หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  :: ศาลแขวงนครปฐม :: (The Nakhonpathom Municipal Court)
English version Thai version  
หน้าแรก 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
เขตอำนาจศาล  
แผนที่ศาลแขวงนครปฐม  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ 
ขั้นตอนการปล่อยตัวชั่วคราวและหลักประกัน 
การจัดการความรู้ (KM)  
แบบพิมพ์ศาล เริ่มใช้ 1 เมษายน 2557 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: :: ศาลแขวงนครปฐม :: (The Nakhonpathom Municipal Court)
จำนวนข่าวทั้งหมด 34
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
ร่วมพิธีบวงสรวง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร่วมพิธีบวงสรวง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   
  :: ข่าวที่ 247   :: วันที่ 27 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 9 )
ร่วมจัดงานเลี้ยงอำลาผู้อำนวยการ ฯ ย้ายไปรับราชการที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
ร่วมจัดงานเลี้ยงอำลาผู้อำนวยการ ฯ ย้ายไปรับราชการที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร   
  :: ข่าวที่ 246   :: วันที่ 25 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 เดินทางมาตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 เดินทางมาตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
  :: ข่าวที่ 245   :: วันที่ 25 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 10 )
ต้อนรับคณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงานศาลแขวงนครปฐม
ต้อนรับคณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงานศาลแขวงนครปฐม   
  :: ข่าวที่ 244   :: วันที่ 24 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะ พระบิดาของเหล่าทหารการสัตว์และสัตวแพทย์ไทย
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะ พระบิดาของเหล่าทหารการสัตว์และสัตวแพทย์ไทย   
  :: ข่าวที่ 243   :: วันที่ 24 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
ร่วมพิธีและเฝ้ารับ – ส่งเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จฯ มาถวายผ้าพระกฐิน
ร่วมพิธีและเฝ้ารับ – ส่งเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จฯ มาถวายผ้าพระกฐิน   
  :: ข่าวที่ 242   :: วันที่ 5 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิม  พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   
  :: ข่าวที่ 241   :: วันที่ 29 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ “วันปิยถวายราชมหาราช”
ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ “วันปิยถวายราชมหาราช”   
  :: ข่าวที่ 240   :: วันที่ 29 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
ประกาศศาลแขวงนครปฐม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 34 รายการ   
  :: ข่าวที่ 239   :: วันที่ 17 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
แบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอผัดฟ้อง/ฝากขัง ศาลแขวงนครปฐม   
  :: ข่าวที่ 238   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 108 )
ร่วมโครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม  ในจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ร่วมโครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ในจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   
  :: ข่าวที่ 235   :: วันที่ 1 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นและทักษะการระงับความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย”
ร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นและทักษะการระงับความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย”   
  :: ข่าวที่ 234   :: วันที่ 2 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือก ระดับภูมิภาค
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือก ระดับภูมิภาค   
  :: ข่าวที่ 233   :: วันที่ 2 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ   
  :: ข่าวที่ 232   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีบำเพ็ญกุศล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีบำเพ็ญกุศล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ   
  :: ข่าวที่ 230   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา   
  :: ข่าวที่ 229   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
ร่วมกิจกรรม และวางพวงมาลาในงานวันรพี ประจำปี 2557
ร่วมกิจกรรม และวางพวงมาลาในงานวันรพี ประจำปี 2557   
  :: ข่าวที่ 228   :: วันที่ 7 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ประกาศศาลแขวงนครปฐม เรื่อง การใช้แบบพิมพ์ศาลในศาลแขวงนครปฐม   
  :: ข่าวที่ 227   :: วันที่ 5 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 58 )
ร่วมพิธีเปิด “โครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี” และโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2557”
ร่วมพิธีเปิด “โครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี” และโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2557”   
  :: ข่าวที่ 226   :: วันที่ 30 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 69 )
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามิ่งมงคล   เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามิ่งมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   
  :: ข่าวที่ 225   :: วันที่ 23 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |