หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดมหาสารคาม
วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
สถิติคดี  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มศาล /Download 
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนงาน /Number Telephone  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดมหาสารคาม
จำนวนข่าวทั้งหมด 24
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
ศาลจังหวัดมหาสารคามได้จัดงานเลี้ยงส่งให้กับคณะผู้พิพากษาที่ย้ายดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่น
ศาลจังหวัดมหาสารคามได้จัดงานเลี้ยงส่งให้กับคณะผู้พิพากษาที่ย้ายดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่น   
  :: ข่าวที่ 386   :: วันที่ 28 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 138 )
ศาลจังหวัดมหาสารคาม โดยส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ได้จัดอบรมโครงการ
ศาลจังหวัดมหาสารคาม โดยส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ได้จัดอบรมโครงการ "เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ"   
  :: ข่าวที่ 385   :: วันที่ 28 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 65 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้เป็นประธานเปิดงาน โครงการค่ายสัมพันธ์สานฝันคืนคนดี
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้เป็นประธานเปิดงาน โครงการค่ายสัมพันธ์สานฝันคืนคนดี   
  :: ข่าวที่ 384   :: วันที่ 24 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้เป็นเกียรติในงานพิธีบวชต้นพยุง จำนวน 2 ต้น
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้เป็นเกียรติในงานพิธีบวชต้นพยุง จำนวน 2 ต้น   
  :: ข่าวที่ 383   :: วันที่ 24 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายฉลอง ธาระวัย นิติกรชำนาญการพิเศษ ออกเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายฉลอง ธาระวัย นิติกรชำนาญการพิเศษ ออกเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน
  :: ข่าวที่ 382   :: วันที่ 20 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นิติกรประจำศาล บรรยายกฎหมายเผยแพร่ความรู้
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นิติกรประจำศาล บรรยายกฎหมายเผยแพร่ความรู้
  :: ข่าวที่ 381   :: วันที่ 17 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ ไปเผยแพร่ความรู้ในสถานศึกษา โครงการเผยแพร่ความรู้กระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ ไปเผยแพร่ความรู้ในสถานศึกษา โครงการเผยแพร่ความรู้กระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี
  :: ข่าวที่ 380   :: วันที่ 12 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานเปิดงานในพิธีเปิดโครงการ
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานเปิดงานในพิธีเปิดโครงการ "เผยแพร่ความรู้ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในศาลฯ"
  :: ข่าวที่ 379   :: วันที่ 4 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายฉลอง ธาระวัย นิติกรชำนาญการพิเศษ ออกเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายฉลอง ธาระวัย นิติกรชำนาญการพิเศษ ออกเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน
  :: ข่าวที่ 378   :: วันที่ 25 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ คณะผู้พิพากษา ข้าราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพ
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ คณะผู้พิพากษา ข้าราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพ
  :: ข่าวที่ 377   :: วันที่ 11 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 127 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะได้ไปร่วมงานในพิธีเปลี่ยนผ้าอังสะองค์พระธาตุนาดูน ณ พระธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะได้ไปร่วมงานในพิธีเปลี่ยนผ้าอังสะองค์พระธาตุนาดูน ณ พระธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
  :: ข่าวที่ 376   :: วันที่ 3 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 77 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ ไปเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ ไปเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
  :: ข่าวที่ 375   :: วันที่ 3 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 65 )
ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) จำนวน ๑ คัน
  :: ข่าวที่ 374   :: วันที่ 31 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 92 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และนางปทุมรัตน์ กุยแก้ว ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา เข้าชมการพิจารณาคดีของศาลฯ
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และนางปทุมรัตน์ กุยแก้ว ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา เข้าชมการพิจารณาคดีของศาลฯ
  :: ข่าวที่ 373   :: วันที่ 29 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 98 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้มอบให้นายฉลอง ธาระวัย นิติกรชำนาญการพิเศษ ออกไปให้ความรู้แก่ประชาชน
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้มอบให้นายฉลอง ธาระวัย นิติกรชำนาญการพิเศษ ออกไปให้ความรู้แก่ประชาชน
  :: ข่าวที่ 372   :: วันที่ 28 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และภริยา รับ-ส่งเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และภริยา รับ-ส่งเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
  :: ข่าวที่ 371   :: วันที่ 22 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 115 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะให้การต้อนรับ นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคณะเดินทางมาตรวจราชการ
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะให้การต้อนรับ นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคณะเดินทางมาตรวจราชการ
  :: ข่าวที่ 370   :: วันที่ 17 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 97 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะได้ไปร่วมงานสวดอภิธรรมศพ
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะได้ไปร่วมงานสวดอภิธรรมศพ
  :: ข่าวที่ 369   :: วันที่ 14 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 71 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศาลจังหวัดสุรินทร์
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศาลจังหวัดสุรินทร์   
  :: ข่าวที่ 368   :: วันที่ 24 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 108 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และภริยา รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และภริยา รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
  :: ข่าวที่ 366   :: วันที่ 24 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 91 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |