หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  :: ศาลจังหวัดน่าน :: Nan Provincial Court ::
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
แผนที่ทางมาศาลจังหวัดน่าน  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่  
อัตราหลักประกันเพื่อการประกันตัว  
หลักฐานประกอบการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหา  
สถิติคดีประจำเดือน  
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการประกันตัว  
KM มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง  
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการศาลยุติธรรม  
สิทธิที่ผู้ต้องหา / จำเลย ควรรู้  
แผนภูมิขั้นตอนการทำงาน  
แผนปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดน่าน 1 ปี  
Download แบบฟอร์มศาล  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: :: ศาลจังหวัดน่าน :: Nan Provincial Court ::
จำนวนข่าวทั้งหมด 145
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๔๖ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ร่วมรับและส่งคณะชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๔๖ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ร่วมรับและส่งคณะชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 1037   :: วันที่ 31 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๔๕ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จากผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดน่าน
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๔๕ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จากผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดน่าน
  :: ข่าวที่ 1036   :: วันที่ 31 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๔๔ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติงานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๑
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๔๔ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติงานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๑
  :: ข่าวที่ 1035   :: วันที่ 31 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 6 )
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๔๓ ศาลจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับคณะออกตรวจและนิเทศงานคดีในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๔๓ ศาลจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับคณะออกตรวจและนิเทศงานคดีในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
  :: ข่าวที่ 1034   :: วันที่ 31 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 12 )
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๔๒ ศาลจังหวัดน่านให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ และคณะฯ เนื่องในโอกาสตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๔๒ ศาลจังหวัดน่านให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ และคณะฯ เนื่องในโอกาสตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1033   :: วันที่ 22 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 61 )
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๔๑ ศาลจังหวัดน่าน ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน จัดโครงการ Big Cleaning Day ประจำปี ๒๕๕๘
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๔๑ ศาลจังหวัดน่าน ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน จัดโครงการ Big Cleaning Day ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1032   :: วันที่ 12 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 70 )
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๔๐ ประธานชมรมพนักงานสอบสวน สภ.เมืองน่าน พร้อมคณะ เข้าพบและมอบสิ่งของที่ระลึกแก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๔๐ ประธานชมรมพนักงานสอบสวน สภ.เมืองน่าน พร้อมคณะ เข้าพบและมอบสิ่งของที่ระลึกแก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน
  :: ข่าวที่ 1031   :: วันที่ 7 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 69 )
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓๙ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ร่วมงานวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๘
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓๙ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ร่วมงานวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1030   :: วันที่ 7 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 69 )
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓๘ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯน่าน มอบเงินรางวัลแก่ทีมนักกีฬาศาลยุติธรรมในจังหวัดน่าน
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓๘ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯน่าน มอบเงินรางวัลแก่ทีมนักกีฬาศาลยุติธรรมในจังหวัดน่าน
  :: ข่าวที่ 1029   :: วันที่ 29 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 87 )
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓๗ คณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดน่าน และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดน่าน รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันและมอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการที่โยกย้าย
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓๗ คณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดน่าน และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดน่าน รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันและมอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการที่โยกย้าย
  :: ข่าวที่ 1028   :: วันที่ 29 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 87 )
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓๖ ศาลจังหวัดน่านจัดพิธีสักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๕๘
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓๖ ศาลจังหวัดน่านจัดพิธีสักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1027   :: วันที่ 29 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 54 )
ศาลจังหวัดน่าน เปิดทำการศาลแขวงในวันหยุดราชการและการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการขอหมายค้นหมายจับนอกเวลาทำการปกติ
  :: ข่าวที่ 1026   :: วันที่ 29 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 28 )
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓๕ ศาลจังหวัดน่าน เข้าร่วมแข่งกันกีฬา “ครบรอบ ๑๓๓ ปีวันศาลยุติธรรม”
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓๕ ศาลจังหวัดน่าน เข้าร่วมแข่งกันกีฬา “ครบรอบ ๑๓๓ ปีวันศาลยุติธรรม”
  :: ข่าวที่ 1025   :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 63 )
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓๔ ศาลจังหวัดน่านจัดประชุมผู้ประนีประนอมประจำศาล
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓๔ ศาลจังหวัดน่านจัดประชุมผู้ประนีประนอมประจำศาล
  :: ข่าวที่ 1024   :: วันที่ 23 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 65 )
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓๓ ศาลจังหวัดน่าน ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓๓ ศาลจังหวัดน่าน ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน
  :: ข่าวที่ 1023   :: วันที่ 22 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 104 )
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓๒ ศาลจังหวัดน่าน ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๘
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓๒ ศาลจังหวัดน่าน ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1022   :: วันที่ 22 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 48 )
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓๑ ศาลจังหวัดน่าน ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน จัดงานวันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๘
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓๑ ศาลจังหวัดน่าน ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน จัดงานวันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1021   :: วันที่ 22 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 59 )
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓๐ คณะผู้พิพากษา ข้าราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดน่าน มอบกระเช้าเยี่ยมไข้บิดาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓๐ คณะผู้พิพากษา ข้าราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดน่าน มอบกระเช้าเยี่ยมไข้บิดาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน
  :: ข่าวที่ 1020   :: วันที่ 10 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 136 )
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๙ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน เข้าพบและมอบของที่ระลึกแก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๙ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน เข้าพบและมอบของที่ระลึกแก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน
  :: ข่าวที่ 1019   :: วันที่ 9 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 83 )
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๘ ศาลจังหวัดน่าน ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๘ ศาลจังหวัดน่าน ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1018   :: วันที่ 9 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 100 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |