หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดมหาสารคาม
วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
มาตรการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์  
สถิติคดี  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มศาล /Download 
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนงาน /Number Telephone  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดมหาสารคาม
จำนวนข่าวทั้งหมด 59
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |
ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   
  :: ข่าวที่ 436   :: วันที่ 20 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
นายณัฐภกฤษ  เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ให้การต้อนรับนายจักรวาล ทนกล้า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมคณะ ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ให้การต้อนรับนายจักรวาล ทนกล้า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมคณะ ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน
  :: ข่าวที่ 435   :: วันที่ 16 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
นายณัฐภกฤษ  เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันสถาปนากรมตำรวจ (วันตำรวจ)
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันสถาปนากรมตำรวจ (วันตำรวจ)
  :: ข่าวที่ 434   :: วันที่ 14 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
ศาลจังหวัดมหาสารคามให้การต้อนรับนางสิริลักษณ์ เสียงไพรพันธ์ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะได้เดินทางมาศึกษาดูงาน
ศาลจังหวัดมหาสารคามให้การต้อนรับนางสิริลักษณ์ เสียงไพรพันธ์ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะได้เดินทางมาศึกษาดูงาน   
  :: ข่าวที่ 432   :: วันที่ 10 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การให้บริการถ่ายเอกสารภายในสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดมหาสารคาม
  :: ข่าวที่ 431   :: วันที่ 8 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ พร้อมด้วยคณะ ร่วมเป็นเกียรติในงานพบปะสังสรรค์และแสดงความยินดีกับ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามย้าย
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ พร้อมด้วยคณะ ร่วมเป็นเกียรติในงานพบปะสังสรรค์และแสดงความยินดีกับ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามย้าย
  :: ข่าวที่ 430   :: วันที่ 7 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
ศาลจังหวัดมหาสารคามได้จัดงานเลี้ยงเกษียณ
ศาลจังหวัดมหาสารคามได้จัดงานเลี้ยงเกษียณ "อำลา ชีวิตราชการ" ให้แก่นายบวร วังคะฮาด ลูกจ้างประจำ
  :: ข่าวที่ 429   :: วันที่ 26 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 93 )
นายณัฐภกฤษ  เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีเปิดและร่วมงาน
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีเปิดและร่วมงาน "ราตรีแห่งตักสิลานคร" ออนซอนของดี ๑๕๐ ปี
  :: ข่าวที่ 428   :: วันที่ 26 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 57 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ พร้อมด้วย ผู้พิพากษา ข้าราชการศาลฯ ร่วมงานพบปะสังสรรค์แสดงความยินดี
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ พร้อมด้วย ผู้พิพากษา ข้าราชการศาลฯ ร่วมงานพบปะสังสรรค์แสดงความยินดี   
  :: ข่าวที่ 427   :: วันที่ 26 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 62 )
ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ๑ อัตรา
  :: ข่าวที่ 426   :: วันที่ 26 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 237 )
นายณัฐภกฤษ  เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายธีรพงษ์ วงศ์สวัสดิ์ และนายประยงค์ ศรีมันตะ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาฯ
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายธีรพงษ์ วงศ์สวัสดิ์ และนายประยงค์ ศรีมันตะ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาฯ
  :: ข่าวที่ 425   :: วันที่ 18 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 67 )
นายณัฐภกฤษ  เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ พร้อมด้วยคณะ ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานพบปะร่วมรับประทานอาหารเย็น (สภากาแฟ)
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ พร้อมด้วยคณะ ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานพบปะร่วมรับประทานอาหารเย็น (สภากาแฟ)
  :: ข่าวที่ 424   :: วันที่ 18 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารศาลและพื้นที่บริเวณรอบ
  :: ข่าวที่ 423   :: วันที่ 17 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ พร้อมด้วยคณะฯ เป็นเกียรติร่วมงานเนื่องในงานเกษียณอายุทำงาน ของพนักงาน ธกส สาขามหาสารคาม
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ พร้อมด้วยคณะฯ เป็นเกียรติร่วมงานเนื่องในงานเกษียณอายุทำงาน ของพนักงาน ธกส สาขามหาสารคาม   
  :: ข่าวที่ 421   :: วันที่ 12 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 59 )
ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยแบบพิมพ์ศาล พ.ศ.๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 420   :: วันที่ 9 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
ศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสำหรับชีวิตประจำวัน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสำหรับชีวิตประจำวัน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
  :: ข่าวที่ 419   :: วันที่ 28 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารศาลและพื้นที่บริเวณรอบอาคารศาลจังหวัดมหาสารคาม
  :: ข่าวที่ 418   :: วันที่ 22 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
นายณัฐภกฤษ  เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯและคณะข้าราชการศาลฯ ได้ไปร่วมงานพิธีบวงสรวง พระเจริญราชเดช(ท้าวกวด)และวางพวงมาลาสักการะพระเจริญราชเดช
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯและคณะข้าราชการศาลฯ ได้ไปร่วมงานพิธีบวงสรวง พระเจริญราชเดช(ท้าวกวด)และวางพวงมาลาสักการะพระเจริญราชเดช
  :: ข่าวที่ 417   :: วันที่ 22 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 81 )
ศาลจังหวัดมหาสารคามให้การต้อนรับ นายดิเรก  อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกาและคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดมหาสารคาม
ศาลจังหวัดมหาสารคามให้การต้อนรับ นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกาและคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดมหาสารคาม
  :: ข่าวที่ 416   :: วันที่ 22 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 212 )
ศาลจังหวัดมหาสารคามได้จัดโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดมหาสารคามได้จัดโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 415   :: วันที่ 22 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |