หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดนครปฐม
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปศาล 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ตัวอย่างคำร้อง/คำแถลง 
การขอประกันตัว  
การจัดการความรู้ (KM)  
เขตอำนาจศาล  
แผนที่ศาล  
จุลสารประจำเดือน  
อัตราค่าส่งหมาย  
ระเบียบขอปล่อยชั่วคราว  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดนครปฐม
จำนวนข่าวทั้งหมด 123
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ศาลจังหวัดนครปฐม  สืบสานประเพณีสงกรานต์
ศาลจังหวัดนครปฐม สืบสานประเพณีสงกรานต์   
  :: ข่าวที่ 353   :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ต้อนรับผู้พิพากษาย้ายมาใหม่
ต้อนรับผู้พิพากษาย้ายมาใหม่   
  :: ข่าวที่ 352   :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ประธานสภาทนายจังหวัดนครปฐม มอบดอกไม้พร้อมกล่าวต้อนรับนายสุรพงศ์  กลั่นประชา เนื่องในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม
ประธานสภาทนายจังหวัดนครปฐม มอบดอกไม้พร้อมกล่าวต้อนรับนายสุรพงศ์ กลั่นประชา เนื่องในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม   
  :: ข่าวที่ 351   :: วันที่ 4 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
ศาลแขวงนนทบุรี ศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดนครปฐม
ศาลแขวงนนทบุรี ศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดนครปฐม
  :: ข่าวที่ 350   :: วันที่ 26 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
งานกีฬาสานสัมพันธ์ศาลยุติธรรมภาค ๗ ครั้งที่ ๖
งานกีฬาสานสัมพันธ์ศาลยุติธรรมภาค ๗ ครั้งที่ ๖   
  :: ข่าวที่ 349   :: วันที่ 19 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
ศาลจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 348   :: วันที่ 13 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ศาลจังหวัดราชบุรี ศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดนครปฐม
ศาลจังหวัดราชบุรี ศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดนครปฐม   
  :: ข่าวที่ 347   :: วันที่ 13 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
ศาลจังหวัดนครปฐม จัดโครงการระบบการรับและการจ่ายเงินนอกเหนือจากเงินสดหรือเช็ค ผ่านระบบธนาคาร
ศาลจังหวัดนครปฐม จัดโครงการระบบการรับและการจ่ายเงินนอกเหนือจากเงินสดหรือเช็ค ผ่านระบบธนาคาร   
  :: ข่าวที่ 346   :: วันที่ 5 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 95 )
ศาลจังหวัดนครปฐม  เข้าร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนฯ
ศาลจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนฯ
  :: ข่าวที่ 345   :: วันที่ 28 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีทำบุญ และเปิดป้ายเรือนจำกลางนครปฐมแห่งใหม่
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีทำบุญ และเปิดป้ายเรือนจำกลางนครปฐมแห่งใหม่   
  :: ข่าวที่ 344   :: วันที่ 24 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
ศาลจังหวัดนครปฐม จัดโครงการ “เจรจาหนี้เพื่อยุติการบังคับคดีนายประกัน”
ศาลจังหวัดนครปฐม จัดโครงการ “เจรจาหนี้เพื่อยุติการบังคับคดีนายประกัน”   
  :: ข่าวที่ 343   :: วันที่ 24 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๗
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 342   :: วันที่ 20 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครปฐม และคณะศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครปฐม และคณะศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี   
  :: ข่าวที่ 341   :: วันที่ 20 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครปฐม และคณะศึกษาดูงานศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครปฐม และคณะศึกษาดูงานศาลจังหวัดสุพรรณบุรี   
  :: ข่าวที่ 340   :: วันที่ 20 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม และคณะอวยพรปีใหม่ท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม และคณะอวยพรปีใหม่ท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗
  :: ข่าวที่ 339   :: วันที่ 25 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 57 )
ศาลจังหวัดนครปฐม  จัดแข่งขันกีฬาภายใน
ศาลจังหวัดนครปฐม จัดแข่งขันกีฬาภายใน
  :: ข่าวที่ 338   :: วันที่ 25 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 69 )
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 337   :: วันที่ 20 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 33 )
ดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านจริยธรรม
ดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านจริยธรรม
  :: ข่าวที่ 336   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 54 )
พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖   
  :: ข่าวที่ 335   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 70 )
รัฐ-ราษฎร์ ร่วมใจ พัฒนาเยาวชน รุ่นที่ ๑๒
รัฐ-ราษฎร์ ร่วมใจ พัฒนาเยาวชน รุ่นที่ ๑๒   
  :: ข่าวที่ 334   :: วันที่ 4 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 47 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |