ศาลจังหวัดนครสวรรค์
English version Thai version  

ศาลจังหวัดนครสวรรค์
ศาลจังหวัดนครสวรรค์ ถ.ไกรลาศ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000.

โทร. 0 5637 0526-30 | โทรสาร. 0 5637 0535
อีเมล์. nkwc@coj.go.th

เว็ปไซต์นี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้

ผู้เยี่ยมชม : 143,607