืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกา 
กระดานถาม-ตอบ 
บัญชีรายชื่อทนายขอแรง  
สมุดนัดพิจารณาคดีต่อเนื่อง  
วีดิทัศน์บริการประชาชน  
แผนที่มาศาล  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมฯ  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิฯ  
คดีคุ้มครองผู้บริโภค  
การปล่อยตัวชั่วคราว  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลแขวงนครสวรรค์ (The Nakhonsawan Municipal Court)
จำนวนข่าวทั้งหมด 118
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ศาลแขวงนครสวรรค์“จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม”
ศาลแขวงนครสวรรค์“จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม”
  :: ข่าวที่ 906   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 65 )
ประกาศสำนักงานประจำศาลแขวงนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 905   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 718 )
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 904   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 232 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “เยี่ยมอาการป่วยผู้ประนีประนอมประจำศาล”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “เยี่ยมอาการป่วยผู้ประนีประนอมประจำศาล”
  :: ข่าวที่ 903   :: วันที่ 10 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน”
  :: ข่าวที่ 902   :: วันที่ 10 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ศาลแขวงนครสวรรค์ “จัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประนีประนอมในศาลแขวงนครสวรรค์”
ศาลแขวงนครสวรรค์ “จัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประนีประนอมในศาลแขวงนครสวรรค์”
  :: ข่าวที่ 901   :: วันที่ 10 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
“ศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการ เยี่ยมเยียนและบำบัดทุกข์ บำรุงสุข คืนความสุขให้ประชาชนฯ”
“ศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการ เยี่ยมเยียนและบำบัดทุกข์ บำรุงสุข คืนความสุขให้ประชาชนฯ”
  :: ข่าวที่ 900   :: วันที่ 21 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน”
  :: ข่าวที่ 899   :: วันที่ 20 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 64 )
“ศาลแขวงนครสวรรค์ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายกฎหมาย”
“ศาลแขวงนครสวรรค์ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายกฎหมาย”
  :: ข่าวที่ 898   :: วันที่ 14 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
“ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และคณะเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ”
“ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และคณะเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ”
  :: ข่าวที่ 897   :: วันที่ 14 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 57 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมพิธี “วันรพี”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมพิธี “วันรพี”
  :: ข่าวที่ 896   :: วันที่ 8 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 125 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “เยี่ยมอาการป่วยผู้ประนีประนอมประจำศาล”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “เยี่ยมอาการป่วยผู้ประนีประนอมประจำศาล”
  :: ข่าวที่ 895   :: วันที่ 8 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “เข้าประชุมอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมภาค 6 ”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “เข้าประชุมอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมภาค 6 ”
  :: ข่าวที่ 894   :: วันที่ 4 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
“ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน”
“ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน”
  :: ข่าวที่ 893   :: วันที่ 24 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
“ศาลแขวงนครสวรรค์จัดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย ๒๕๕๗”
“ศาลแขวงนครสวรรค์จัดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย ๒๕๕๗”
  :: ข่าวที่ 892   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “เข้าร่วมพิธีถวายสักการะในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “เข้าร่วมพิธีถวายสักการะในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
  :: ข่าวที่ 891   :: วันที่ 17 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
   “ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร”
“ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร”
  :: ข่าวที่ 890   :: วันที่ 17 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “เข้าร่วมทำบุญครบรอบ 10 ปี วันเปิดทำการศาลแรงงานภาค 6”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “เข้าร่วมทำบุญครบรอบ 10 ปี วันเปิดทำการศาลแรงงานภาค 6”
  :: ข่าวที่ 889   :: วันที่ 8 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน”
  :: ข่าวที่ 887   :: วันที่ 3 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “ประชุมคณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ยประจำศาลแขวงนครสวรรค์”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “ประชุมคณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ยประจำศาลแขวงนครสวรรค์”
  :: ข่าวที่ 886   :: วันที่ 3 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |