หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  :: ศาลจังหวัดน่าน :: Nan Provincial Court ::
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
แผนที่ทางมาศาลจังหวัดน่าน  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่  
อัตราหลักประกันเพื่อการประกันตัว  
หลักฐานประกอบการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหา  
สถิติคดีประจำเดือน  
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการประกันตัว  
KM มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง  
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการศาลยุติธรรม  
สิทธิที่ผู้ต้องหา / จำเลย ควรรู้  
แผนภูมิขั้นตอนการทำงาน  
แผนปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดน่าน 1 ปี  
Download แบบฟอร์มศาล  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: :: ศาลจังหวัดน่าน :: Nan Provincial Court ::
จำนวนข่าวทั้งหมด 149
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓๔ ศาลจังหวัดน่านจัดประชุมผู้ประนีประนอมประจำศาล
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓๔ ศาลจังหวัดน่านจัดประชุมผู้ประนีประนอมประจำศาล
  :: ข่าวที่ 1024   :: วันที่ 23 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 34 )
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓๓ ศาลจังหวัดน่าน ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓๓ ศาลจังหวัดน่าน ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน
  :: ข่าวที่ 1023   :: วันที่ 22 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 55 )
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓๒ ศาลจังหวัดน่าน ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๘
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓๒ ศาลจังหวัดน่าน ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1022   :: วันที่ 22 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓๑ ศาลจังหวัดน่าน ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน จัดงานวันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๘
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓๑ ศาลจังหวัดน่าน ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน จัดงานวันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1021   :: วันที่ 22 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓๐ คณะผู้พิพากษา ข้าราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดน่าน มอบกระเช้าเยี่ยมไข้บิดาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓๐ คณะผู้พิพากษา ข้าราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดน่าน มอบกระเช้าเยี่ยมไข้บิดาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน
  :: ข่าวที่ 1020   :: วันที่ 10 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 110 )
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๙ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน เข้าพบและมอบของที่ระลึกแก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๙ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน เข้าพบและมอบของที่ระลึกแก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน
  :: ข่าวที่ 1019   :: วันที่ 9 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 63 )
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๘ ศาลจังหวัดน่าน ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๘ ศาลจังหวัดน่าน ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1018   :: วันที่ 9 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 80 )
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว)
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว)
  :: ข่าวที่ 1017   :: วันที่ 9 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 67 )
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๖ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดน่าน ร่วมงานวันจักรี
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๖ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดน่าน ร่วมงานวันจักรี
  :: ข่าวที่ 1016   :: วันที่ 7 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 62 )
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๕ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดน่าน ร่วมงานวันพระเจ้าน่าน
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๕ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดน่าน ร่วมงานวันพระเจ้าน่าน
  :: ข่าวที่ 1015   :: วันที่ 7 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 62 )
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๔ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทบทวนให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๔ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทบทวนให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
  :: ข่าวที่ 1014   :: วันที่ 3 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 68 )
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๓ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายพระพรชัยมงคลงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๓ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายพระพรชัยมงคลงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 1013   :: วันที่ 3 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 64 )
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๒ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดน่าน เข้าพบและมอบช่อดอกไม้แก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๒ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดน่าน เข้าพบและมอบช่อดอกไม้แก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน
  :: ข่าวที่ 1012   :: วันที่ 3 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 41 )
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๑ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่านร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ข่วงเมืองน่าน
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๑ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่านร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ข่วงเมืองน่าน
  :: ข่าวที่ 1011   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 70 )
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๐ คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และคณะผู้พิพากษา ในโอกาสย้ายมารับราชการ ณ ศาลจังหวัดน่าน
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๐ คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และคณะผู้พิพากษา ในโอกาสย้ายมารับราชการ ณ ศาลจังหวัดน่าน
  :: ข่าวที่ 1010   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 66 )
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๙ ศาลจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน และคณะผู้พิพากษา ในโอกาสย้ายมารับราชการ ณ ศาลจังหวัดน่าน
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๙ ศาลจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน และคณะผู้พิพากษา ในโอกาสย้ายมารับราชการ ณ ศาลจังหวัดน่าน
  :: ข่าวที่ 1009   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 72 )
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๘ นายวีระเวช ลีฬหะบำรุง เข้าสักการะศาลหลักเมืองน่านและพระธาตุแช่แห้ง ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๘ นายวีระเวช ลีฬหะบำรุง เข้าสักการะศาลหลักเมืองน่านและพระธาตุแช่แห้ง ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน
  :: ข่าวที่ 1008   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 60 )
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๗ ศาลจังหวัดน่านจัดงานเลี้ยงอำลาเนื่องในโอกาสที่คณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดน่านโยกย้าย
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๗ ศาลจังหวัดน่านจัดงานเลี้ยงอำลาเนื่องในโอกาสที่คณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดน่านโยกย้าย
  :: ข่าวที่ 1006   :: วันที่ 30 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 74 )
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๖ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๖ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 1005   :: วันที่ 9 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 74 )
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๕ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดน่านคลอดบุตร และบิดาเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดน่าน
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๕ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดน่านคลอดบุตร และบิดาเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดน่าน
  :: ข่าวที่ 1004   :: วันที่ 25 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 87 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |