หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดนครปฐม
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปศาล 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ตัวอย่างคำร้อง/คำแถลง 
การขอประกันตัว  
การจัดการความรู้ (KM)  
เขตอำนาจศาล  
แผนที่ศาล  
แบบพิมพ์ศาลใหม่ A4 
จุลสารประจำเดือน  
อัตราค่าส่งหมาย  
ระเบียบขอปล่อยชั่วคราว  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดนครปฐม
จำนวนข่าวทั้งหมด 140
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ประกาศศาลจังหวัดนครปฐม   
  :: ข่าวที่ 387   :: วันที่ 17 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน   
  :: ข่าวที่ 386   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
ประชุมเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดนครปฐม
ประชุมเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดนครปฐม   
  :: ข่าวที่ 385   :: วันที่ 5 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
ประชุมนายประกันอาชีพ
ประชุมนายประกันอาชีพ   
  :: ข่าวที่ 384   :: วันที่ 3 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
โครงการ“ความรู้เบื้องต้นและทักษะในการระงับความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย”
โครงการ“ความรู้เบื้องต้นและทักษะในการระงับความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย”   
  :: ข่าวที่ 383   :: วันที่ 29 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
คณะผู้พิพากษาฯ คณะผู้ประนีประนอมและเจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทศึกษาดูงานศาลจังหวัดทองผาภูมิ
คณะผู้พิพากษาฯ คณะผู้ประนีประนอมและเจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทศึกษาดูงานศาลจังหวัดทองผาภูมิ
  :: ข่าวที่ 382   :: วันที่ 29 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
คณะผู้พิพากษาฯ คณะผู้ประนีประนอมและเจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทศึกษาดูงานศาลจังหวัดกาญจนบุรี
คณะผู้พิพากษาฯ คณะผู้ประนีประนอมและเจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทศึกษาดูงานศาลจังหวัดกาญจนบุรี   
  :: ข่าวที่ 381   :: วันที่ 29 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ฯ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ฯ   
  :: ข่าวที่ 380   :: วันที่ 26 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดนครปฐม   
  :: ข่าวที่ 379   :: วันที่ 14 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 378   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
กิจกรรม “ วันรพี ประจำปี 2557”
กิจกรรม “ วันรพี ประจำปี 2557”   
  :: ข่าวที่ 377   :: วันที่ 8 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 63 )
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ ในโอกาสเฉลิม         พระชนมายุ 62 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ ในโอกาสเฉลิม พระชนมายุ 62 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   
  :: ข่าวที่ 376   :: วันที่ 5 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
ศาลจังหวัดนครปฐม เชิญหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประชุมเพื่อเตรียมพร้อมการจัดงาน วันรพี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดนครปฐม เชิญหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประชุมเพื่อเตรียมพร้อมการจัดงาน วันรพี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 375   :: วันที่ 24 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
ศาลจังหวัดนครปฐม  เข้าร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ
ศาลจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ   
  :: ข่าวที่ 374   :: วันที่ 24 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีทำบุญประจำปีโรงเรียนสหศึกษาบาลี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีทำบุญประจำปีโรงเรียนสหศึกษาบาลี   
  :: ข่าวที่ 373   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงาน ณ ศาลอาญาธนบุรี
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงาน ณ ศาลอาญาธนบุรี   
  :: ข่าวที่ 372   :: วันที่ 16 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
โครงการ “ไกล่เกลี่ยศาลจังหวัดนครปฐมร่วมกับธนาคารออมสิน”
โครงการ “ไกล่เกลี่ยศาลจังหวัดนครปฐมร่วมกับธนาคารออมสิน”
  :: ข่าวที่ 371   :: วันที่ 26 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
ศาลจังหวัดนครปฐมจัดโครงการไกล่เกลี่ยประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดนครปฐมจัดโครงการไกล่เกลี่ยประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 370   :: วันที่ 25 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 57 )
ศาลจังหวัดนครปฐมร่วม กิจกรรมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ศาลจังหวัดนครปฐมร่วม กิจกรรมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   
  :: ข่าวที่ 369   :: วันที่ 25 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน   
  :: ข่าวที่ 368   :: วันที่ 17 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |