หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  :: ศาลแขวงนครปฐม :: (The Nakhonpathom Municipal Court)
English version Thai version  
หน้าแรก 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
เขตอำนาจศาล  
แผนที่ศาลแขวงนครปฐม  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ 
ขั้นตอนการปล่อยตัวชั่วคราวและหลักประกัน 
การจัดการความรู้ (KM)  
แบบพิมพ์ศาล เริ่มใช้ 1 เมษายน 2557 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: :: ศาลแขวงนครปฐม :: (The Nakhonpathom Municipal Court)
จำนวนข่าวทั้งหมด 39
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557
ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557   
  :: ข่าวที่ 216   :: วันที่ 11 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ร่วมกิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  และวันที่ระลึกมหาจักรีวงศ์
ร่วมกิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีวงศ์   
  :: ข่าวที่ 215   :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนครปฐมเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนครปฐมเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง   
  :: ข่าวที่ 214   :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ระเบียบศาลแขวงนครปฐม ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการสมานฉันท์และสันติวิธี พ.ศ. 2555   
  :: ข่าวที่ 213   :: วันที่ 6 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
ร่วมอบรม/สัมมนาโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ร่วมอบรม/สัมมนาโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม   
  :: ข่าวที่ 211   :: วันที่ 19 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข
ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข   
  :: ข่าวที่ 210   :: วันที่ 23 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 31 )
ศึกษาดูงานของ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ศึกษาดูงานของ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี   
  :: ข่าวที่ 209   :: วันที่ 23 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 80 )
ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา   
  :: ข่าวที่ 208   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 43 )
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา   
  :: ข่าวที่ 207   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 50 )
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา   
  :: ข่าวที่ 206   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 48 )
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “รัฐ – ราษฎร์ร่วมใจ พัฒนาเยาวชน รุ่นที่ 12”
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “รัฐ – ราษฎร์ร่วมใจ พัฒนาเยาวชน รุ่นที่ 12”   
  :: ข่าวที่ 205   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 24 )
ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชที่ดีและพลังแผ่นดิน
ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชที่ดีและพลังแผ่นดิน   
  :: ข่าวที่ 204   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 33 )
ประกาศศาลแขวงนครปฐม เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ ตามโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   
  :: ข่าวที่ 203   :: วันที่ 29 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 23 )
ร่วมพิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร่วมพิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   
  :: ข่าวที่ 202   :: วันที่ 27 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 27 )
ต้อนรับคณะอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 มาตรวจราชการศาลแขวงนครปฐมและดำเนินการตามโครงการสานฝันสู่ความเป็นหนึ่ง ครั้งที่ 1
ต้อนรับคณะอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 มาตรวจราชการศาลแขวงนครปฐมและดำเนินการตามโครงการสานฝันสู่ความเป็นหนึ่ง ครั้งที่ 1   
  :: ข่าวที่ 201   :: วันที่ 22 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 72 )
ร่วมงานวันสถาปนา กรมการสัตว์ทหารบกครบรอบปีที่ 61
ร่วมงานวันสถาปนา กรมการสัตว์ทหารบกครบรอบปีที่ 61   
  :: ข่าวที่ 200   :: วันที่ 22 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 24 )
ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน   
  :: ข่าวที่ 199   :: วันที่ 22 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 17 )
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   
  :: ข่าวที่ 198   :: วันที่ 12 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 38 )
การเปิดเรียนเนติบัณฑิตภาคสอง สมัยที่ 66 ปีการศึกษา 2556   
  :: ข่าวที่ 197   :: วันที่ 7 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 28 )
โครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม”
โครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม”   
  :: ข่าวที่ 196   :: วันที่ 5 ก.ย. 2556 :: ( อ่าน : 102 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |