หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  :: ศาลแขวงนครปฐม :: (The Nakhonpathom Municipal Court)
English version Thai version  
หน้าแรก 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
เขตอำนาจศาล  
แผนที่ศาลแขวงนครปฐม  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ 
ขั้นตอนการปล่อยตัวชั่วคราวและหลักประกัน 
การจัดการความรู้ (KM)  
แบบพิมพ์ศาล เริ่มใช้ 1 เมษายน 2557 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: :: ศาลแขวงนครปฐม :: (The Nakhonpathom Municipal Court)
จำนวนข่าวทั้งหมด 26
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
ประกาศศาลแขวงนครปฐม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 34 รายการ   
  :: ข่าวที่ 239   :: วันที่ 17 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
แบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอผัดฟ้อง/ฝากขัง ศาลแขวงนครปฐม   
  :: ข่าวที่ 238   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ร่วมโครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม  ในจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ร่วมโครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ในจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   
  :: ข่าวที่ 235   :: วันที่ 1 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
ร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นและทักษะการระงับความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย”
ร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นและทักษะการระงับความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย”   
  :: ข่าวที่ 234   :: วันที่ 2 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือก ระดับภูมิภาค
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือก ระดับภูมิภาค   
  :: ข่าวที่ 233   :: วันที่ 2 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ   
  :: ข่าวที่ 232   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีบำเพ็ญกุศล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีบำเพ็ญกุศล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ   
  :: ข่าวที่ 230   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา   
  :: ข่าวที่ 229   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
ร่วมกิจกรรม และวางพวงมาลาในงานวันรพี ประจำปี 2557
ร่วมกิจกรรม และวางพวงมาลาในงานวันรพี ประจำปี 2557   
  :: ข่าวที่ 228   :: วันที่ 7 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ประกาศศาลแขวงนครปฐม เรื่อง การใช้แบบพิมพ์ศาลในศาลแขวงนครปฐม   
  :: ข่าวที่ 227   :: วันที่ 5 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
ร่วมพิธีเปิด “โครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี” และโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2557”
ร่วมพิธีเปิด “โครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี” และโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2557”   
  :: ข่าวที่ 226   :: วันที่ 30 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 66 )
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามิ่งมงคล   เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามิ่งมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   
  :: ข่าวที่ 225   :: วันที่ 23 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
ร่วมพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2557
ร่วมพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2557   
  :: ข่าวที่ 224   :: วันที่ 23 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
การเปิดเรียนเนติบัณฑิตภาค ๑ สมัยที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 223   :: วันที่ 15 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมประจำภาค 7 และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมประจำภาค 7 และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   
  :: ข่าวที่ 222   :: วันที่ 12 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 78 )
ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน   
  :: ข่าวที่ 221   :: วันที่ 28 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ศาลยุติธรรมกับการประสาทความเป็นธรรมในระดับภูมิภาค”
ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ศาลยุติธรรมกับการประสาทความเป็นธรรมในระดับภูมิภาค”   
  :: ข่าวที่ 220   :: วันที่ 25 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน “132 ปี วันศาลยุติธรรม”
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน “132 ปี วันศาลยุติธรรม”   
  :: ข่าวที่ 219   :: วันที่ 23 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่คนชรา เนื่องในวัน “132 ปี วันศาลยุติธรรม”
ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่คนชรา เนื่องในวัน “132 ปี วันศาลยุติธรรม”   
  :: ข่าวที่ 218   :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 57 )
ร่วมงาน “คนไทยหัวใจเกษตร ครั้งที่ 5”
ร่วมงาน “คนไทยหัวใจเกษตร ครั้งที่ 5”   
  :: ข่าวที่ 217   :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 50 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |