หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
โครงสร้างอัตรากำลัง  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จำนวนข่าวทั้งหมด 108
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
นายณรงค์ ซึงถาวร ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรม รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง
นายณรงค์ ซึงถาวร ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรม รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง   
  :: ข่าวที่ 471   :: วันที่ 22 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 4 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิด โครงการรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติด้วยมิติศาสนาฯ
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิด โครงการรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติด้วยมิติศาสนาฯ   
  :: ข่าวที่ 470   :: วันที่ 19 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี พ.ศ. 2557
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี พ.ศ. 2557   
  :: ข่าวที่ 469   :: วันที่ 19 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี พ.ศ. 2557
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี พ.ศ. 2557   
  :: ข่าวที่ 468   :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
  :: ข่าวที่ 467   :: วันที่ 15 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2557
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2557   
  :: ข่าวที่ 464   :: วันที่ 8 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
นางสาวนภณัฐ  อุ่นสกุล ผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเกียรติในโครงการ จัดกิจกรรม “วันสตรีไทย เทิดไท้องค์ราชินี”
นางสาวนภณัฐ อุ่นสกุล ผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเกียรติในโครงการ จัดกิจกรรม “วันสตรีไทย เทิดไท้องค์ราชินี”   
  :: ข่าวที่ 463   :: วันที่ 7 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
  :: ข่าวที่ 462   :: วันที่ 7 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
นายณรงค์ ซึงถาวร ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
นายณรงค์ ซึงถาวร ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   
  :: ข่าวที่ 461   :: วันที่ 7 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ   
  :: ข่าวที่ 460   :: วันที่ 24 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิด
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิด   
  :: ข่าวที่ 459   :: วันที่ 24 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงาน “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ”
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงาน “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ”   
  :: ข่าวที่ 458   :: วันที่ 24 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานเนื่องในวันรพี ประจำปี 2557
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานเนื่องในวันรพี ประจำปี 2557   
  :: ข่าวที่ 457   :: วันที่ 24 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ นายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกา และคณะ ในการเดินทางมาตรวจราชการ
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ นายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกา และคณะ ในการเดินทางมาตรวจราชการ   
  :: ข่าวที่ 456   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 93 )
นายณรงค์ ซึงถาวร ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิด ถนนคนเดินเมืองแม่ฮ่องสอน
นายณรงค์ ซึงถาวร ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิด ถนนคนเดินเมืองแม่ฮ่องสอน   
  :: ข่าวที่ 455   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
นายณรงค์  ซึงถาวร  ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2557
นายณรงค์ ซึงถาวร ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2557   
  :: ข่าวที่ 454   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2557
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2557   
  :: ข่าวที่ 453   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดวาดภาพ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดหัวเวียง
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดวาดภาพ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดหัวเวียง   
  :: ข่าวที่ 452   :: วันที่ 10 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 59 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมบรรยายความรู้ทางกฎหมายเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมบรรยายความรู้ทางกฎหมายเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
  :: ข่าวที่ 451   :: วันที่ 3 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมบรรยายความรู้ ในโครงการ
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมบรรยายความรู้ ในโครงการ "เปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ"
  :: ข่าวที่ 450   :: วันที่ 26 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |