หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดนครปฐม
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปศาล 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ตัวอย่างคำร้อง/คำแถลง 
การขอประกันตัว  
การจัดการความรู้ (KM)  
เขตอำนาจศาล  
แผนที่ศาล  
แบบพิมพ์ศาลใหม่ A4 
จุลสารประจำเดือน  
อัตราค่าส่งหมาย  
ระเบียบขอปล่อยชั่วคราว  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดนครปฐม
จำนวนข่าวทั้งหมด 87
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดนครปฐม
  :: ข่าวที่ 436   :: วันที่ 17 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 10 )
ศาลจังหวัดนครปฐมร่วมสืบสานประเพณีวันสงการนต์ประจำปี พ.ศ.2558
ศาลจังหวัดนครปฐมร่วมสืบสานประเพณีวันสงการนต์ประจำปี พ.ศ.2558   
  :: ข่าวที่ 435   :: วันที่ 10 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 434   :: วันที่ 9 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 37 )
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ศึกษาดูงานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ศึกษาดูงานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้   
  :: ข่าวที่ 433   :: วันที่ 26 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 41 )
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 7
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 7   
  :: ข่าวที่ 432   :: วันที่ 23 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
โครงการฝึกอบรมวิธีการป้องกัน และเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอัคคีภัย
โครงการฝึกอบรมวิธีการป้องกัน และเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอัคคีภัย
  :: ข่าวที่ 431   :: วันที่ 16 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 45 )
ประชุมหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ประชุมหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 430   :: วันที่ 16 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 31 )
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล
  :: ข่าวที่ 429   :: วันที่ 5 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 34 )
ฝึกอบรมทบทวนให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ ศาลจังหวัดนครปฐม
ฝึกอบรมทบทวนให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ ศาลจังหวัดนครปฐม
  :: ข่าวที่ 428   :: วันที่ 5 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 24 )
คณะนักศึกษาจีน ศึกษาดูงานศาลจังหวัดนครปฐม
คณะนักศึกษาจีน ศึกษาดูงานศาลจังหวัดนครปฐม
  :: ข่าวที่ 427   :: วันที่ 27 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 64 )
ศาลจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกีฬาสานสัมพันธ์ศาลยุติธรรมภาค 7 ครั้งที่ 7
ศาลจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกีฬาสานสัมพันธ์ศาลยุติธรรมภาค 7 ครั้งที่ 7
  :: ข่าวที่ 426   :: วันที่ 24 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 62 )
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  เยี่ยมชมวิทยบริการศาลจังหวัดนครปฐม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เยี่ยมชมวิทยบริการศาลจังหวัดนครปฐม
  :: ข่าวที่ 425   :: วันที่ 16 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 45 )
ประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานในสังกัดภาค 7
ประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานในสังกัดภาค 7
  :: ข่าวที่ 424   :: วันที่ 10 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 30 )
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม  เพื่อปรึกษาแนวทางการดำเนินการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม เพื่อปรึกษาแนวทางการดำเนินการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด
  :: ข่าวที่ 423   :: วันที่ 10 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 32 )
โครงการ เพิ่มศักยภาพการไกล่เกลี่ยของผู้ประนีประนอมประจำศาล เรื่อง  “เทคนิคการไกล่เกลี่ย”
โครงการ เพิ่มศักยภาพการไกล่เกลี่ยของผู้ประนีประนอมประจำศาล เรื่อง “เทคนิคการไกล่เกลี่ย”
  :: ข่าวที่ 422   :: วันที่ 6 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 42 )
เปิดห้องสมุด “วิทยบริการศาลจังหวัดนครปฐม”
เปิดห้องสมุด “วิทยบริการศาลจังหวัดนครปฐม”
  :: ข่าวที่ 420   :: วันที่ 4 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 122 )
ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดนครปฐม เข้าขอพรจากผู้อำนวยการฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดนครปฐม เข้าขอพรจากผู้อำนวยการฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 419   :: วันที่ 7 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 84 )
คณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดนครปฐม เข้าขอพรจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
คณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดนครปฐม เข้าขอพรจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 418   :: วันที่ 7 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 90 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม และคณะเข้าขอพรจากท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม และคณะเข้าขอพรจากท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 417   :: วันที่ 7 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 71 )
ศาลจังหวัดนครปฐม  จัดงานต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดนครปฐม จัดงานต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 416   :: วันที่ 26 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 118 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |