หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
โครงสร้างอัตรากำลัง  
ประกาศศาล/คำสั่ง  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จำนวนข่าวทั้งหมด 49
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |
นางสาวสมพิศ วงษ์ครุธ ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารงานคดี ร่วมกับศาลแรงงานภาค 5
  :: ข่าวที่ 566   :: วันที่ 22 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 2 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 565   :: วันที่ 22 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 3 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิด งานวันเด็ก ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 564   :: วันที่ 22 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 5 )
ประกาศศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด   
  :: ข่าวที่ 563   :: วันที่ 22 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 4 )
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน และปรับปรุงบ้านพักเรือนแถวข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 10 หน่วย   
  :: ข่าวที่ 562   :: วันที่ 21 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 6 )
นายปวเมษ คล้ายสมบัติ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะผู้พิพากษา ร่วมพิธี เปิด-ปิดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2557
นายปวเมษ คล้ายสมบัติ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะผู้พิพากษา ร่วมพิธี เปิด-ปิดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2557   
  :: ข่าวที่ 561   :: วันที่ 30 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 65 )
นางพนิดา  เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2558
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2558   
  :: ข่าวที่ 560   :: วันที่ 30 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 78 )
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน และปรับปรุงบ้านพักอาคารเรือนแถวข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 10 หน่วย   
  :: ข่าวที่ 551   :: วันที่ 24 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 548   :: วันที่ 23 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 55 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  :: ข่าวที่ 547   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 62 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมงาน ของดีปางมะผ้า กีฬาสามัคคี ประเพณีชนเผ่า ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมงาน ของดีปางมะผ้า กีฬาสามัคคี ประเพณีชนเผ่า ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 546   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 55 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)   
  :: ข่าวที่ 545   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 50 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีปิดงาน สู่เส้นทางสายวัฒนธรรม เมืองสามหมอก
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีปิดงาน สู่เส้นทางสายวัฒนธรรม เมืองสามหมอก   
  :: ข่าวที่ 544   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงาน
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงาน "เปิดเมิงไต ชิมอาหารไทยใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น ครั้งที่ 8"   
  :: ข่าวที่ 543   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557   
  :: ข่าวที่ 541   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
  :: ข่าวที่ 540   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 62 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557   
  :: ข่าวที่ 539   :: วันที่ 4 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557   
  :: ข่าวที่ 538   :: วันที่ 4 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 73 )
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   
  :: ข่าวที่ 537   :: วันที่ 2 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 50 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย 101 ปี ธนาคารออมสิน ร่วมกับศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน”
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย 101 ปี ธนาคารออมสิน ร่วมกับศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน”   
  :: ข่าวที่ 536   :: วันที่ 27 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |