ศาลแรงงานภาค 4
 

ศาลแรงงานภาค 4
อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000.

โทร. 042-122328 | โทรสาร. 042-341109 , 042-122326
อีเมล์. lbudtc@coj.go.th

เว็ปไซต์นี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้

สายด่วน 089-2011670
ผู้เยี่ยมชม : 65,152