หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดนครปฐม
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปศาล 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ตัวอย่างคำร้อง/คำแถลง 
การขอประกันตัว  
การจัดการความรู้ (KM)  
เขตอำนาจศาล  
แผนที่ศาล  
จุลสารประจำเดือน  
อัตราค่าส่งหมาย  
ระเบียบขอปล่อยชั่วคราว  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดนครปฐม
จำนวนข่าวทั้งหมด 132
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ศาลจังหวัดนครปฐม เชิญหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประชุมเพื่อเตรียมพร้อมการจัดงาน วันรพี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดนครปฐม เชิญหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประชุมเพื่อเตรียมพร้อมการจัดงาน วันรพี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 375   :: วันที่ 24 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
ศาลจังหวัดนครปฐม  เข้าร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ
ศาลจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ   
  :: ข่าวที่ 374   :: วันที่ 24 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 10 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีทำบุญประจำปีโรงเรียนสหศึกษาบาลี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีทำบุญประจำปีโรงเรียนสหศึกษาบาลี   
  :: ข่าวที่ 373   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 20 )
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงาน ณ ศาลอาญาธนบุรี
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงาน ณ ศาลอาญาธนบุรี   
  :: ข่าวที่ 372   :: วันที่ 16 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
โครงการ “ไกล่เกลี่ยศาลจังหวัดนครปฐมร่วมกับธนาคารออมสิน”
โครงการ “ไกล่เกลี่ยศาลจังหวัดนครปฐมร่วมกับธนาคารออมสิน”
  :: ข่าวที่ 371   :: วันที่ 26 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
ศาลจังหวัดนครปฐมจัดโครงการไกล่เกลี่ยประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดนครปฐมจัดโครงการไกล่เกลี่ยประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 370   :: วันที่ 25 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
ศาลจังหวัดนครปฐมร่วม กิจกรรมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ศาลจังหวัดนครปฐมร่วม กิจกรรมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   
  :: ข่าวที่ 369   :: วันที่ 25 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน   
  :: ข่าวที่ 368   :: วันที่ 17 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมของศาลจังหวัดนครปฐม
โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมของศาลจังหวัดนครปฐม   
  :: ข่าวที่ 367   :: วันที่ 30 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 88 )
ประกาศขายทอดตลาด   
  :: ข่าวที่ 366   :: วันที่ 26 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 93 )
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 365   :: วันที่ 23 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
ต้อนรับผอ.อุไร  บุญนำเสถียร เนื่องในโอกาสย้ายมารับราชการใหม่
ต้อนรับผอ.อุไร บุญนำเสถียร เนื่องในโอกาสย้ายมารับราชการใหม่   
  :: ข่าวที่ 364   :: วันที่ 23 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 83 )
งานเลี้ยงส่งผอ.ประยูร สีสด เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการที่กองบริหารทรัพย์สิน
งานเลี้ยงส่งผอ.ประยูร สีสด เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการที่กองบริหารทรัพย์สิน   
  :: ข่าวที่ 363   :: วันที่ 23 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 105 )
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ พุทธมณฑล
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ พุทธมณฑล
  :: ข่าวที่ 362   :: วันที่ 16 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
นิเทศงานศาลจังหวัดนครปฐม
นิเทศงานศาลจังหวัดนครปฐม   
  :: ข่าวที่ 361   :: วันที่ 14 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 58 )
ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลจังหวัดนครปฐม
ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลจังหวัดนครปฐม   
  :: ข่าวที่ 360   :: วันที่ 7 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 76 )
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน   
  :: ข่าวที่ 359   :: วันที่ 29 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
พิธีถวายราชสักการะ “วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
พิธีถวายราชสักการะ “วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
  :: ข่าวที่ 358   :: วันที่ 25 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการเสวนาวิชาการ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการเสวนาวิชาการ   
  :: ข่าวที่ 357   :: วันที่ 24 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 63 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันศาลยุติธรรม 21 เมษายน 2557  ณ อาคารศาลจังหวัดนครปฐม
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันศาลยุติธรรม 21 เมษายน 2557 ณ อาคารศาลจังหวัดนครปฐม   
  :: ข่าวที่ 356   :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 72 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |