หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงนครสวรรค์ (The Nakhonsawan Municipal Court)
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
เขตอำนาจศาล  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน  
ข้อมูลอัตรากำลัง  
ระบบสืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกา 
กระดานถาม-ตอบ 
บัญชีรายชื่อทนายขอแรง  
สมุดนัดพิจารณาคดีต่อเนื่อง  
วีดิทัศน์บริการประชาชน  
แผนที่มาศาล  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมฯ  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิฯ  
คดีคุ้มครองผู้บริโภค  
การปล่อยตัวชั่วคราว  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลแขวงนครสวรรค์ (The Nakhonsawan Municipal Court)
จำนวนข่าวทั้งหมด 130
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และคณะผู้พิพากษาพร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ และข้าราชการ-ลูกจ้างศาลแขวงนครสวรรค์ “เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และคณะผู้พิพากษาพร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ และข้าราชการ-ลูกจ้างศาลแขวงนครสวรรค์ “เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี”
  :: ข่าวที่ 919   :: วันที่ 20 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์  “เยี่ยมอาการป่วยผู้ประนีประนอมประจำศาล”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “เยี่ยมอาการป่วยผู้ประนีประนอมประจำศาล”
  :: ข่าวที่ 918   :: วันที่ 15 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการ-ลูกจ้างศาลแขวงนครสวรรค์ “เข้าอบรมการใช้งานระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ”
ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการ-ลูกจ้างศาลแขวงนครสวรรค์ “เข้าอบรมการใช้งานระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ”
  :: ข่าวที่ 917   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 61 )
“ศาลแขวงเชียงใหม่เข้าศึกษาดูงานศาลแขวงนครสวรรค์”
“ศาลแขวงเชียงใหม่เข้าศึกษาดูงานศาลแขวงนครสวรรค์”
  :: ข่าวที่ 915   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 914   :: วันที่ 8 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 160 )
รองประธานศาลฎีกา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์ และผู้อำนวยการฯ  “เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพผู้พิพากษาศาลแขวงพิษณุโลก และภริยา”
รองประธานศาลฎีกา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์ และผู้อำนวยการฯ “เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพผู้พิพากษาศาลแขวงพิษณุโลก และภริยา”
  :: ข่าวที่ 913   :: วันที่ 7 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 64 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์ “ให้การต้อนรับ นางสาวเพลินจิต ตั้งพูลสกุล รองประธานศาลฎีกา”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์ “ให้การต้อนรับ นางสาวเพลินจิต ตั้งพูลสกุล รองประธานศาลฎีกา”
  :: ข่าวที่ 912   :: วันที่ 7 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และคณะผู้พิพากษา พร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ และข้าราชการ-ลูกจ้างศาลแขวงนครสวรรค์ “ร่วมส่งท่านวิทยา ชัยศาสตร์ศิลป์ ผู้พิพาก
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และคณะผู้พิพากษา พร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ และข้าราชการ-ลูกจ้างศาลแขวงนครสวรรค์ “ร่วมส่งท่านวิทยา ชัยศาสตร์ศิลป์ ผู้พิพาก
  :: ข่าวที่ 911   :: วันที่ 1 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 57 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และคณะผู้พิพากษาพร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ และข้าราชการ-ลูกจ้างศาลแขวงนครสวรรค์ “เข้าร่วมพิธีรดน้ำศพผู้พิพากษาศาลแขวงพิษณุ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และคณะผู้พิพากษาพร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ และข้าราชการ-ลูกจ้างศาลแขวงนครสวรรค์ “เข้าร่วมพิธีรดน้ำศพผู้พิพากษาศาลแขวงพิษณุ
  :: ข่าวที่ 910   :: วันที่ 1 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 104 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และผู้อำนวยการฯ  “เข้าร่วมงานเลี้ยงอำลาผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค ๖”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และผู้อำนวยการฯ “เข้าร่วมงานเลี้ยงอำลาผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค ๖”
  :: ข่าวที่ 909   :: วันที่ 1 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์  และผู้อำนวยการฯ“ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และงานเลี้ยงอำลาอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงาน ภาค ๖”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์ และผู้อำนวยการฯ“ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และงานเลี้ยงอำลาอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงาน ภาค ๖”
  :: ข่าวที่ 908   :: วันที่ 26 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 66 )
ศาลแขวงนครสวรรค์ “ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต(เกษียณอายุราชการ)ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแขวงนครสวรรค์”
ศาลแขวงนครสวรรค์ “ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต(เกษียณอายุราชการ)ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแขวงนครสวรรค์”
  :: ข่าวที่ 907   :: วันที่ 24 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 72 )
ศาลแขวงนครสวรรค์“จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม”
ศาลแขวงนครสวรรค์“จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม”
  :: ข่าวที่ 906   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 111 )
ประกาศสำนักงานประจำศาลแขวงนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 905   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 1396 )
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 904   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 476 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์  “เยี่ยมอาการป่วยผู้ประนีประนอมประจำศาล”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “เยี่ยมอาการป่วยผู้ประนีประนอมประจำศาล”
  :: ข่าวที่ 903   :: วันที่ 10 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 57 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์  “ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน”
  :: ข่าวที่ 902   :: วันที่ 10 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
ศาลแขวงนครสวรรค์ “จัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประนีประนอมในศาลแขวงนครสวรรค์”
ศาลแขวงนครสวรรค์ “จัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประนีประนอมในศาลแขวงนครสวรรค์”
  :: ข่าวที่ 901   :: วันที่ 10 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
“ศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการ เยี่ยมเยียนและบำบัดทุกข์ บำรุงสุข คืนความสุขให้ประชาชนฯ”
“ศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการ เยี่ยมเยียนและบำบัดทุกข์ บำรุงสุข คืนความสุขให้ประชาชนฯ”
  :: ข่าวที่ 900   :: วันที่ 21 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์  “ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน”
  :: ข่าวที่ 899   :: วันที่ 20 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 78 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |