หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงนครสวรรค์ (The Nakhonsawan Municipal Court)
English version Thai version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
เขตอำนาจศาล  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน  
ข้อมูลอัตรากำลัง  
ระบบสืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกา 
กระดานถาม-ตอบ 
บัญชีรายชื่อทนายขอแรง  
สมุดนัดพิจารณาคดีต่อเนื่อง  
วีดิทัศน์บริการประชาชน  
แผนที่มาศาล  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมฯ  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิฯ  
คดีคุ้มครองผู้บริโภค  
การปล่อยตัวชั่วคราว  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลแขวงนครสวรรค์ (The Nakhonsawan Municipal Court)
จำนวนข่าวทั้งหมด 112
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
“ศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการ เยี่ยมเยียนและบำบัดทุกข์ บำรุงสุข คืนความสุขให้ประชาชนฯ”
“ศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการ เยี่ยมเยียนและบำบัดทุกข์ บำรุงสุข คืนความสุขให้ประชาชนฯ”
  :: ข่าวที่ 900   :: วันที่ 21 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน”
  :: ข่าวที่ 899   :: วันที่ 20 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
“ศาลแขวงนครสวรรค์ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายกฎหมาย”
“ศาลแขวงนครสวรรค์ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายกฎหมาย”
  :: ข่าวที่ 898   :: วันที่ 14 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
“ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และคณะเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ”
“ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และคณะเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ”
  :: ข่าวที่ 897   :: วันที่ 14 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมพิธี “วันรพี”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมพิธี “วันรพี”
  :: ข่าวที่ 896   :: วันที่ 8 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 114 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “เยี่ยมอาการป่วยผู้ประนีประนอมประจำศาล”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “เยี่ยมอาการป่วยผู้ประนีประนอมประจำศาล”
  :: ข่าวที่ 895   :: วันที่ 8 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “เข้าประชุมอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมภาค 6 ”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “เข้าประชุมอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมภาค 6 ”
  :: ข่าวที่ 894   :: วันที่ 4 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
“ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน”
“ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน”
  :: ข่าวที่ 893   :: วันที่ 24 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
“ศาลแขวงนครสวรรค์จัดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย ๒๕๕๗”
“ศาลแขวงนครสวรรค์จัดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย ๒๕๕๗”
  :: ข่าวที่ 892   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “เข้าร่วมพิธีถวายสักการะในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “เข้าร่วมพิธีถวายสักการะในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
  :: ข่าวที่ 891   :: วันที่ 17 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
   “ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร”
“ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร”
  :: ข่าวที่ 890   :: วันที่ 17 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “เข้าร่วมทำบุญครบรอบ 10 ปี วันเปิดทำการศาลแรงงานภาค 6”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “เข้าร่วมทำบุญครบรอบ 10 ปี วันเปิดทำการศาลแรงงานภาค 6”
  :: ข่าวที่ 889   :: วันที่ 8 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน”
  :: ข่าวที่ 887   :: วันที่ 3 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “ประชุมคณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ยประจำศาลแขวงนครสวรรค์”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “ประชุมคณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ยประจำศาลแขวงนครสวรรค์”
  :: ข่าวที่ 886   :: วันที่ 3 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 6”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 6”
  :: ข่าวที่ 885   :: วันที่ 2 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “เข้าประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ(Video Conference System)”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์และผู้อำนวยการศาลแขวงนครสวรรค์ “เข้าประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ(Video Conference System)”
  :: ข่าวที่ 884   :: วันที่ 2 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วม “ประชุมคณะทำงานส่งเสริมจริยธรรมประจำภาค 6 ครั้งที่ 2/2557”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วม “ประชุมคณะทำงานส่งเสริมจริยธรรมประจำภาค 6 ครั้งที่ 2/2557”
  :: ข่าวที่ 883   :: วันที่ 30 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมพิธี “ถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมพิธี “ถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
  :: ข่าวที่ 882   :: วันที่ 10 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 58 )
ศาลแขวงนครสวรรค์จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ย้ายเลื่อนตำแหน่ง และมอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกงาน
ศาลแขวงนครสวรรค์จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ย้ายเลื่อนตำแหน่ง และมอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกงาน
  :: ข่าวที่ 881   :: วันที่ 10 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 67 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมงานเทิดพระเกียรติฯ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์เข้าร่วมงานเทิดพระเกียรติฯ
  :: ข่าวที่ 880   :: วันที่ 19 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 73 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |