หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดนครปฐม
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปศาล 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ตัวอย่างคำร้อง/คำแถลง 
การขอประกันตัว  
การจัดการความรู้ (KM)  
เขตอำนาจศาล  
แผนที่ศาล  
แบบพิมพ์ศาลใหม่ A4 
จุลสารประจำเดือน  
อัตราค่าส่งหมาย  
ระเบียบขอปล่อยชั่วคราว  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดนครปฐม
จำนวนข่าวทั้งหมด 151
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
วันสถาปนา กรมการสัตว์ทหารบก ครบรอบปีที่ ๖๒
วันสถาปนา กรมการสัตว์ทหารบก ครบรอบปีที่ ๖๒   
  :: ข่าวที่ 404   :: วันที่ 19 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์   
  :: ข่าวที่ 403   :: วันที่ 17 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
งานสวดพระอภิธรรม ท่านอาจารย์อร่าม หุตารกูร อดีตผู้พิพากษาอาวุโสศาลจังหวัดนครปฐม
งานสวดพระอภิธรรม ท่านอาจารย์อร่าม หุตารกูร อดีตผู้พิพากษาอาวุโสศาลจังหวัดนครปฐม   
  :: ข่าวที่ 402   :: วันที่ 17 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
ศาลจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 และคณะ ในการดำเนินการตรวจราชการ ตามโครงการสานฝันสู่ความเป็นหนึ่ง
ศาลจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 และคณะ ในการดำเนินการตรวจราชการ ตามโครงการสานฝันสู่ความเป็นหนึ่ง   
  :: ข่าวที่ 401   :: วันที่ 14 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ประกาศศาลจังหวัดนครปฐม   
  :: ข่าวที่ 400   :: วันที่ 12 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 65 )
ศาลจังหวัดนครปฐมร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดนครปฐมร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 399   :: วันที่ 7 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม เป็นประธานจุดเทียนชัยมงคล “วันหลวงพ่อพระร่วง ฯ”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม เป็นประธานจุดเทียนชัยมงคล “วันหลวงพ่อพระร่วง ฯ”   
  :: ข่าวที่ 398   :: วันที่ 4 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ศาลจังหวัดนครปฐม จัดงานเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดนครปฐม
ศาลจังหวัดนครปฐม จัดงานเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดนครปฐม   
  :: ข่าวที่ 397   :: วันที่ 31 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 351 )
โครงการเพิ่มศักยภาพการไกล่เกลี่ยของผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดนครปฐม
โครงการเพิ่มศักยภาพการไกล่เกลี่ยของผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดนครปฐม   
  :: ข่าวที่ 396   :: วันที่ 24 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ 14 รายการ
  :: ข่าวที่ 395   :: วันที่ 15 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมเฝ้ารับและส่งเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมเฝ้ารับและส่งเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
  :: ข่าวที่ 394   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลฯ   
  :: ข่าวที่ 393   :: วันที่ 10 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมส่งผู้พิพากษาอาวุโสและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดนครปฐมณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดนครปฐม
ศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมส่งผู้พิพากษาอาวุโสและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดนครปฐมณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดนครปฐม   
  :: ข่าวที่ 392   :: วันที่ 2 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
ประกาศศาลจังหวัดนครปฐม (เพิ่มเติม)   
  :: ข่าวที่ 390   :: วันที่ 29 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 121 )
งานเลี้ยงส่งผู้พิพากษาอาวุโสและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดนครปฐม
งานเลี้ยงส่งผู้พิพากษาอาวุโสและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดนครปฐม
  :: ข่าวที่ 389   :: วันที่ 26 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 57 )
โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม
โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 388   :: วันที่ 26 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ประกาศศาลจังหวัดนครปฐม   
  :: ข่าวที่ 387   :: วันที่ 17 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 91 )
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน   
  :: ข่าวที่ 386   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ประชุมเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดนครปฐม
ประชุมเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดนครปฐม
  :: ข่าวที่ 385   :: วันที่ 5 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
ประชุมนายประกันอาชีพ
ประชุมนายประกันอาชีพ   
  :: ข่าวที่ 384   :: วันที่ 3 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |