หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  :: ศาลแขวงนครปฐม :: (The Nakhonpathom Municipal Court)
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
เขตอำนาจศาล  
แผนที่ศาลแขวงนครปฐม  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ 
ขั้นตอนการปล่อยตัวชั่วคราวและหลักประกัน 
การจัดการความรู้ (KM)  
แบบพิมพ์ศาล เริ่มใช้ 1 เมษายน 2557 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: :: ศาลแขวงนครปฐม :: (The Nakhonpathom Municipal Court)
จำนวนข่าวทั้งหมด 11
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 |
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน “132 ปี วันศาลยุติธรรม”
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน “132 ปี วันศาลยุติธรรม”   
  :: ข่าวที่ 219   :: วันที่ 23 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 4 )
ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่คนชรา เนื่องในวัน “132 ปี วันศาลยุติธรรม”
ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่คนชรา เนื่องในวัน “132 ปี วันศาลยุติธรรม”   
  :: ข่าวที่ 218   :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 9 )
ร่วมงาน “คนไทยหัวใจเกษตร ครั้งที่ 5”
ร่วมงาน “คนไทยหัวใจเกษตร ครั้งที่ 5”   
  :: ข่าวที่ 217   :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 5 )
ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557
ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557   
  :: ข่าวที่ 216   :: วันที่ 11 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
ร่วมกิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช   และวันที่ระลึกมหาจักรีวงศ์
ร่วมกิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีวงศ์   
  :: ข่าวที่ 215   :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนครปฐมเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนครปฐมเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง   
  :: ข่าวที่ 214   :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
ระเบียบศาลแขวงนครปฐม ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการสมานฉันท์และสันติวิธี พ.ศ. 2555   
  :: ข่าวที่ 213   :: วันที่ 6 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
ประกาศศาลแขวงนครปฐม เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ ตามโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   
  :: ข่าวที่ 203   :: วันที่ 29 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 23 )
การเปิดเรียนเนติบัณฑิตภาคสอง สมัยที่ 66 ปีการศึกษา 2556   
  :: ข่าวที่ 197   :: วันที่ 7 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 28 )
Download คำให้การพยาน   
  :: ข่าวที่ 176   :: วันที่ 15 พ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 80 )
ประกาศศาลแขวงนครปฐม เรื่อง การกำหนดอัตราค่านำส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี   
  :: ข่าวที่ 142   :: วันที่ 28 มิ.ย. 2555 :: ( อ่าน : 312 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 |