หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดมหาสารคาม
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
มาตรการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์  
สถิติคดี  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มศาล /Download 
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนงาน /Number Telephone  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดมหาสารคาม
จำนวนข่าวทั้งหมด 91
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
นางปราณีต ขาวอ่อน ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการประชุมผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรหมายจับหมายค้น และเจ้าหน้าที่ รปภ.
นางปราณีต ขาวอ่อน ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการประชุมผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรหมายจับหมายค้น และเจ้าหน้าที่ รปภ.
  :: ข่าวที่ 475   :: วันที่ 23 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 24 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดฉลอง ๑๕๐ ปี
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดฉลอง ๑๕๐ ปี
  :: ข่าวที่ 474   :: วันที่ 23 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 24 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ นางปราณีต ขาวอ่อน ผู้อำนวยการฯและคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ นางปราณีต ขาวอ่อน ผู้อำนวยการฯและคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
  :: ข่าวที่ 473   :: วันที่ 23 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
ศาลจังหวัดมหาสารคามได้จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดมหาสารคามได้จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 472   :: วันที่ 29 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 168 )
นางปราณีต ขาวอ่อน ผู้อำนวยการฯ และคณะได้ร่วมแสดงความยินดีและสวัสดีปีใหม่ นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ เจ้าพนักงานที่ดิน ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
นางปราณีต ขาวอ่อน ผู้อำนวยการฯ และคณะได้ร่วมแสดงความยินดีและสวัสดีปีใหม่ นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ เจ้าพนักงานที่ดิน ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
  :: ข่าวที่ 471   :: วันที่ 25 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 79 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นางปราณีต ขาวอ่อน ผู้อำนวยการฯ และคณะเดินทางไปดูสถานที่ในการเปิดที่ทำการศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นางปราณีต ขาวอ่อน ผู้อำนวยการฯ และคณะเดินทางไปดูสถานที่ในการเปิดที่ทำการศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
  :: ข่าวที่ 470   :: วันที่ 25 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 92 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายฉลอง ธาระวัย นิติกรชำนาญการพิเศษ ออกเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ประจำเดือนธันวาคม
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายฉลอง ธาระวัย นิติกรชำนาญการพิเศษ ออกเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ประจำเดือนธันวาคม
  :: ข่าวที่ 469   :: วันที่ 19 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติเปิดงานมหกรรมประกวดกล้วยไม้ฤดูหนาวตักสิลานคร
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติเปิดงานมหกรรมประกวดกล้วยไม้ฤดูหนาวตักสิลานคร
  :: ข่าวที่ 468   :: วันที่ 16 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองพลทหารราบที่ ๖ ครบรอบ ๓๕ ปี
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองพลทหารราบที่ ๖ ครบรอบ ๓๕ ปี
  :: ข่าวที่ 467   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 50 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายปัญจชัย เพ็ญประชุม ผู้พิพากษา และคณะ ได้นำคณะร่วมทำกิจกรรมโครงการ
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายปัญจชัย เพ็ญประชุม ผู้พิพากษา และคณะ ได้นำคณะร่วมทำกิจกรรมโครงการ "บิ๊กคลีนนิ่งเดย์"
  :: ข่าวที่ 466   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 70 )
นางปราณีต ขาวอ่อน ผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน ประชุมหัวหน้าส่วนฯ งานต่างๆ ซึ่งเป็นคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗
นางปราณีต ขาวอ่อน ผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน ประชุมหัวหน้าส่วนฯ งานต่างๆ ซึ่งเป็นคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 464   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ ร่วมงานพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ ร่วมงานพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 463   :: วันที่ 8 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 81 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายประยงค์ ศรีมันตะ ผู้พิพากษารองฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งคณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่ร่วมแข่งขันกีฬา
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายประยงค์ ศรีมันตะ ผู้พิพากษารองฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งคณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่ร่วมแข่งขันกีฬา
  :: ข่าวที่ 462   :: วันที่ 8 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ นางปราณีต ขาวอ่อน ผู้อำนวยการฯ เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ นางปราณีต ขาวอ่อน ผู้อำนวยการฯ เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 461   :: วันที่ 4 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 63 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวกิจกรรม เทศกาลผ้าไหมงาม เมืองมหาสารคามตักสิลานครฯ
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวกิจกรรม เทศกาลผ้าไหมงาม เมืองมหาสารคามตักสิลานครฯ
  :: ข่าวที่ 460   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน   
  :: ข่าวที่ 459   :: วันที่ 2 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 94 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี
  :: ข่าวที่ 458   :: วันที่ 2 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแด่นายธวัช สุระบาล รองผู้ว่าฯ
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแด่นายธวัช สุระบาล รองผู้ว่าฯ
  :: ข่าวที่ 457   :: วันที่ 1 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 50 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ผู้พิพากษา ข้าราชการ ลูกจ้าง
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ผู้พิพากษา ข้าราชการ ลูกจ้าง   
  :: ข่าวที่ 456   :: วันที่ 1 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายฉลองรัฐ บุญเริ่ม ผู้พิพากษา ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มาศึกษาดูงาน
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายฉลองรัฐ บุญเริ่ม ผู้พิพากษา ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มาศึกษาดูงาน
  :: ข่าวที่ 455   :: วันที่ 1 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |