หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดเลย
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ประวัติศาล 
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
อัตราหลักประกันตัวผู้ต้องหรือจำเลยฯ 
ระบบไกล่เกลี่ย  
โครงการดีกิจกรรมเด่น  
E-COP 
การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย  
ความรู้กฎหมาย  
แบบพิมพ์ศาล A4 
ไอทีเลย  
ผู้ดูแลระบบ