หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดนครปฐม
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปศาล 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ตัวอย่างคำร้อง/คำแถลง 
การขอประกันตัว  
การจัดการความรู้ (KM)  
เขตอำนาจศาล  
แผนที่ศาล  
แบบพิมพ์ศาลใหม่ A4 
จุลสารประจำเดือน  
อัตราค่าส่งหมาย  
ระเบียบขอปล่อยชั่วคราว  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดนครปฐม
จำนวนข่าวทั้งหมด 143
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
โครงการเพิ่มศักยภาพการไกล่เกลี่ยของผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดนครปฐม
โครงการเพิ่มศักยภาพการไกล่เกลี่ยของผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดนครปฐม   
  :: ข่าวที่ 396   :: วันที่ 24 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 5 )
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ 14 รายการ
  :: ข่าวที่ 395   :: วันที่ 15 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมเฝ้ารับและส่งเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมเฝ้ารับและส่งเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
  :: ข่าวที่ 394   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลฯ   
  :: ข่าวที่ 393   :: วันที่ 10 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
ศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมส่งผู้พิพากษาอาวุโสและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดนครปฐมณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดนครปฐม
ศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมส่งผู้พิพากษาอาวุโสและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดนครปฐมณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดนครปฐม   
  :: ข่าวที่ 392   :: วันที่ 2 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
ประกาศศาลจังหวัดนครปฐม (เพิ่มเติม)   
  :: ข่าวที่ 390   :: วันที่ 29 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 70 )
งานเลี้ยงส่งผู้พิพากษาอาวุโสและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดนครปฐม
งานเลี้ยงส่งผู้พิพากษาอาวุโสและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดนครปฐม
  :: ข่าวที่ 389   :: วันที่ 26 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม
โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 388   :: วันที่ 26 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
ประกาศศาลจังหวัดนครปฐม   
  :: ข่าวที่ 387   :: วันที่ 17 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 58 )
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน   
  :: ข่าวที่ 386   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ประชุมเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดนครปฐม
ประชุมเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดนครปฐม
  :: ข่าวที่ 385   :: วันที่ 5 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
ประชุมนายประกันอาชีพ
ประชุมนายประกันอาชีพ   
  :: ข่าวที่ 384   :: วันที่ 3 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
โครงการ“ความรู้เบื้องต้นและทักษะในการระงับความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย”
โครงการ“ความรู้เบื้องต้นและทักษะในการระงับความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย”   
  :: ข่าวที่ 383   :: วันที่ 29 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
คณะผู้พิพากษาฯ คณะผู้ประนีประนอมและเจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทศึกษาดูงานศาลจังหวัดทองผาภูมิ
คณะผู้พิพากษาฯ คณะผู้ประนีประนอมและเจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทศึกษาดูงานศาลจังหวัดทองผาภูมิ
  :: ข่าวที่ 382   :: วันที่ 29 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
คณะผู้พิพากษาฯ คณะผู้ประนีประนอมและเจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทศึกษาดูงานศาลจังหวัดกาญจนบุรี
คณะผู้พิพากษาฯ คณะผู้ประนีประนอมและเจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทศึกษาดูงานศาลจังหวัดกาญจนบุรี   
  :: ข่าวที่ 381   :: วันที่ 29 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ฯ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ฯ   
  :: ข่าวที่ 380   :: วันที่ 26 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดนครปฐม   
  :: ข่าวที่ 379   :: วันที่ 14 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 378   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 62 )
กิจกรรม “ วันรพี ประจำปี 2557”
กิจกรรม “ วันรพี ประจำปี 2557”   
  :: ข่าวที่ 377   :: วันที่ 8 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 68 )
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ ในโอกาสเฉลิม         พระชนมายุ 62 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ ในโอกาสเฉลิม พระชนมายุ 62 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   
  :: ข่าวที่ 376   :: วันที่ 5 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |