หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
โครงสร้างอัตรากำลัง  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จำนวนข่าวทั้งหมด 104
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ นายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกา และคณะ ในการเดินทางมาตรวจราชการ
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ นายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกา และคณะ ในการเดินทางมาตรวจราชการ   
  :: ข่าวที่ 456   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 68 )
นายณรงค์ ซึงถาวร ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิด ถนนคนเดินเมืองแม่ฮ่องสอน
นายณรงค์ ซึงถาวร ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิด ถนนคนเดินเมืองแม่ฮ่องสอน   
  :: ข่าวที่ 455   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
นายณรงค์  ซึงถาวร  ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2557
นายณรงค์ ซึงถาวร ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2557   
  :: ข่าวที่ 454   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2557
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2557   
  :: ข่าวที่ 453   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดวาดภาพ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดหัวเวียง
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดวาดภาพ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดหัวเวียง   
  :: ข่าวที่ 452   :: วันที่ 10 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมบรรยายความรู้ทางกฎหมายเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมบรรยายความรู้ทางกฎหมายเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
  :: ข่าวที่ 451   :: วันที่ 3 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมบรรยายความรู้ ในโครงการ
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมบรรยายความรู้ ในโครงการ "เปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ"
  :: ข่าวที่ 450   :: วันที่ 26 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนางสาวสมพิศ วงษ์ครุธ ผู้อำนวยการฯ ร่วมประชุมเสวนา(สภากาแฟ)
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนางสาวสมพิศ วงษ์ครุธ ผู้อำนวยการฯ ร่วมประชุมเสวนา(สภากาแฟ)   
  :: ข่าวที่ 449   :: วันที่ 26 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ.2557
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ.2557   
  :: ข่าวที่ 448   :: วันที่ 24 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
  :: ข่าวที่ 447   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย จัดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ. 2557
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย จัดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ. 2557   
  :: ข่าวที่ 446   :: วันที่ 17 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 110 )
นายณรงค์ ซึงถาวร ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายณรงค์ ซึงถาวร ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
  :: ข่าวที่ 445   :: วันที่ 16 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนและนางสาวสมพิศ วงษ์ครุธ ผู้อำนวยการฯ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 5
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนและนางสาวสมพิศ วงษ์ครุธ ผู้อำนวยการฯ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 5   
  :: ข่าวที่ 444   :: วันที่ 6 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย จัดกิจกรรมตามโครงการ ไกล่เกลี่ย – สมานฉันท์ สัญจร ณ หอประชุมอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย จัดกิจกรรมตามโครงการ ไกล่เกลี่ย – สมานฉันท์ สัญจร ณ หอประชุมอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
  :: ข่าวที่ 443   :: วันที่ 3 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 57 )
รับสมัครผู้ประนีประนอมประจำศาล   
  :: ข่าวที่ 442   :: วันที่ 28 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจนิเทศงาน ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจนิเทศงาน ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย   
  :: ข่าวที่ 441   :: วันที่ 19 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล   
  :: ข่าวที่ 440   :: วันที่ 19 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ให้การต้อนรับ นายปกิต สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 พร้อมคณะ ในการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ให้การต้อนรับ นายปกิต สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 พร้อมคณะ ในการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
  :: ข่าวที่ 439   :: วันที่ 19 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 68 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ หน่วยงานในสังกัดกระบวนการยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการเข้าขอขมาและขอรับพรจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ หน่วยงานในสังกัดกระบวนการยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการเข้าขอขมาและขอรับพรจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ   
  :: ข่าวที่ 438   :: วันที่ 19 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมการแข่งขันกีฬาศาลยุติธรรมในภาค 5 ประจำปี 2557
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมการแข่งขันกีฬาศาลยุติธรรมในภาค 5 ประจำปี 2557   
  :: ข่าวที่ 437   :: วันที่ 19 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |