หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
โครงสร้างอัตรากำลัง  
ประกาศศาล/คำสั่ง  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จำนวนข่าวทั้งหมด 42
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน และปรับปรุงบ้านพักอาคารเรือนแถวข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 10 หน่วย   
  :: ข่าวที่ 551   :: วันที่ 24 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 3 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 548   :: วันที่ 23 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 10 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  :: ข่าวที่ 547   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมงาน ของดีปางมะผ้า กีฬาสามัคคี ประเพณีชนเผ่า ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมงาน ของดีปางมะผ้า กีฬาสามัคคี ประเพณีชนเผ่า ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 546   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)   
  :: ข่าวที่ 545   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีปิดงาน สู่เส้นทางสายวัฒนธรรม เมืองสามหมอก
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีปิดงาน สู่เส้นทางสายวัฒนธรรม เมืองสามหมอก   
  :: ข่าวที่ 544   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงาน
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงาน "เปิดเมิงไต ชิมอาหารไทยใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น ครั้งที่ 8"   
  :: ข่าวที่ 543   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557   
  :: ข่าวที่ 541   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
  :: ข่าวที่ 540   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557   
  :: ข่าวที่ 539   :: วันที่ 4 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557   
  :: ข่าวที่ 538   :: วันที่ 4 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 65 )
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   
  :: ข่าวที่ 537   :: วันที่ 2 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย 101 ปี ธนาคารออมสิน ร่วมกับศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน”
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย 101 ปี ธนาคารออมสิน ร่วมกับศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน”   
  :: ข่าวที่ 536   :: วันที่ 27 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ ตรวจราชการศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ ตรวจราชการศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
  :: ข่าวที่ 535   :: วันที่ 24 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 83 )
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ ตรวจราชการศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ ตรวจราชการศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย   
  :: ข่าวที่ 534   :: วันที่ 24 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 77 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัด   
  :: ข่าวที่ 528   :: วันที่ 24 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 117 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2557
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 527   :: วันที่ 4 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 81 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเปิดงาน “สู่เส้นทางถนนสายวัฒนธรรม เมืองสามหมอก” จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเปิดงาน “สู่เส้นทางถนนสายวัฒนธรรม เมืองสามหมอก” จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
  :: ข่าวที่ 526   :: วันที่ 4 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 63 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557   
  :: ข่าวที่ 525   :: วันที่ 3 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชาากรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
  :: ข่าวที่ 524   :: วันที่ 3 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 393 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |