หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  :: ศาลจังหวัดน่าน :: Nan Provincial Court ::
วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
แผนที่ทางมาศาลจังหวัดน่าน  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่  
อัตราหลักประกันเพื่อการประกันตัว  
หลักฐานประกอบการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหา  
สถิติคดีประจำเดือน  
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการประกันตัว  
KM มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง  
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการศาลยุติธรรม  
สิทธิที่ผู้ต้องหา / จำเลย ควรรู้  
แผนภูมิขั้นตอนการทำงาน  
แผนปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดน่าน 1 ปี  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: :: ศาลจังหวัดน่าน :: Nan Provincial Court ::
จำนวนข่าวทั้งหมด 258
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔๗ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ร่วมเวทีเสวนาสภากาแฟ ณ เรือนจำชั่วคราวเขาน้อย
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔๗ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ร่วมเวทีเสวนาสภากาแฟ ณ เรือนจำชั่วคราวเขาน้อย
  :: ข่าวที่ 907   :: วันที่ 9 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 59 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔๖ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ร่วมงานวันจักรี
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔๖ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ร่วมงานวันจักรี
  :: ข่าวที่ 906   :: วันที่ 8 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔๕ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน  ร่วมงานวันพระเจ้าน่าน
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔๕ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ร่วมงานวันพระเจ้าน่าน
  :: ข่าวที่ 905   :: วันที่ 8 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔๔ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน เข้าเยี่ยมอาการป่วยของ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดน่าน
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔๔ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน เข้าเยี่ยมอาการป่วยของ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดน่าน
  :: ข่าวที่ 904   :: วันที่ 4 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 124 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔๓ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ อัยการจังหวัดน่าน เข้าพบ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔๓ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ อัยการจังหวัดน่าน เข้าพบ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน
  :: ข่าวที่ 903   :: วันที่ 4 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔๒ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ประชุมประจำเดือน เพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการ
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔๒ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ประชุมประจำเดือน เพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการ
  :: ข่าวที่ 902   :: วันที่ 4 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 50 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔๑ สภาทนายความจังหวัดน่าน เข้าพบ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔๑ สภาทนายความจังหวัดน่าน เข้าพบ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน
  :: ข่าวที่ 901   :: วันที่ 4 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔๐ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔๐ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  :: ข่าวที่ 900   :: วันที่ 3 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๙ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ตรวจเยี่ยม ศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว)
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๙ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ตรวจเยี่ยม ศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว)
  :: ข่าวที่ 899   :: วันที่ 3 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๘ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๘ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน
  :: ข่าวที่ 898   :: วันที่ 2 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสย้ายมารับราชการ ณ ศาลจังหวัดน่าน
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสย้ายมารับราชการ ณ ศาลจังหวัดน่าน
  :: ข่าวที่ 897   :: วันที่ 1 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 70 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๖ วันที่ ๒๒ มี.ค.๒๕๕๗ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ตรวจราชการศาลจังหวัดน่าน และศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว)
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๖ วันที่ ๒๒ มี.ค.๒๕๕๗ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ตรวจราชการศาลจังหวัดน่าน และศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว)
  :: ข่าวที่ 896   :: วันที่ 24 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 85 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๕ นางเมทินี ชโลธร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เดินทางไปศึกษาความเป็นไปได้และสำรวจความพร้อมในการเปิดทำการศาลแขวงปัว จังหวัดน่าน
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๕ นางเมทินี ชโลธร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เดินทางไปศึกษาความเป็นไปได้และสำรวจความพร้อมในการเปิดทำการศาลแขวงปัว จังหวัดน่าน
  :: ข่าวที่ 895   :: วันที่ 18 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 70 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๔ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดน่าน ร่วมงานประเพณีการตั้งธรรมหลวงหกเป็ง ๒๕๕๗และพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์น่าน
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๔ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดน่าน ร่วมงานประเพณีการตั้งธรรมหลวงหกเป็ง ๒๕๕๗และพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์น่าน
  :: ข่าวที่ 894   :: วันที่ 17 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๓ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดน่าน จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในโอกาสที่คณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดน่านโยกย้าย
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๓ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดน่าน จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในโอกาสที่คณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดน่านโยกย้าย
  :: ข่าวที่ 893   :: วันที่ 17 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 64 )
ปีที่๔ ฉบับที่ ๓๒ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๑๕ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน เฝ้าฯ ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีที่๔ ฉบับที่ ๓๒ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๑๕ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน เฝ้าฯ ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 891   :: วันที่ 14 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
ปีที่๔ ฉบับที่ ๓๑ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน เข้าเยี่ยมอาการป่วยของเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดน่าน
ปีที่๔ ฉบับที่ ๓๑ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน เข้าเยี่ยมอาการป่วยของเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดน่าน
  :: ข่าวที่ 890   :: วันที่ 13 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๐ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๐ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 889   :: วันที่ 13 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๙ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่านเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๙ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่านเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 888   :: วันที่ 10 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 61 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๘ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดน่าน จัดโครงการ
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๘ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดน่าน จัดโครงการ "ฝึกอบรมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในศาลจังหวัดน่าน"
  :: ข่าวที่ 887   :: วันที่ 6 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |