หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงนครสวรรค์ (The Nakhonsawan Municipal Court)
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
เขตอำนาจศาล  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน  
ข้อมูลอัตรากำลัง  
ระบบสืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกา 
กระดานถาม-ตอบ 
บัญชีรายชื่อทนายขอแรง  
สมุดนัดพิจารณาคดีต่อเนื่อง  
วีดิทัศน์บริการประชาชน  
แผนที่มาศาล  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมฯ  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิฯ  
คดีคุ้มครองผู้บริโภค  
การปล่อยตัวชั่วคราว  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลแขวงนครสวรรค์ (The Nakhonsawan Municipal Court)
จำนวนข่าวทั้งหมด 143
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
“ศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗)”
“ศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗)”
  :: ข่าวที่ 934   :: วันที่ 21 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 5 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์ “และคณะผู้พิพากษา พร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ เยี่ยมอาการป่วยผู้พิพากษา”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์ “และคณะผู้พิพากษา พร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ เยี่ยมอาการป่วยผู้พิพากษา”
  :: ข่าวที่ 933   :: วันที่ 21 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 7 )
“อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ตรวจราชการศาลแขวงนครสวรรค์”
“อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ตรวจราชการศาลแขวงนครสวรรค์”
  :: ข่าวที่ 932   :: วันที่ 21 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 2 )
ศาลแขวงนครสวรรค์“จัดงานเลี้ยงอำลาผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงนครสวรรค์”
ศาลแขวงนครสวรรค์“จัดงานเลี้ยงอำลาผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงนครสวรรค์”
  :: ข่าวที่ 931   :: วันที่ 13 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 69 )
“ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร”
“ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร”
  :: ข่าวที่ 930   :: วันที่ 10 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
ศาลแขวงนครสวรรค์“จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและประชุมผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงนครสวรรค์”
ศาลแขวงนครสวรรค์“จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและประชุมผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงนครสวรรค์”
  :: ข่าวที่ 929   :: วันที่ 4 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 928   :: วันที่ 30 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 649 )
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 927   :: วันที่ 29 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 159 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าสอบภาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 926   :: วันที่ 29 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 74 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 925   :: วันที่ 28 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 195 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมพิธี “วันปิยะมหาราช”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมพิธี “วันปิยะมหาราช”
  :: ข่าวที่ 923   :: วันที่ 24 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 61 )
“ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน”
“ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน”
  :: ข่าวที่ 921   :: วันที่ 22 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
“ศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ (ตุลาคม ๒๕๕๗)”
“ศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ (ตุลาคม ๒๕๕๗)”
  :: ข่าวที่ 920   :: วันที่ 22 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และคณะผู้พิพากษาพร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ และข้าราชการ-ลูกจ้างศาลแขวงนครสวรรค์ “เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และคณะผู้พิพากษาพร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ และข้าราชการ-ลูกจ้างศาลแขวงนครสวรรค์ “เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี”
  :: ข่าวที่ 919   :: วันที่ 20 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 97 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์  “เยี่ยมอาการป่วยผู้ประนีประนอมประจำศาล”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “เยี่ยมอาการป่วยผู้ประนีประนอมประจำศาล”
  :: ข่าวที่ 918   :: วันที่ 15 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการ-ลูกจ้างศาลแขวงนครสวรรค์ “เข้าอบรมการใช้งานระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ”
ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการ-ลูกจ้างศาลแขวงนครสวรรค์ “เข้าอบรมการใช้งานระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ”
  :: ข่าวที่ 917   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 77 )
“ศาลแขวงเชียงใหม่เข้าศึกษาดูงานศาลแขวงนครสวรรค์”
“ศาลแขวงเชียงใหม่เข้าศึกษาดูงานศาลแขวงนครสวรรค์”
  :: ข่าวที่ 915   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 914   :: วันที่ 8 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 318 )
รองประธานศาลฎีกา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์ และผู้อำนวยการฯ  “เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพผู้พิพากษาศาลแขวงพิษณุโลก และภริยา”
รองประธานศาลฎีกา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์ และผู้อำนวยการฯ “เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพผู้พิพากษาศาลแขวงพิษณุโลก และภริยา”
  :: ข่าวที่ 913   :: วันที่ 7 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 81 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์ “ให้การต้อนรับ นางสาวเพลินจิต ตั้งพูลสกุล รองประธานศาลฎีกา”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์ “ให้การต้อนรับ นางสาวเพลินจิต ตั้งพูลสกุล รองประธานศาลฎีกา”
  :: ข่าวที่ 912   :: วันที่ 7 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 60 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |