หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงนครสวรรค์
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
เขตอำนาจศาล  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน  
ข้อมูลอัตรากำลัง  
ระบบสืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกา 
กระดานถาม-ตอบ 
บัญชีรายชื่อทนายขอแรง  
สมุดนัดพิจารณาคดีต่อเนื่อง  
วีดิทัศน์บริการประชาชน  
แผนที่มาศาล  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมฯ  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิฯ  
คดีคุ้มครองผู้บริโภค  
การปล่อยตัวชั่วคราว  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลแขวงนครสวรรค์
จำนวนข่าวทั้งหมด 189
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
“ศาลแขวงนครสวรรค์ เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพเจ้าหน้าที่ศาลฯ”
“ศาลแขวงนครสวรรค์ เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพเจ้าหน้าที่ศาลฯ”
  :: ข่าวที่ 986   :: วันที่ 20 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 51 )
“ศาลแขวงนครสวรรค์ เข้าร่วมงานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์”
“ศาลแขวงนครสวรรค์ เข้าร่วมงานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์”
  :: ข่าวที่ 983   :: วันที่ 20 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
“ศาลแขวงนครสวรรค์ ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ และคณะ”
“ศาลแขวงนครสวรรค์ ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ และคณะ”
  :: ข่าวที่ 982   :: วันที่ 20 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 14 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “ประชุมข้าราชการ-ลูกจ้าง พนักงานราชการ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “ประชุมข้าราชการ-ลูกจ้าง พนักงานราชการ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน”
  :: ข่าวที่ 980   :: วันที่ 8 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 46 )
ศาลแขวงนครสวรรค์ “เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในพระราชพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๘”
ศาลแขวงนครสวรรค์ “เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในพระราชพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๘”
  :: ข่าวที่ 979   :: วันที่ 8 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
ศาลแขวงนครสวรรค์ “ร่วมงาน ๑๓๓ ปีศาลยุติธรรม ในภาค ๖ ประจำปี ๒๕๕๘”
ศาลแขวงนครสวรรค์ “ร่วมงาน ๑๓๓ ปีศาลยุติธรรม ในภาค ๖ ประจำปี ๒๕๕๘”
  :: ข่าวที่ 978   :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 48 )
ศาลแขวงนครสวรรค์“เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
ศาลแขวงนครสวรรค์“เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
  :: ข่าวที่ 977   :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 24 )
ผู้พิพากษาศาลแขวงนครสวรรค์“เข้ารดน้ำดำหัวอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๖”
ผู้พิพากษาศาลแขวงนครสวรรค์“เข้ารดน้ำดำหัวอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๖”
  :: ข่าวที่ 976   :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
“ศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรมวันศาลยุติธรรม”
“ศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรมวันศาลยุติธรรม”
  :: ข่าวที่ 975   :: วันที่ 21 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 41 )
“ศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรมจัดงานบุญและพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘”
“ศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรมจัดงานบุญและพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘”
  :: ข่าวที่ 974   :: วันที่ 9 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 37 )
“ศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระ - รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘”
“ศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระ - รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘”
  :: ข่าวที่ 973   :: วันที่ 9 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 35 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงนครสวรรค์“เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชฯ”
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงนครสวรรค์“เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชฯ”
  :: ข่าวที่ 972   :: วันที่ 7 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 25 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ“ประชุมคณะผู้พิพากษา ข้าราชการ - ลูกจ้างศาลแขวงนครสวรรค์ เพื่อมอบนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานในโอกาสเข้ารับตำแหน่งให
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ“ประชุมคณะผู้พิพากษา ข้าราชการ - ลูกจ้างศาลแขวงนครสวรรค์ เพื่อมอบนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานในโอกาสเข้ารับตำแหน่งให
  :: ข่าวที่ 971   :: วันที่ 7 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 41 )
“คณะผู้พิพากษาพร้อมด้วยคณะผู้ประนีประนอมฯและข้าราชการ – ลูกจ้างศาลแขวงนครสวรรค์เข้ารดน้ำดำหัวผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ”
“คณะผู้พิพากษาพร้อมด้วยคณะผู้ประนีประนอมฯและข้าราชการ – ลูกจ้างศาลแขวงนครสวรรค์เข้ารดน้ำดำหัวผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ”
  :: ข่าวที่ 970   :: วันที่ 3 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 79 )
“ศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘”
“ศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘”
  :: ข่าวที่ 968   :: วันที่ 3 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์“เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๖”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์“เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๖”
  :: ข่าวที่ 967   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
“ผู้พิพากษาศาลแขวงนครสวรรค์ และผู้อำนวยการฯ ข้าราชการ-ลูกจ้างศาลแขวงนครสวรรค์ ให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และผู้พิพากษาฯ”
“ผู้พิพากษาศาลแขวงนครสวรรค์ และผู้อำนวยการฯ ข้าราชการ-ลูกจ้างศาลแขวงนครสวรรค์ ให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และผู้พิพากษาฯ”
  :: ข่าวที่ 965   :: วันที่ 1 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 67 )
“ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว”
“ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว”
  :: ข่าวที่ 964   :: วันที่ 1 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
ศาลแขวงนครสวรรค์จัดงานเลี้ยงอำลาคณะผู้พิพากษา เนื่องในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งใหม่
ศาลแขวงนครสวรรค์จัดงานเลี้ยงอำลาคณะผู้พิพากษา เนื่องในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งใหม่
  :: ข่าวที่ 963   :: วันที่ 27 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 57 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์ และผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์  “เข้าร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครสวรรค์”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์ และผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์ “เข้าร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครสวรรค์”
  :: ข่าวที่ 962   :: วันที่ 18 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 52 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |