หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดนครปฐม
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปศาล 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ตัวอย่างคำร้อง/คำแถลง 
การขอประกันตัว  
การจัดการความรู้ (KM)  
เขตอำนาจศาล  
แผนที่ศาล  
แบบพิมพ์ศาลใหม่ A4 
จุลสารประจำเดือน  
อัตราค่าส่งหมาย  
ระเบียบขอปล่อยชั่วคราว  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดนครปฐม
จำนวนข่าวทั้งหมด 94
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
คณะนักศึกษาจีน ศึกษาดูงานศาลจังหวัดนครปฐม
คณะนักศึกษาจีน ศึกษาดูงานศาลจังหวัดนครปฐม   
  :: ข่าวที่ 427   :: วันที่ 27 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
ศาลจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกีฬาสานสัมพันธ์ศาลยุติธรรมภาค 7 ครั้งที่ 7
ศาลจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกีฬาสานสัมพันธ์ศาลยุติธรรมภาค 7 ครั้งที่ 7
  :: ข่าวที่ 426   :: วันที่ 24 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 34 )
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  เยี่ยมชมวิทยบริการศาลจังหวัดนครปฐม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เยี่ยมชมวิทยบริการศาลจังหวัดนครปฐม
  :: ข่าวที่ 425   :: วันที่ 16 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 32 )
ประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานในสังกัดภาค 7
ประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานในสังกัดภาค 7
  :: ข่าวที่ 424   :: วันที่ 10 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 25 )
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม  เพื่อปรึกษาแนวทางการดำเนินการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม เพื่อปรึกษาแนวทางการดำเนินการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด
  :: ข่าวที่ 423   :: วันที่ 10 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
โครงการ เพิ่มศักยภาพการไกล่เกลี่ยของผู้ประนีประนอมประจำศาล เรื่อง  “เทคนิคการไกล่เกลี่ย”
โครงการ เพิ่มศักยภาพการไกล่เกลี่ยของผู้ประนีประนอมประจำศาล เรื่อง “เทคนิคการไกล่เกลี่ย”
  :: ข่าวที่ 422   :: วันที่ 6 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 36 )
เปิดห้องสมุด “วิทยบริการศาลจังหวัดนครปฐม”
เปิดห้องสมุด “วิทยบริการศาลจังหวัดนครปฐม”
  :: ข่าวที่ 420   :: วันที่ 4 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 98 )
ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดนครปฐม เข้าขอพรจากผู้อำนวยการฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดนครปฐม เข้าขอพรจากผู้อำนวยการฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 419   :: วันที่ 7 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 79 )
คณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดนครปฐม เข้าขอพรจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
คณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดนครปฐม เข้าขอพรจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 418   :: วันที่ 7 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 80 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม และคณะเข้าขอพรจากท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม และคณะเข้าขอพรจากท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 417   :: วันที่ 7 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 65 )
ศาลจังหวัดนครปฐม  จัดงานต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดนครปฐม จัดงานต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 416   :: วันที่ 26 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 109 )
งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนการบิน
งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนการบิน
  :: ข่าวที่ 414   :: วันที่ 15 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
รัฐ-ราษฎร์ ร่วมใจ พัฒนาเยาวชน รุ่นที่ ๑๓
รัฐ-ราษฎร์ ร่วมใจ พัฒนาเยาวชน รุ่นที่ ๑๓
  :: ข่าวที่ 413   :: วันที่ 15 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 411   :: วันที่ 8 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 71 )
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
  :: ข่าวที่ 410   :: วันที่ 4 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 91 )
โครงการปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมนราภิรมย์
โครงการปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมนราภิรมย์   
  :: ข่าวที่ 409   :: วันที่ 1 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 90 )
ศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหอสมุดกลาง
ศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหอสมุดกลาง   
  :: ข่าวที่ 408   :: วันที่ 28 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศึกษาดูงานศาลจังหวัดนครปฐม
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศึกษาดูงานศาลจังหวัดนครปฐม   
  :: ข่าวที่ 407   :: วันที่ 26 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
พิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   
  :: ข่าวที่ 406   :: วันที่ 26 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครปฐม เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือก ตำแหน่งนิติกร   
  :: ข่าวที่ 405   :: วันที่ 26 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 203 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |