หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดนครปฐม
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปศาล 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ตัวอย่างคำร้อง/คำแถลง 
การขอประกันตัว  
การจัดการความรู้ (KM)  
เขตอำนาจศาล  
แผนที่ศาล  
แบบพิมพ์ศาลใหม่ A4 
จุลสารประจำเดือน  
อัตราค่าส่งหมาย  
ระเบียบขอปล่อยชั่วคราว  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดนครปฐม
จำนวนข่าวทั้งหมด 86
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ประกาศศาลจังหวัดนครปฐม   
  :: ข่าวที่ 441   :: วันที่ 22 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 5 )
ศาลจังหวัดนครปฐม จัดอบรมปฐมนิเทศความรู้กฎหมายและการปฏิบัติตนแก่นักเรียนและนักศึกษาฝึกงานของศาลจังหวัดนครปฐม
ศาลจังหวัดนครปฐม จัดอบรมปฐมนิเทศความรู้กฎหมายและการปฏิบัติตนแก่นักเรียนและนักศึกษาฝึกงานของศาลจังหวัดนครปฐม
  :: ข่าวที่ 440   :: วันที่ 22 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 3 )
ประกาศศาลจังหวัดนครปฐม   
  :: ข่าวที่ 439   :: วันที่ 14 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 103 )
ร่วมพิธีถวายราชสดุดีวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2558
ร่วมพิธีถวายราชสดุดีวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2558
  :: ข่าวที่ 438   :: วันที่ 7 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 43 )
ศาลจังหวัดนครปฐม จัดงาน ๑๓๓ ปี วันศาลยุติธรรม ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดนครปฐม จัดงาน ๑๓๓ ปี วันศาลยุติธรรม ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 437   :: วันที่ 23 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 66 )
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดนครปฐม
  :: ข่าวที่ 436   :: วันที่ 17 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 89 )
ศาลจังหวัดนครปฐมร่วมสืบสานประเพณีวันสงการนต์ประจำปี พ.ศ.2558
ศาลจังหวัดนครปฐมร่วมสืบสานประเพณีวันสงการนต์ประจำปี พ.ศ.2558   
  :: ข่าวที่ 435   :: วันที่ 10 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 142 )
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 434   :: วันที่ 9 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 78 )
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ศึกษาดูงานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ศึกษาดูงานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้   
  :: ข่าวที่ 433   :: วันที่ 26 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 54 )
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 7
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 7   
  :: ข่าวที่ 432   :: วันที่ 23 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 36 )
โครงการฝึกอบรมวิธีการป้องกัน และเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอัคคีภัย
โครงการฝึกอบรมวิธีการป้องกัน และเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอัคคีภัย
  :: ข่าวที่ 431   :: วันที่ 16 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 57 )
ประชุมหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ประชุมหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 430   :: วันที่ 16 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล
  :: ข่าวที่ 429   :: วันที่ 5 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 37 )
ฝึกอบรมทบทวนให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ ศาลจังหวัดนครปฐม
ฝึกอบรมทบทวนให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ ศาลจังหวัดนครปฐม
  :: ข่าวที่ 428   :: วันที่ 5 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
คณะนักศึกษาจีน ศึกษาดูงานศาลจังหวัดนครปฐม
คณะนักศึกษาจีน ศึกษาดูงานศาลจังหวัดนครปฐม
  :: ข่าวที่ 427   :: วันที่ 27 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 67 )
ศาลจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกีฬาสานสัมพันธ์ศาลยุติธรรมภาค 7 ครั้งที่ 7
ศาลจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกีฬาสานสัมพันธ์ศาลยุติธรรมภาค 7 ครั้งที่ 7
  :: ข่าวที่ 426   :: วันที่ 24 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 79 )
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  เยี่ยมชมวิทยบริการศาลจังหวัดนครปฐม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เยี่ยมชมวิทยบริการศาลจังหวัดนครปฐม
  :: ข่าวที่ 425   :: วันที่ 16 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 74 )
ประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานในสังกัดภาค 7
ประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานในสังกัดภาค 7
  :: ข่าวที่ 424   :: วันที่ 10 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 30 )
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม  เพื่อปรึกษาแนวทางการดำเนินการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม เพื่อปรึกษาแนวทางการดำเนินการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด
  :: ข่าวที่ 423   :: วันที่ 10 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
โครงการ เพิ่มศักยภาพการไกล่เกลี่ยของผู้ประนีประนอมประจำศาล เรื่อง  “เทคนิคการไกล่เกลี่ย”
โครงการ เพิ่มศักยภาพการไกล่เกลี่ยของผู้ประนีประนอมประจำศาล เรื่อง “เทคนิคการไกล่เกลี่ย”
  :: ข่าวที่ 422   :: วันที่ 6 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 43 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |