หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
โครงสร้างอัตรากำลัง  
ประกาศศาล/คำสั่ง  
ผู้ดูแลระบบ 

โครงสร้างอัตรากำลัง

ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน และศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย

อัตรากำลัง

จำนวน

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล

ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาล

ผู้พิพากษา

1

2

4

ข้าราชการศาลยุติธรรม

23

ลูกจ้างประจำ

     พนักงานขับรถยนต์

     พนักงานสถานที่

 

1

1

พนักงานราชการ
     พนักงานคอมพิวเตอร์


1

ลูกจ้างชั่วคราว

     เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม

     เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

     นิติกร

     นิติกร (บังคับคดี)

     เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (บังคับคดี)

     พนักงานแปล (ล่าม)

     พนักงานขับรถยนต์

 

1

2

1

1

1

1

1จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1402